Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: Due to heavy congestion in #Tongwynlais and #Cardiff we are currently seeing delays of up to 45… https://t.co/kTmeD41XnK
@TravelineCymru RT You can ‘drop-in’ to the following venues today (November 19), to receive help in renewing your concessionary bus p… https://t.co/nsBVG9QPvm
@TravelineCymru RT #A48M : Westbound : J29 Castleton to J29A St Mellons : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT #M4 : Westbound : J24 Coldra to J26 Malpas : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT Due to RTA in the A4232 tunnel, please expect slight delays to our T9 services @TrawsCymru_
Christmas and New Year's Travel Information 2018

Gwybodaeth am deithio dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd 2018

Dylech edrych ar y dudalen hon i gael gwybodaeth am wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd. Byddwn yn ychwanegu gwybodaeth at y dudalen hon wrth iddi ddod i law.

Mae llawer o weithredwyr yn bwriadu dod â’u gwasanaethau i ben yn gynnar ar Noswyl Nadolig a Nos Galan. O ganlyniad, mae’n bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi. Felly, dylech ddarllen y wybodaeth isod neu ddilyn y ddolen. Os nad ydych yn gwybod enw gweithredwr y gwasanaeth yr ydych yn bwriadu ei ddefnyddio, gallwch chwilio am yr amserlen yma a dod o hyd i enw’r gweithredwr ar waelod y dudalen.

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ein ffonio ar ein rhif Rhadffôn 0800 464 0000 a bydd tîm dwyieithog ein Canolfan Gyswllt wrth law i’ch helpu gyda’ch ymholiadau. Dyma oriau agor y Ganolfan Gyswllt dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd:

Dydd Sadwrn 22 Rhagfyr  07:00 – 20:00
Dydd Sul 23 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Llun 24 Rhagfyr 07:00 – 18:00
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr AR GAU
Dydd Mercher 26 Rhagfyr 10:00 – 16:00
Dydd Iau 27 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Gwener 28 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Sul 30 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Llun 31 Rhagfyr 07:00 – 20:00
Dydd Mawrth 1 Ionawr 08:00 – 20:00
Dydd Mercher 2 Ionawr 07:00 – 20:00

 

Yn ogystal, gallwch ein dilyn ar Twitter @TravelineCymru er mwyn cael y wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth a chael negeseuon gan weithredwyr, a gaiff eu haildrydar.

Mae’r wybodaeth berthnasol i’w gweld isod neu cliciwch ar enw’r gweithredwr neu’r awdurdod lleol isod i weld eu gwybodaeth yn uniongyrchol. Byddwn yn diweddaru’r wybodaeth hon wrth iddi ddod i law.

 

Gweithredwyr:

Airparks

Arriva Cymru

Arriva Midlands

Bwcabus

Bws Caerdydd

DANSA

Easyway of Pencoed

Edwards Coaches

First Cymru

First Somerset and Avon

Llew Jones

Lloyds Coaches

New Adventure Travels

Newport Bus

P&O Lloyds

Phil Anslow Coaches

Richards Brothers

Ridgeways Coaches

Sarah Bell

Select Coaches

Stagecoach yn Caer a Glannau Mersi

Stagecoach yn Ne Cymru/ Capitol Hire

Stagecoach Gorllewin

Trafnidiaeth Cymru

Trafnidiaeth De Cymru

Traws

 

 

Awdurdodau Lleol:

Abertawe

Bro Morgannwg

Caerffili

Ceredigion

Conwy

Gwynedd

Pen-y-bont ar Ogwr

Sir Benfro

Sir Ddinbych

Sir Fynwy

Sir Gâr

Powys

Rhondda Cynon Taf

Ynys Môn

Wrecsam

 

 

Gweithredwyr:

 

Airparks

Ni fydd unrhyw wasanaeth ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Nos Galan. Bydd gwasanaeth arferol ar waith yn ystod gweddill yr ŵyl.

 

Arriva Cymru

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth dydd Sadwrn
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth dydd Sadwrn
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Amserlenni’r gwasanaethau bws olaf

 

 

Arriva Midlands

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

 

Bwcabus

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

 

 

Bws Caerdydd/ Capital Links

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig

Amserlen dydd Sadwrn ar bob llwybr ar wahân i lwybrau rhif 30, 98, H59 ac X59, a fydd yn darparu gwasanaeth Llun – Gwener arferol.

Bydd gwasanaethau pob llwybr yn gorffen yn gynnar – gweler isod.

Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Amserlen arbennig ar rai llwybrau – gweler isod.
Dydd Iau 27 Rhagfyr Amserlen dydd Sadwrn ar bob llwybr ar wahân i lwybrau rhif 30, 98, H59 ac X59, a fydd yn darparu gwasanaeth Llun – Gwener arferol.
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Amserlen dydd Sadwrn ar bob llwybr ar wahân i lwybrau rhif 30, 98, H59 ac X59, a fydd yn darparu gwasanaeth Llun – Gwener arferol.
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan

Amserlen dydd Sadwrn ar bob llwybr ar wahân i lwybrau rhif 30, 98, H59 ac X59, a fydd yn darparu gwasanaeth Llun – Gwener arferol.

Bydd gwasanaethau pob llwybr yn gorffen yn gynnar – gweler isod.

Bydd bysiau ar gael yn rhad ac am ddim gyda’r nos ac yn ystod y nos ar rai llwybrau.

Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Amserlen gyfyngedig yn ystod y dydd ar rai llwybrau – gweler isod.
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Cliciwch yma i weld amserlenni’r gwasanaethau a fydd yn rhedeg ar Noswyl Nadolig, Gŵyl San Steffan a Nos Galan.  

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Amserlenni’r gwasanaethau bws olaf

Gwybodaeth am fysiau yn ystod y nos rhwng dydd Sul 23 Rhagfyr a dydd Mercher 2 Ionawr

 

 

DANSA

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

 

 

Easyway of Pencoed

O ran y gwasanaethau a gaiff eu rhedeg gan Easyway of Pencoed, ni fydd unrhyw wasanaeth ar Noswyl Nadolig, Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan, Nos Galan a Dydd Calan. Bydd gwasanaeth arferol ar waith rhwng 27 Rhagfyr a 30 Rhagfyr, ac yna o 2 Ionawr ymlaen.

 

 

Edwards Coaches

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Gwasanaeth cyfyngedig – gweler isod
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaethdydd Sadwrn

 

24 Rhagfyr a 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar:

 • Bws olaf gwasanaeth rhif 400 o Waunmeisgyn i Gaerdydd: 20:10
 • Bws olaf gwasanaeth rhif 400 o Gaerdydd i Waunmeisgyn: 21:00
 • Bws olaf gwasanaeth rhif 100 o Ysbyty Brenhinol Morgannwg i Bontypridd: 20:00
 • Bws olaf gwasanaeth rhif 100 o Bontypridd i Ysbyty Brenhinol Morgannwg: 20:40
 • Gwasanaeth rhif 90 fel ar ddydd Sadwrn arferol
   

Bydd gwasanaethau rhif 400 a 100 yn darparu gwasanaeth cyfyngedig ar 26 Rhagfyr (Gŵyl San Steffan)

Amserlen gwasanaeth rhif 400 ar Ŵyl San Steffan

Amserlen gwasanaeth rhif 100 ar Ŵyl San Steffan

 

Bydd gwasanaeth dydd Sadwrn yn cael ei ddarparu ar gyfer gweddill yr wythnos (3 – 6 Ionawr) a bydd gwasanaeth arferol yn ailddechrau ar 7 Ionawr. Yn ogystal, bydd siwrnai ychwanegol ar wasanaeth rhif 400. 

 

 

 

First Cymru

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Gwasanaethau arbennig yn Abertawe ar lwybrau rhif 4, 20, 25, 33, 36 a 111, a gwasanaeth X10 i Gaerdydd drwy Ganolfan Siopa Pen-y-bont ar Ogwr – gweler isod
DyddIau 27 Rhagfyr Gwasanaeth dydd Sadwrn gyda rhai teithiau ychwanegol. Rhai newidiadau i wasanaeth rhif 4/4A – gweler isod
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth dydd Sadwrn gyda rhai teithiau ychwanegol. Rhai newidiadau i wasanaeth rhif 4/4A – gweler isod
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth dydd Sadwrn gyda rhai teithiau ychwanegol. Rhai newidiadau i wasanaeth rhif 4/4A – gweler isod
DyddSul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
DyddLlun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Cliciwch yma i weld y wybodaeth lawn am amserlenni dros gyfnod y Nadolig ar gyfer y gweithredwr hwn

Gwasanaethau olaf ddydd Llun 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) a dydd Llun 31 Rhagfyr (Nos Galan)

Amserlenni arbennig ar gyfer gwasanaethau Gŵyl San Steffan

Teithiau ychwanegol ar 27/28/29 Rhagfyr

Newidiadau i amserlen gwasanaeth rhif 4 a 4A ar gyfer 27/28/29 Rhagfyr

 

 

First Somerset and Avon

Cliciwch yma i weld y wybodaeth lawn am amserlenni dros gyfnod y Nadolig ar gyfer y gweithredwr hwn

 

 

Llew Jones

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth 19 yn fyrrach – Y bws olaf o Landudno am 20:20
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth 19 yn fyrrach – Y bws olaf o Landudno am 20:20
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

 

 

 

Lloyds Coaches

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Bydd pob gwasanaeth yn gorffen erbyn 19:30 ar 24 Rhagfyr a 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan) ar wahân i’r rhai a nodir isod:

 • T2 Aberystwyth – Bangor: Dim gwasanaeth ar ôl 18:25 (ym Mhorthmadog)
 • T2 Bangor – Dolgellau: Dim gwasanaeth ar ôl 18:33 (ym Mhorthmadog)
 • T3 Wrecsam – Abermo: Dim gwasanaeth ar ôl 19:25

 

 

 

New Adventure Travels

Cliciwch yma i weld y wybodaeth lawn am amserlenni dros gyfnod y Nadolig ar gyfer y gweithredwr hwn.

 

 

 

Newport Bus

Dydd Llun 24 Rhagfyr – NoswylNadolig Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar. Y gwasanaeth olaf fydd yr un agosaf i 7pm – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Gwasanaeth dydd Sul gyda gwasanaeth rhif X30 ychwanegol yn unol â’r amserlen – gweler isod
DyddI au 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar. Y gwasanaeth olaf fydd yr un agosaf i 7pm – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Amserlenni’r gwasanaethau bws olaf

Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gŵyl San Steffan): Amserlen gwasanaeth dydd Sul ac amserlen gwasanaeth rhif X30 ychwanegol

 

 

 

P&O Lloyds

Dydd Llun 24 Rhagfyr – NoswylNadolig

Bydd gwasanaethau rhif 126, 8, 18, 19, 22, 23, 14, 14A ac 14C yn darparu gwasanaeth arferol.

Bydd bysiau gwennol rhif D1 D2 D3 yn rhedeg tan 18:00.

Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr

Bydd gwasanaethau rhif 126, 8, 18, 19, 22, 23, 14, 14A ac 14C yn darparu gwasanaeth arferol.

Bydd bws gwennol rhif D1 yn darparu gwasanaeth dydd Sul yn unig.

Dydd Gwener 28 Rhagfyr

Bydd gwasanaethau rhif 126, 8, 18, 19, 22, 23, 14, 14A ac 14C yn darparu gwasanaeth arferol.

Bydd bws gwennol rhif D1 yn darparu gwasanaeth dydd Sul yn unig.

Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr

Bydd gwasanaethau rhif 126, 8, 18, 19, 22, 23, 14, 14A ac 14C yn darparu gwasanaeth arferol.

Bydd bws gwennol rhif D1 yn darparu gwasanaeth dydd Sul yn unig.

Dydd Sul 30 Rhagfyr Bydd bws gwennol rhif D1 yn darparu gwasanaeth dydd Sul yn unig.
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan

Bydd gwasanaethau rhif 126, 8, 18, 19, 22, 23, 14, 14A ac 14C yn darparu gwasanaeth arferol.

Bydd bws gwennol rhif D1 yn darparu gwasanaeth dydd Sul yn unig.

Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Teithiau olaf ar wasanaethau rhif D1, D2 a D3 ar Noswyl Nadolig:

 • Gwasanaeth D1                

1705 o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

1720 o Gei Connah

 • Gwasanaeth D2                

1705 o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

1625 o Gei Connah

 • Gwasanaeth D3                

1705 o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy

1625 o Gei Connah

 

 

 

Phil Anslow Coaches

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
DyddIau 27 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

 

 

 

Richards Brothers

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Dim gwasanaeth
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan):

 • Y bws olaf o Aberystwyth i Aberteifi a fydd yn mynd drwy Aberaeron a Cheinewydd fydd bws 18:10.

 

 

 

 

Ridgways Coaches

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol a fydd yn gorffen yn gynnar – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
DyddIau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Dim gwasanaeth
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

 

 

Sarah Bell

O ran y gwasanaethau a gaiff eu rhedeg gan Sarah Bell, ni fydd unrhyw wasanaeth ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd gwasanaeth arferol ar waith yn ystod gweddill yr ŵyl. 

 

 

Select Coaches

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

 

 

 

Stagecoach yn Caer a Glannau Mersi

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

 

 

 

Stagecoach yn Ne Cymru/ Capitol Hire

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar am oddeutu 20:00 – gweler isod
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Gwasanaeth cyfyngedig – gweler isod
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaethdydd Sadwrn
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth dydd Sadwrn a fydd yn gorffen yn gynnar am oddeutu 20:00 – gweler isod
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan):

Gwasanaethau olaf ym Blaenau Gwent a Chaerffili

Gwasanaethau olaf yn Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tudful

Gwasanaethau olaf yn Nhorfaen a Sir Fynwy

 

Dydd Mercher 26 Rhagfyr (Gŵyl San Steffan): Gwasanaeth cyfyngedig

Blaenau Gwent a Chaerffili: 26, 151

Rhondda Cynon Taf a Merthyr Tydfil: X24

Torfaen a Sir Fynwy: 132, 120/130, 122

Dim gwasanaeth ar bob llwybr arall.

 

 

 

Stagecoach Gorllewin

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

 

 

 

Trafnidiaeth Cymru

Cofiwch edrych ar dudalen Trafnidiaeth Cymru, sy’n darparu gwybodaeth amser real, cyn i chi deithio. 

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan y gweithredwr. 

Newidiadau i wasanaethau- Nadolig 2018

 

 

 

 

Trafnidiaeth De Cymru

Dydd Llun 24 Rhagfyr – Noswyl Nadolig Gwasanaeth arferol (heblaw 204 yn rhedeg gwasanaeth Sadwrn)
Dydd Mawrth 25 Rhagfyr – Dydd Nadolig Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 26 Rhagfyr – Gŵyl San Steffan Dim gwasanaeth
Dydd Iau 27 Rhagfyr Gwasanaeth arferol (heblaw 204 yn rhedeg gwasanaeth Sadwrn)
Dydd Gwener 28 Rhagfyr Gwasanaeth arferol (heblaw 204 yn rhedeg gwasanaeth Sadwrn)
Dydd Sadwrn 29 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Sul 30 Rhagfyr Gwasanaeth arferol
Dydd Llun 31 Rhagfyr – Nos Galan Gwasanaeth arferol (heblaw 204 yn rhedeg gwasanaeth Sadwrn)
Dydd Mawrth 1 Ionawr – Dydd Calan Dim gwasanaeth
Dydd Mercher 2 Ionawr Gwasanaeth arferol

 

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Amserlenni’r gwasanaethau bws olaf

 

 

 

Traws

T1

T1C

T1S

T2

T3

T4

T5

T6/6X

T9

T12

T14

 

 

 

 

Awdurdodau Lleol:

 

Abertawe

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Abertawe.

Amserlenni arbennig ar gyfer gwasanaethau Gŵyl San Steffan.

 

Bro Morgannwg

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Bro Morgannwg.

 

Caerffili

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Caerffili.

 

Ceredigion

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Ceredigion.

 

Conwy

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan Arriva Cymru.

Cliciwch yma i weld trosolwg o amserlenni gwasanaethau gan Llew Jones.

O ran y gwasanaethau a gaiff eu rhedeg gan M & H Coaches a Conwy Cabs, ni fydd unrhyw wasanaeth ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd gwasanaeth arferol ar waith yn ystod gweddill yr ŵyl. 

 

Gwynedd

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Gwynedd.

 

Pen-y-bont ar Ogwr

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer First Cymru.

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Stagecoach yn ne Cymru.

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer New Adventure Travels.

 

Sir Benfro

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Sir Benfro.

 

Sir Ddinbych

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

O ran y gwasanaethau a gaiff eu rhedeg gan Phoenix Coaches a Voel Coaches, ni fydd unrhyw wasanaeth ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Bydd gwasanaeth arferol ar waith yn ystod gweddill yr ŵyl.

 

Sir Fynwy

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Sir Fynwy.

 

Sir Gâr

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Sir Gar.

Dydd Llun 24 Rhagfyr a dydd Llun 31 Rhagfyr (Noswyl Nadolig a Nos Galan): Amserlenni’r gwasanaethau bws olaf 129, T1, X13

 

Powys

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Powys.

Cliciwch yma i weld amserlen gwasanaeth rhif T4 dros y Nadolig 

Cliciwch yma i weld amserlen gwasanaeth rhif T6 dros y Nadolig

Cliciwch yma i weld amserlen gwasanaeth rhif T12 dros y Nadolig

Cliciwch yma i weld amserlen gwasanaeth rhif T14 dros y Nadolig

 

Rhondda Cynon Taf

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Rhondda Cynon Taf.

Gwasanaethau olaf ddydd Llun 24 Rhagfyr (Noswyl Nadolig) a dydd Llun 31 Rhagfyr (Nos Galan) a amserlenni arbennig ar gyfer gwasanaethau Gŵyl San Steffan

 

Ynys Môn

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio dros y Nadolig ar gyfer Cyngor Ynys Môn.

 

Wrecsam

Cliciwch yma i weld y trefniadau teithio ar gyfer Cyngor Wrecsam dros y Nadolig, a dewiswch y tab ar gyfer Gwasanaethau Bws. 

 

< Pob digwyddiad