Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Blackwood service update: 151, 56 and R1 services will divert via the Baneswell Club, starting and terminating out… https://t.co/Q9xGMxyC1c
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to the closure of Newport (Market Square) Bus Station, all of our services (R1, 56,… https://t.co/xXgEwsEfpi
@TravelineCymru RT #Porth Service 132 is experiencing some delays in Cardiff, we are working to put them back on time.
@TravelineCymru RT #Blackwood Service Update: Due to a mechanical issue we regret that the 08:40 52 service #Trinant to #Abertillery w… https://t.co/FoETawhcmo
@TravelineCymru RT ⛔ Holton Road, Barry, will be closed for HMS Cambria farewell parade 📅 Saturday 18 January ⌚ 10:30 to 12:30 ❌ Bus s… https://t.co/IzoUZGOl2t
https://amgueddfa.cymru/caerdydd/digwyddiadau/10677/Dippy-ar-Daith-Antur-Hanes-Natur-/?_ga=2.100988233.977766854.1570447386-150367775.1539350426

Dippy ar Daith, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd – O ddydd Sadwrn 19 Hydref tan ddydd Sul 26 Ionawr 2020

Beth sydd â 292 o esgyrn, sy’n 21.3 metr o hyd, sy’n 4.3 metr o led ac sy’n 4.17 metr o uchder? Yr ateb, wrth gwrs, yw Dippy’r Deinosor Diplodocus! O ddydd Sadwrn 19 Hydref tan ddydd Sul 26 Ionawr, bydd ymwelwyr o bell ac agos yn gallu gweld Dippy yn agos wrth iddo barhau â’i daith o amgylch y DU.

Cast yw Dippy, a grëwyd o sgerbwd bron yn gyflawn a gafodd ei ddarganfod yn Wyoming, America yn 1898 ac sydd wedi bod yn cael ei arddangos yn yr Amgueddfa Hanes Natur yn Llundain ers 1905. Erbyn hyn, mae Dippy yn awyddus i annog pawb i archwilio’r casgliadau hanes natur a’r bioamrywiaeth sydd ar stepen ein drws yma yng Nghaerdydd.

Mae gan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd raglen orlawn o ddigwyddiadau i ddathlu taith Dippy, ac maent yn cynnwys y canlynol:

  • Sgwrs: Dewch i gwrdd â Dippy – 19 Hydref
  • Amgueddfa dros nos: Deffro gyda Dippy – 16 Tachwedd
  • HUSH: Disgo tawel i’r teulu cyfan – 30 Tachwedd
  • Gweithdy: Darlunio deinosoriaid o’r tu mewn i’r tu allan – 7 Rhagfyr
  • Big Bones, Big Politics, and High Culture: How Dippy Became the Poster child of Peace (and War) (digwyddiad a gynhelir yn Saesneg ond gellir trefnu hwylusydd Cymraeg) – 7 Rhagfyr

Nid oes angen talu i weld Dippy ond bydd angen talu i gymryd rhan yn rhai o’r digwyddiadau arbennig y mae deinosoriaid yn thema iddynt. Ewch i wefan Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd i gael gwybod mwy am y digwyddiadau hynny a gweld y rhaglen yn ei chyfanrwydd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yng nghanol y ddinas, ac mae modd ei chyrraedd yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus. O Orsaf Fysiau Ganolog Caerdydd, ewch ar fws rhif 53 neu 85 i’r amgueddfa. O Fae Caerdydd, ewch yno ar fws baycar rhif 6. Yr orsaf drenau agosaf yw gorsaf Cathays, sydd tua 5 munud o waith cerdded o’r amgueddfa. Mae’r amgueddfa ryw 20 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Caerdydd Canolog.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad