Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Disruption to / from London Paddington expected until 20:30 https://t.co/uPGFR1g0Y5
@TravelineCymru RT ✅ CLEARED - Trains are now able to call at #Grangetown following disruption caused by the emergency services dealing with an incident
@TravelineCymru RT Current travel times through the roadworks on the #A55 between J22 Old Colwyn and J23 Llanddulas Westbound: 14 min… https://t.co/Iffw4xwq3V
@TravelineCymru RT Diweddariad: Cerbydau yn gallu mynd pasio ar y lon. Dim manylion pellach ar hyn o bryd. https://t.co/IpmzUCN76M
@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Transport for Wales services are currently unable to call at #Grangetown due to the emergency services dealing with an incident
https://www.principalitystadium.wales/event/2019-adrian-flux-british-fim-speedway-grand-prix/

Grand Prix Speedway Prydain FIM yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Dydd Sadwrn 21 Medi 2019

Bydd Stadiwm Principality, Caerdydd yn gartref i Rownd 9 Grand Prix Speedway Prydain ddydd Sadwrn 21 Medi. Yn dilyn buddugoliaeth annisgwyl y seren o Wlad Pwyl, Bartosz Zmarzlik, dros ffefryn y cefnogwyr y llynedd, Tai Woffinden, bydd y dorf yn gobeithio gweld perfformiad yr un mor ddramatig y tro hwn hefyd. Ysgubodd Zmarzlik y cystadleuwyr i gyd o’r neilltu y llynedd i gipio buddugoliaeth o flaen miloedd o gefnogwyr rasio brwd.

Disgwylir y bydd y ras eleni yr un mor gyflym a ffyrnig. Bydd Woffinden, sydd ar y blaen ar hyn o bryd ym Mhencampwriaeth y Byd, yn dychwelyd i Gaerdydd ac yn ceisio rhagori ar ei berfformiad yn 2018, pan fydd Stadiwm Principality yn croesawu Grand Prix Speedway unwaith yn rhagor.

 

Os hoffech wybod mwy am y digwyddiad a phrynu eich tocynnau, ewch i wefan Grand Prix Speedway neu wefan Stadiwm Principality.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae’n hawdd cyrraedd Stadiwm Principality ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gorsaf drenau Caerdydd Canolog (gyferbyn â’r stadiwm) yn gwasanaethu’r prif wasanaethau o’r gorllewin, canolbarth Lloegr, arfordir de Lloegr a Llundain.

Mae gorsaf drenau Heol y Frenhines Caerdydd 15 munud o waith cerdded i ffwrdd ac mae’n gwasanaethu gwasanaethau trên lleol o bob rhan o Gaerdydd a chymoedd y de.

At hynny, mae nifer o wasanaethau bws yn aros bellter byr o dir y stadiwm.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad