Digwyddiadau

Chepstow-Walking-Festival-2021-Promotional-Wye-Valley-Image

Gŵyl Gerdded Cas-gwent 2021 – O ddydd Sadwrn 23 Hydref tan ddydd Mawrth 26 Hydref 2021

Dewch i grwydro o amgylch rhan isaf Dyffryn Gwy yn ei holl harddwch yn yr hydref a mwynhau rhaglen orlawn o deithiau cerdded dros gyfnod o 4 diwrnod.

Mae’r ŵyl yn ei hôl! Ar ôl gorfod canslo gŵyl 2020 oherwydd y pandemig, mae trefnwyr y digwyddiad wedi cael llwyth o ymholiadau gan bobl sy’n awyddus i gael gwybod am ddigwyddiad 2021.

O ddydd Sadwrn 23 Hydref tan ddydd Mawrth 26 Hydref, bydd y sawl sydd am gymryd rhan yn gallu ymuno ag un o’r teithiau tywysedig a fydd ar gael yn ystod Gŵyl Gerdded Cas-gwent, crwydro o amgylch rhan isaf Dyffryn Gwy a thu hwnt, a mwynhau holl harddwch yr ardal yn yr hydref. 

Mae digon o deithiau cerdded i’ch denu yno, o ffefrynnau poblogaidd i deithiau cerdded newydd a fydd yn dangos hanes cyfoethog a thirwedd hyfryd rhan isaf Dyffryn Gwy. Bydd y teithiau cerdded yn amrywio o ran eu hyd a’u cyflymder, felly mae’n wir dweud y bydd yna rywbeth i bawb yn yr arlwy (gan gynnwys rhai teithiau cerdded a fydd yn eich galluogi i ddod â’ch cŵn gyda chi!). Mae’r ŵyl hefyd yn gyfle i gwrdd â hen ffrindiau, neu os ydych newydd ddechrau ymddiddori mewn cerdded mae’n gyfle i gwrdd â phobl sydd o’r un anian â chi. Gafaelwch yn eich siaced a’ch esgidiau cerdded, felly, a dewch i ddarganfod y mannau anghyfarwydd (a’r mannau mwy cyfarwydd hefyd!) yng nghwmni tywyswyr lleol profiadol.

Prif flaenoriaeth y digwyddiad yw diogelwch ac iechyd y cyfranogwyr a’r sawl sy’n arwain y teithiau cerdded, felly bydd trefnwyr y digwyddiad yn cadw llygad barcud ar gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU ac yn ymateb i unrhyw newidiadau i’r cyfyngiadau a’r canllawiau ynghylch y coronafeirws. Ond fel y mae pethau ar hyn o bryd, mae’r trefnwyr yn rhagweld y byddant yn gallu cynnig rhaglen orlawn o deithiau cerdded yn yr hydref, a fydd yn ddiogel o ran Covid.

 

Mae’r tocynnau yn £5 i oedolion, a gall plant dan 16 oed ymuno am ddim. I weld rhaglen lawn y digwyddiad ac archebu lle ar daith gerdded, ewch i wefan Gŵyl Gerdded Cas-gwent.

Gallwch hefyd anfon ebost i chepstowwaw@hotmail.co.uk neu ffonio 07760 195320.

 

Os hoffech ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhan o’ch taith i’r digwyddiad…

  • Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i weld eich llwybrau mwyaf cyfleus ar fws neu ar drên.
  • Defnyddiwch ein Cynlluniwr Cerdded neu’n Cynlluniwr Beicio i gael gwybod sut i deithio ar droed neu ar feic.
  • Ffoniwch dîm ein canolfan gyswllt yn rhad ac am ddim ar 0800 464 00 00 (rhwng 7am ac 8pm bob dydd), a bydd un o’n hasiantiaid cyfeillgar wrth law i’ch helpu gyda’ch ymholiad am gynllunio taith.
< Pob digwyddiad