Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: Due to heavy congestion in #Tongwynlais and #Cardiff we are currently seeing delays of up to 45… https://t.co/kTmeD41XnK
@TravelineCymru RT You can ‘drop-in’ to the following venues today (November 19), to receive help in renewing your concessionary bus p… https://t.co/nsBVG9QPvm
@TravelineCymru RT #A48M : Westbound : J29 Castleton to J29A St Mellons : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT #M4 : Westbound : J24 Coldra to J26 Malpas : Congestion : Delays possible : #TrafficWalesAlert
@TravelineCymru RT Due to RTA in the A4232 tunnel, please expect slight delays to our T9 services @TrawsCymru_
Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru, Llandudno

Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru, Llandudno – O ddydd Gwener 8 Tachwedd tan ddydd Sul 10 Tachwedd 2019

Bydd Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn cael ei chynnal yn lleoliad enwog Venue Cymru rhwng 9 a 10 Tachwedd, a bydd yn cynnig llwyfan i rai o gorau mwyaf llwyddiannus y byd.

Caiff y penwythnos hwn o hwyl a chystadlu cyfeillgar ei drefnu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, a chydnabyddir ei fod yn un o wyliau corawl gorau Cymru. Mae elfennau newydd wedi’u cyflwyno ers i’r ŵyl gael ei chreu yn ôl yn 1988, gan gynnwys cystadlaethau, gweithdai, cyngherddau, perfformiadau cymunedol a mwy; peidiwch â cholli’r cyfle i fwynhau’r digwyddiad!

Nos Wener bydd Côr Meibion Maelgwn yn dechrau digwyddiadau’r penwythnos â rhaglen sy’n cynnwys caneuon Cymraeg a Saesneg. Bydd Fflur Wyn, soprano Opera Cenedlaethol Cymru, sy’n prysur ennill enw iddi ei hun fel un o gantorion opera gorau’r wlad, yn perfformio hefyd.

Bydd y cystadlu’n dechrau ddydd Sadwrn gyda’r corau meibion, y corau ieuenctid a’r categori ‘ychydig o hwyl’. Ddydd Sul ceir cystadlaethau’r corau merched, y corau arddull siop barbwr a’r caneuon o sioeau cerdd. Un o uchafbwyntiau’r penwythnos yw Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl nos Sadwrn, sy’n rhoi cyfle i’r corau ymlacio a mwynhau perfformio heb fod llygaid y beirniaid arnynt! 

 

Mae ystod o docynnau ar gael ar gyfer yr Ŵyl, gan gynnwys tocynnau dydd a thocynnau ar gyfer cystadlaethau penodol. Gallwch gael gwybod mwy ar wefan Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae modd cyrraedd Venue Cymru yn hawdd ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mae gwasanaethau bws rhif 12, 5/X5 ac X1 yn aros wrth ymyl cefn yr adeilad, ac mae modd cerdded yno o orsaf drenau Llandudno mewn 10 munud. 

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf hwylus yn ogystal â gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael a’u hamserau.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad