Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru This festive season, @AgeCymru’s Winter Celebrations will help tackle loneliness and isolation for over 500 older p… https://t.co/yFYTrlwAhP
@TravelineCymru Dros dymor y Nadolig eleni, bydd Dathliadau’r Gaeaf @AgeCymru yn helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwyd… https://t.co/bc0NHchBYx
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to an issue with the vehicle, the 08:36 X15 service from Newbridge to Newport is cur… https://t.co/O4SW3bI2Wc
@TravelineCymru RT ❗️Rhybudd ❗️ #A55 C27 Llanelwy Tua'r Gorllewin . Cerbyd Wedi torri i lawr lôn 1 ⛔️. Swyddogion traffig ar y ff… https://t.co/46nUgexIzA
@TravelineCymru RT Service Update: From Monday 9th December 2019, Edwards Avenue in #Brymbo will be closed by Wrexham County Council H… https://t.co/GgtBhQlzjA
Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd - o ddydd Gwener 8 Tachwedd 2019 tan ddydd Sul 5 Ionawr 2020

O ddydd Gwener 8 Tachwedd tan ddydd Sul 5 Ionawr bydd Lawnt Neuadd y Ddinas yn cael ei gweddnewid yn lle gaeafol hudolus sy’n llawn o hwyl yr ŵyl i’r teulu cyfan.

Bydd Llawr Iâ Admiral ar agor o 8 Tachwedd tan 5 Ionawr. Mae’r tocynnau rhataf yn £9 i blant ac yn £11 i oedolion a gellir eu prynu ar y dydd neu ymlaen llaw. Mae’r Llwybr Iâ Mynyddig yn atyniad newydd eleni. Bydd y Llwybr 250m o hyd yn gyfle i chi sglefrio iâ yn yr awyr agored, ac mae’n un o Lwybrau Iâ hiraf Ewrop.

Pan fyddwch wedi gorffen dangos eich doniau sglefrio iâ, beth am fynd ar Olwyn Fawr newydd Gŵyl y Gaeaf lle gallwch fwynhau’r golygfeydd trawiadol o Gaerdydd a gweld y ddinas yn ei holl ogoniant? Bydd llawer o reidiau ffair a stondinau i’r teulu cyfan eu mwynhau hefyd. Os nad ydych yn hoff o uchder a reidiau ffair, Bar Sur La Piste yw’r lle perffaith i chi eistedd yn ôl, ymlacio a mwynhau gwydraid moethus o win y gaeaf neu siocled poeth yn y caban pren clyd. Gallwch ddod o hyd i fyrbrydau a danteithion Nadoligaidd eraill yn yr ardal fwyd newydd.

A phe na bai hynny’n ddigon, Marchnad Nadolig Caerdydd yw’r lle delfrydol i brynu pob math o anrhegion hyfryd a wnaed â llaw. Bydd arddangoswyr hen a newydd wrth law i ddangos eu hamrywiaeth trawiadol o waith celf, crefftau a bwyd a diod o’r ardal leol. Mae’r farchnad wedi’i lleoli ar hyd amryw strydoedd di-geir yng nghanol y ddinas, a bydd hefyd yn cael ei chynnal o ddydd Gwener 8 Tachwedd tan ddydd Sul 5 Ionawr.

 

Ewch i wefan swyddogol Gŵyl y Gaeaf Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth a phrynu eich tocynnau sglefrio iâ.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Lawnt Neuadd y Ddinas Caerdydd yn union o flaen Neuadd y Ddinas, Parc Cathays. Bydd yn cymryd 5 munud i chi gerdded yno o Orsaf Drenau Cathays, neu 20 munud o Orsaf Caerdydd Canolog. Mae gwasanaeth bws rhif 6 hefyd yn aros y tu allan i Neuadd y Ddinas.

Defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf hwylus yn ogystal â gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael a’u hamserau.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

 

< Pob digwyddiad