Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT To allow for social distancing on our buses, we will have to limit the numbers of customers on board from tomorrow.… https://t.co/IGrXT1pxGZ
@TravelineCymru RT Oherwydd yr argyfwng Covid-19, rydym yn cyfyngu nifer y teithwyr a ganiateir ar bob bws er mwyn cadw pellter rhwng… https://t.co/flUxtdMWSc
@TravelineCymru RT Due to Covid 19 emergency we are limiting the number of passengers permitted to board each bus to maintain physical… https://t.co/EXQj05JIZx
@TravelineCymru RT 🚧 Plasmawr Road closure for resurfacing 📅 Sunday 31 May ⌚ 0900 to 1700 ➡️ Service 61 will divert via St. Fagans Roa… https://t.co/fkcctEFFzJ
@TravelineCymru We’re delighted to have achieved another set of “exceptional” results in our latest customer satisfaction survey ac… https://t.co/EWeWHCYdQ6
Gŵyl y Gelli

Gŵyl y Gelli, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – dydd Iau 23 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin 2019

Caiff gŵyl flynyddol y Gelli ei chynnal yn nhref farchnad fach y Gelli, sef Tref Lyfrau Genedlaethol Cymru. Mae’r ŵyl hon yn dathlu pob agwedd ar ddarllen, ysgrifennu ac adrodd straeon gyda chymorth dros 600 o awduron, perfformwyr ac arloeswyr amlycaf y byd.

Yn ystod yr ŵyl, sy’n para 11 diwrnod o 23 Mai i 2 Mehefin, bydd 800 o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal i ymwelwyr ymgolli ynddynt. Dyma ddetholiad bach o’r arlwy:

 

 • 23 Mai: Stacey Dooley yn sgwrsio ag Imogen Walford: On the frontline with women who fight back
 • 24 Mai: Helen Fulton, Geraint Evans, Gillian Clarke a Jon Gower: The Cambridge History of Welsh Literature
 • 25 Mai: Julia Donaldson a’i ffrindiau: The Gruffalo is 20!
 • 26 Mai: Jill Lewis: The Closest thing to Flying
 • 27 Mai: Huw Edwards: City Mission
 • 28 Mai: Yr Athro Robert Winston: Ask a Scientist
 • 29 Mai: Michelle Paver yn sgwrsio â Daniel Hahn: Chronicles of Ancient Darkness
 • 30 Mai: The Very Hungry Caterpillar is 30!
 • 31 Mai: Nick Sharratt: Animal Pants
 • 1 Mehefin: Judith Kerr: The Curse of the School Rabbit
 • 2 Mehefin: Matt Haig: Evie and the Animals

 

Mae rhaglen ychwanegol dan yr enw Haydaysyn cynnwys digwyddiadau i blant a theuluoedd eu mwynhau gyda’i gilydd. Mae’n rhaid i rieni neu ofalwyr fynd i weithdai gyda phlant 8 oed neu iau, ond nid oes angen tocyn arnynt. Gallwch hefyd dretio’r plant (neu chi eich hun) i rai o’r bwydydd a’rdiodydd blasus a fydd ar werth ar stondinau o amgylch maes yr ŵyl. Yma, gallwch hefyd bori trwy amrywiaeth hyfryd o anrhegion a wnaed â llaw, hen ddillad, gemwaith, gwaith celf a chrefft a llawer mwy!

Ewch i wefan Gŵyl y Gelli i weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal trwy gydol yr ŵyl, ac i brynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gwasanaeth T14 TrawsCymru yn aros bellter byr o faes yr ŵyl. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnig gwasanaeth parcio a theithio ac mae manylion y gwasanaeth hwnnw i’w gweld yma.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad