Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Wrexham - Due to the closure of Wrexham depot, emergency timetables are operating on ser 1, 3, 5, 7, 12, 14, 21, 3… https://t.co/H1IKuieTQT
@TravelineCymru RT Thank you for everything you are doing to keep Wales safe. For now, we ask you to please #StayHome, protect the NH… https://t.co/tnEG7yK5Lx
@TravelineCymru RT Feeling blue? You are not on your own. Make a brew and give someone a call. #BrewMonday #PanedDyddLlun 🫖☕️… https://t.co/XdfLjvJcMG
@TravelineCymru RT Face coverings must be worn on board our buses. Failure to do so could see you fined up to £200. As our drivers sit… https://t.co/cQxa4kXi1O
@TravelineCymru Now more than ever, it’s important to stay connected even when we can’t physically be together. Today we’re support… https://t.co/RPTxYBIF6R
Gŵyl y Gelli

Gŵyl y Gelli, Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – dydd Iau 23 Mai tan ddydd Sul 2 Mehefin 2019

Caiff gŵyl flynyddol y Gelli ei chynnal yn nhref farchnad fach y Gelli, sef Tref Lyfrau Genedlaethol Cymru. Mae’r ŵyl hon yn dathlu pob agwedd ar ddarllen, ysgrifennu ac adrodd straeon gyda chymorth dros 600 o awduron, perfformwyr ac arloeswyr amlycaf y byd.

Yn ystod yr ŵyl, sy’n para 11 diwrnod o 23 Mai i 2 Mehefin, bydd 800 o ddigwyddiadau gwych yn cael eu cynnal i ymwelwyr ymgolli ynddynt. Dyma ddetholiad bach o’r arlwy:

 

 • 23 Mai: Stacey Dooley yn sgwrsio ag Imogen Walford: On the frontline with women who fight back
 • 24 Mai: Helen Fulton, Geraint Evans, Gillian Clarke a Jon Gower: The Cambridge History of Welsh Literature
 • 25 Mai: Julia Donaldson a’i ffrindiau: The Gruffalo is 20!
 • 26 Mai: Jill Lewis: The Closest thing to Flying
 • 27 Mai: Huw Edwards: City Mission
 • 28 Mai: Yr Athro Robert Winston: Ask a Scientist
 • 29 Mai: Michelle Paver yn sgwrsio â Daniel Hahn: Chronicles of Ancient Darkness
 • 30 Mai: The Very Hungry Caterpillar is 30!
 • 31 Mai: Nick Sharratt: Animal Pants
 • 1 Mehefin: Judith Kerr: The Curse of the School Rabbit
 • 2 Mehefin: Matt Haig: Evie and the Animals

 

Mae rhaglen ychwanegol dan yr enw Haydaysyn cynnwys digwyddiadau i blant a theuluoedd eu mwynhau gyda’i gilydd. Mae’n rhaid i rieni neu ofalwyr fynd i weithdai gyda phlant 8 oed neu iau, ond nid oes angen tocyn arnynt. Gallwch hefyd dretio’r plant (neu chi eich hun) i rai o’r bwydydd a’rdiodydd blasus a fydd ar werth ar stondinau o amgylch maes yr ŵyl. Yma, gallwch hefyd bori trwy amrywiaeth hyfryd o anrhegion a wnaed â llaw, hen ddillad, gemwaith, gwaith celf a chrefft a llawer mwy!

Ewch i wefan Gŵyl y Gelli i weld y rhaglen lawn o ddigwyddiadau a fydd yn cael eu cynnal trwy gydol yr ŵyl, ac i brynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gwasanaeth T14 TrawsCymru yn aros bellter byr o faes yr ŵyl. Mae’r ŵyl hefyd yn cynnig gwasanaeth parcio a theithio ac mae manylion y gwasanaeth hwnnw i’w gweld yma.

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad