Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Disruption to / from London Paddington expected until 20:30 https://t.co/uPGFR1g0Y5
@TravelineCymru RT ✅ CLEARED - Trains are now able to call at #Grangetown following disruption caused by the emergency services dealing with an incident
@TravelineCymru RT Current travel times through the roadworks on the #A55 between J22 Old Colwyn and J23 Llanddulas Westbound: 14 min… https://t.co/Iffw4xwq3V
@TravelineCymru RT Diweddariad: Cerbydau yn gallu mynd pasio ar y lon. Dim manylion pellach ar hyn o bryd. https://t.co/IpmzUCN76M
@TravelineCymru RT ⚠️ NEW - Transport for Wales services are currently unable to call at #Grangetown due to the emergency services dealing with an incident
https://www.victorian-festival.co.uk/

Gŵyl Fictoraidd Llandrindod – O ddydd Llun 19 Awst tan ddydd Sul 25 Awst 2019

Yn dilyn ei theyrnasiad hir dros gyfnod o 63 o flynyddoedd, rhwng mis Mehefin 1837 a mis Ionawr 1901, mae’r Frenhines Fictoria wedi bod yn ffigwr diddorol ac arwyddocaol ers amser i bobl ledled y byd. Eleni bydd Gŵyl Fictoraidd Llandrindod, sy’n ŵyl flynyddol a gynhelir am y 38fed tro, yn cynnal dathliadau dros gyfnod o wythnos i goffáu deucanmlwyddiant geni’r Frenhines Fictoria.

 

Mae uchafbwyntiau’r rhaglen orlawn o ddigwyddiadau’n cynnwys y canlynol:

  • Llun 19 Awst: Bydd y Frenhines Fictoria yn cyrraedd Gorsaf Reilffordd Llandrindod ac yn cael ei chyfarch gan bwysigion y dref. Yna, caiff Seremoni Agor yr Ŵyl ei chynnal yng Ngerddi’r Deml.
  • Mawrth 20 Awst: Ewch i chwilio am eich gwisg Fictoraidd orau a byddwch yn barod i fwynhau te prynhawn blasus a moethus yng Ngwesty’r Commodore.
  • Mercher 21 Awst: Mae’n bryd ‘Dychwelyd i’r Ysgol’ ar gyfer noson arbennig a drefnir gan grïwr tref Llandrindod, Jan Swindale, yng Ngwesty’r Commodore. Mae’r tocyn sy’n costio £25 yn cynnwys bwffe ac iddo thema.
  • Iau 22 Awst: Dewch i fwynhau llwyth o stondinau, gemau a chystadlaethau traddodiadol yn y ‘Ffair Bentref Fictoraidd’.
  • Gwener 23 Awst: Mae’r Ddawns Foes a Defod Fictoraidd a gynhelir yng Ngwesty’r Metropole yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl, a bydd yn cynnwys dawnsio dilyniant traddodiadol.
  • Sadwrn 24 Awst: Os ydych yn dwlu ar geir, fyddwch chi ddim am golli’r arddangosfa o hen gerbydau a cherbydau clasurol rhwng 10am a 4pm.
  • Sul 25 Awst: Daw gŵyl eleni i ben â’r orymdaith drawiadol wrth olau ffaglau, a fydd yn cychwyn o Erddi’r Deml am 8:35pm, a ddilynir gan arddangosfa wych o dân gwyllt am 9:15pm.

Mae rhaglen lawn yr ŵyl a manylion ynghylch sut y gallwch brynu eich tocynnau i’w gweld ar wefan Gŵyl Fictoraidd Llandrindod.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gorsaf reilffordd Llandrindod ynghanol y dref ac mae’n gwasanaethu rheilffordd Calon Cymru. Gellir defnyddio gwasanaethau 48, 58, X47 a T4 i gyrraedd yr ardal ar fws.

Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus i’r cyngerdd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar droed neu ar feic. Gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 0800 464 00 00 hefyd i siarad ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar a all eich helpu i gynllunio eich taith. 

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad