Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Please be aware that due to the re-opening of the Quadrant in Swansea, the following services will all now operate… https://t.co/Rwksb2VFzD
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** From Monday 13 July Newport High Street will be closed to bus services until further notice a… https://t.co/1uyFjbizH5
@TravelineCymru RT As lock down measures are eased, we look forward to welcoming many of you back onboard our buses again. Our guide p… https://t.co/rcD8GkV2i5
@TravelineCymru RT Don't forget that from today our 304 service is now operating hourly from Cardiff to Llantwit Major and our 303 ser… https://t.co/HFmA6WD6QE
@TravelineCymru We understand that you may feel nervous about travelling if you’re unsure of how timetable changes and safety measu… https://t.co/WgxpKekgXJ
https://www.victorian-festival.co.uk/

Gŵyl Fictoraidd Llandrindod – O ddydd Llun 19 Awst tan ddydd Sul 25 Awst 2019

Yn dilyn ei theyrnasiad hir dros gyfnod o 63 o flynyddoedd, rhwng mis Mehefin 1837 a mis Ionawr 1901, mae’r Frenhines Fictoria wedi bod yn ffigwr diddorol ac arwyddocaol ers amser i bobl ledled y byd. Eleni bydd Gŵyl Fictoraidd Llandrindod, sy’n ŵyl flynyddol a gynhelir am y 38fed tro, yn cynnal dathliadau dros gyfnod o wythnos i goffáu deucanmlwyddiant geni’r Frenhines Fictoria.

 

Mae uchafbwyntiau’r rhaglen orlawn o ddigwyddiadau’n cynnwys y canlynol:

  • Llun 19 Awst: Bydd y Frenhines Fictoria yn cyrraedd Gorsaf Reilffordd Llandrindod ac yn cael ei chyfarch gan bwysigion y dref. Yna, caiff Seremoni Agor yr Ŵyl ei chynnal yng Ngerddi’r Deml.
  • Mawrth 20 Awst: Ewch i chwilio am eich gwisg Fictoraidd orau a byddwch yn barod i fwynhau te prynhawn blasus a moethus yng Ngwesty’r Commodore.
  • Mercher 21 Awst: Mae’n bryd ‘Dychwelyd i’r Ysgol’ ar gyfer noson arbennig a drefnir gan grïwr tref Llandrindod, Jan Swindale, yng Ngwesty’r Commodore. Mae’r tocyn sy’n costio £25 yn cynnwys bwffe ac iddo thema.
  • Iau 22 Awst: Dewch i fwynhau llwyth o stondinau, gemau a chystadlaethau traddodiadol yn y ‘Ffair Bentref Fictoraidd’.
  • Gwener 23 Awst: Mae’r Ddawns Foes a Defod Fictoraidd a gynhelir yng Ngwesty’r Metropole yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl, a bydd yn cynnwys dawnsio dilyniant traddodiadol.
  • Sadwrn 24 Awst: Os ydych yn dwlu ar geir, fyddwch chi ddim am golli’r arddangosfa o hen gerbydau a cherbydau clasurol rhwng 10am a 4pm.
  • Sul 25 Awst: Daw gŵyl eleni i ben â’r orymdaith drawiadol wrth olau ffaglau, a fydd yn cychwyn o Erddi’r Deml am 8:35pm, a ddilynir gan arddangosfa wych o dân gwyllt am 9:15pm.

Mae rhaglen lawn yr ŵyl a manylion ynghylch sut y gallwch brynu eich tocynnau i’w gweld ar wefan Gŵyl Fictoraidd Llandrindod.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae gorsaf reilffordd Llandrindod ynghanol y dref ac mae’n gwasanaethu rheilffordd Calon Cymru. Gellir defnyddio gwasanaethau 48, 58, X47 a T4 i gyrraedd yr ardal ar fws.

Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus i’r cyngerdd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar droed neu ar feic. Gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 0800 464 00 00 hefyd i siarad ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar a all eich helpu i gynllunio eich taith. 

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad