Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT T1 Llanrhystud to Aberystwyth 0956 1256 1556 1826 Aberystwyth to Llanrhystud 1100 1340 1640 1900 T5 Llan.. to… https://t.co/MdtkehDbEh
@TravelineCymru RT Greenlinks Community Transport The following services are suspended until further notice: G1 (St Athan - Cowbridge… https://t.co/GKvvwcUsaD
@TravelineCymru Operators are putting extra measures in place to help ensure the safety of customers and staff. Please visit our Co… https://t.co/VkXcxoxGnw
@TravelineCymru Mae gweithredwyr yn cyflwyno mesurau ychwanegol er mwyn helpu i sicrhau diogelwch eu cwsmeriaid a’u staff. Ewch i’n… https://t.co/4w0on2JCu0
@TravelineCymru RT **CLOSURE OF SWANSEA BUS STATION** Customers in Swansea are advised that Swansea Bus Station will be closed as of… https://t.co/p8xbT8CvjF
Menywod ym maes Trafnidiaeth yng Nghymru: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

Menywod ym maes Trafnidiaeth yng Nghymru: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod – Dydd Mercher 11 Mawrth 2020

I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod ddydd Mercher 11 Mawrth, bydd y Gymdeithas Cludiant Cymunedol a’i phartneriaid yn cynnal digwyddiad arbennig yn y Senedd i ddathlu cyfraniad menywod ar draws y diwydiant trafnidiaeth yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn dod â chydweithwyr ynghyd o bob rhan o’r diwydiant i ysbrydoli, trafod a rhwydweithio. Ar ôl yr areithiau agoriadol, cynhelir trafodaeth banel a fydd yn ystyried pam y mae cydraddoldeb rhwng y rhywiau’n bwysig ar gyfer darpariaeth o ran trafnidiaeth a sut y gallwn ysbrydoli rhagor o fenywod i ymuno â’r diwydiant a llwyddo ynddo.

Caiff y digwyddiad ei noddi gan Vikki Howells AC a bydd Ken Skates AC, Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, yn bresennol.

Mae’r digwyddiad yn agored i bawb sy’n ymwneud â’r sector trafnidiaeth ac nid oes yn rhaid talu i fynychu. Os ydych yn gweithio yn y sector trafnidiaeth ac os hoffech fynychu’r digwyddiad, bydd angen i chi gofrestru ar wefan Menywod ym maes Trafnidiaeth.

Caiff y digwyddiad hwn ei noddi gan y canlynol: Menywod ym maes Trafnidiaeth, Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol, Traveline Cymru, Trafnidiaeth Cymru a Menywod ym maes Rheilffyrdd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae nifer o fysiau’n gwasanaethu Senedd, gan gynnwys gwasanaethau rhif 6 a rhif 8 sy’n aros bron wrth ymyl prif fynedfa’r Ganolfan. Mae Gorsaf Reilffordd Bae Caerdydd 5 munud o waith cerdded i ffwrdd.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

< Pob digwyddiad