Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Wrexham - Due to the closure of Wrexham depot, emergency timetables are operating on ser 1, 3, 5, 7, 12, 14, 21, 3… https://t.co/H1IKuieTQT
@TravelineCymru RT Thank you for everything you are doing to keep Wales safe. For now, we ask you to please #StayHome, protect the NH… https://t.co/tnEG7yK5Lx
@TravelineCymru RT Feeling blue? You are not on your own. Make a brew and give someone a call. #BrewMonday #PanedDyddLlun 🫖☕️… https://t.co/XdfLjvJcMG
@TravelineCymru RT Face coverings must be worn on board our buses. Failure to do so could see you fined up to £200. As our drivers sit… https://t.co/cQxa4kXi1O
@TravelineCymru Now more than ever, it’s important to stay connected even when we can’t physically be together. Today we’re support… https://t.co/RPTxYBIF6R
Christmas-At-Cardiff-Castle-2020-Traveline-Cymru

Nadolig yng Nghastell Caerdydd – o ddydd Iau 12 Tachwedd 2020 tan ddydd Sul 3 Ionawr 2021

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd sydd fel rheol yn denu’r torfeydd i ddathlu’r Nadolig yn y brifddinas, ond mae cyfyngiadau Covid yn golygu y bydd pethau ychydig yn wahanol eleni.*

*Following updated public health guidance, it has been decided that the Ice Walk attraction will remain closed.

O ddydd Iau 12 Tachwedd tan ddydd Sul 3 Ionawr, Castell Caerdydd fydd yn cael y lle blaenaf wrth i ymwelwyr gael cyfle i fwynhau ‘Nadolig yn y Castell’ mewn amgylchedd diogel o ran Covid, lle bydd pawb yn gallu cadw pellter cymdeithasol.

Bydd hen ffefrynnau Gŵyl y Gaeaf yno, gan gynnwys yr Olwyn Fawr eiconig (a fydd yn cynnig golygfeydd godidog o’r ddinas i chi), reidiau difyr i’r teulu, a bar y Caban Sgïo o’r Alpau. Bydd teithiau traddodiadol Siôn Corn o Oes Fictoria yn cael eu cynnal hefyd, a fydd yn ei gwneud yn bosibl i’ch plant bach weld y dyn ei hun yng nghwmni eich teulu chi’n unig! 

Bydd pob un o’r ardaloedd bwyta ac yfed, gan gynnwys ‘Profiad Parhau i Fwyta Allan’ y Castell, yn glynu wrth ganllawiau llym ynghylch iechyd a diogelwch fel eich bod yn gallu mwynhau danteithion melys a bwydydd a diodydd traddodiadol eraill y Nadolig yn ddiogel.

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi aros i fynd i mewn i dir y Castell yn ystod cyfnodau prysur, felly caiff ymwelwyr eu hannog i ymweld yn ystod cyfnodau tawelach er mwyn helpu pawb i gadw pellter cymdeithasol.

I gael gwybod mwy am yr holl weithgareddau gwych a fydd yn digwydd y Nadolig hwn yng Nghastell Caerdydd ac i archebu eich profiad preifat o Daith Siôn Corn o Oes Fictoria, ewch i wefan Castell Caerdydd.

 

Rydym yn dal yma i ddarparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar eich cyfer os oes angen i chi deithio:

< Pob digwyddiad