Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Due to a breakdown, we are currently experiencing delays on the 11:05 304 service from Llanwit Major. We're sorry… https://t.co/V7EOlgAzZi
@TravelineCymru Starting #university but not sure on what #publictransport services are operating in your new area? Our… https://t.co/n5TpR0jufy
@TravelineCymru Yn dechrau’r brifysgol ond ddim yn siŵr pa wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus sy’n gweithredu yn eich ardal newydd?… https://t.co/pTAMfdYnZX
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to a technical issue, the 10:17 5 service from the Oakdale Hotel to Pantside is curr… https://t.co/rbe7mMN4z4
@TravelineCymru RT Services 26 & 120 will divert on 28 September due to essential works on Penrhos roundabout, please see the diversio… https://t.co/gsnPmgNYdO
Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru ManBetX yn Arena Motorpoint o ddydd Llun 10 Chwefror tan ddydd Sul 16 Chwefror 2020

Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru ManBetX yn Arena Motorpoint o ddydd Llun 10 Chwefror tan ddydd Sul 16 Chwefror 2020

Bydd 128 o chwaraewyr snwcer gorau’r byd yn y brifddinas rhwng 10 Chwefror ac 16 Chwefror i gystadlu ym Mhencampwriaeth Snwcer Agored Cymru ManBetX 2020. Mae’r bencampwriaeth yn cael ei chynnal am yr 28fed tro, a dyma’r digwyddiad hynaf ym maes snwcer sy’n cyfrannu at bennu safle chwaraewyr ymysg goreuon y byd, ar wahân i Bencampwriaethau’r Byd a’r DU.

At hynny, Pencampwriaeth Snwcer Agored Cymru ManBetX yw’r olaf yng nghyfres gwledydd y DU o ddigwyddiadau ar gyfer 2019-20, lle gellir gweld sêr y byd snwcer yn ymgiprys am deitlau o fri. Ym mhencampwriaeth y llynedd llwyddodd Neil Robertson (neu ‘The Thunder from Down Under’ fel y caiff ei adnabod wrth ei lysenw) i guro Stuart Bingham o 9 i 7 mewn brwydr gyffrous yn y rownd derfynol, ac ennill y siec o £70,000. Yn y gorffennol mae’r bencampwriaeth wedi’i hennill hefyd gan gewri eraill y byd snwcer, sy’n cynnwys Ronnie O’Sullivan, Mark Selby, John Higgins a’r Cymro Mark Williams.

Eleni, bydd y chwaraewyr yn cystadlu unwaith eto am dlws y mae bri mawr yn perthyn iddo, sef Tlws Ray Reardon, a hynny mewn pencampwriaeth a fydd yn llawn cyffro, heb os. Mae’r trefnwyr wedi annog y cefnogwyr i brynu eu tocynnau’n gynnar, oherwydd mae disgwyl y byddant yn gwerthu allan yn gyflym iawn. Pris y tocynnau rhataf yw £12.50 ar gyfer sesiwn gyda’r nos neu gellir prynu tocyn i’r digwyddiad cyfan, a fydd yn sicrhau sedd ym mhob un o sesiynau’r twrnamaint. Pris y tocyn hwnnw yw £177.50.

Ewch i wefan Arena Motorpoint i gael rhagor o wybodaeth a phrynu eich tocynnau.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae Arena Motorpoint 5 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Heol y Frenhines yng Nghaerdydd, ac 8 munud o waith cerdded o Orsaf Reilffordd Caerdydd Canolog. Yn ogystal, mae nifer o wasanaethau bws yn aros bellter byr o’r Arena. Mae gwasanaethau’n debygol o fod yn fwy prysur nag arfer cyn ac ar ôl y digwyddiad, felly dylech ganiatáu digon o amser ar gyfer eich taith.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad