Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT T1 Llanrhystud to Aberystwyth 0956 1256 1556 1826 Aberystwyth to Llanrhystud 1100 1340 1640 1900 T5 Llan.. to… https://t.co/MdtkehDbEh
@TravelineCymru RT Greenlinks Community Transport The following services are suspended until further notice: G1 (St Athan - Cowbridge… https://t.co/GKvvwcUsaD
@TravelineCymru Operators are putting extra measures in place to help ensure the safety of customers and staff. Please visit our Co… https://t.co/VkXcxoxGnw
@TravelineCymru Mae gweithredwyr yn cyflwyno mesurau ychwanegol er mwyn helpu i sicrhau diogelwch eu cwsmeriaid a’u staff. Ewch i’n… https://t.co/4w0on2JCu0
@TravelineCymru RT **CLOSURE OF SWANSEA BUS STATION** Customers in Swansea are advised that Swansea Bus Station will be closed as of… https://t.co/p8xbT8CvjF
Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: Cymru yn erbyn yr Alban yn Stadiwm Principality – Dydd Sadwrn 14 Mawrth 2020

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: Cymru yn erbyn yr Alban yn Stadiwm Principality – Dydd Sadwrn 14 Mawrth 2020

 

Please be aware that this game has been postponed "in line with recent measures taken across the UK and global sports industries" due to the COVID-19 outbreak.

You can find more information on the Principality Stadium website.

Cardiff Council will no longer be implementing road closures on this day.

 

Y gic gyntaf: 14:15

Bydd cefnogwyr yn teithio o bell ac agos i Stadiwm Principality ddydd Sadwrn 14 Mawrth pan fydd Cymru yn herio’r Alban ym 5ed rownd, a rownd olaf, Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020.

Yn ystod gornestau’r ddwy wlad yn erbyn ei gilydd mewn gemau rygbi’r undeb dros gyfnod o 137 o flynyddoedd, mae Cymru a’r Alban wedi chwarae cyfanswm o 125 o gemau yn erbyn ei gilydd. Mae Cymru wedi ennill 73 ohonynt, mae’r Alban wedi ennill 49 ac mae tair o’r gemau wedi bod yn gemau cyfartal.

Yn ystod y 12 mlynedd diwethaf mae Cymru wedi ennill pob gêm yn erbyn yr Alban, ac eithrio’r fuddugoliaeth a gafodd yr Alban yng Nghaeredin yn 2017. Gyda record mor rhagorol yn erbyn yr Albanwyr, bydd y crysau cochion yn benderfynol o gipio buddugoliaeth arall yn eu herbyn gartref.

I gael gwybod mwy am y gêm, ewch i wefan Stadiwm Principality.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Bydd nifer o ffyrdd ar gau drwy gydol y dydd ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae hynny’n golygu y bydd rhai gwasanaethau bws yn cael eu dargyfeirio ac y disgwylir i wasanaethau bws a thrên fod yn eithriadol o brysur.

Ewch i’n tudalen Problemau Teithio cyn i chi deithio, er mwyn cael manylion unrhyw newidiadau i wasanaethau.

Rydym hefyd wedi llunio canllaw o’r enw ‘Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2020: 6 o gynghorion ar gyfer eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus!’ er mwyn eich helpu i deithio’n hwylus yng Nghaerdydd a’r cyffiniau ar ddiwrnod gêm.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad