Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth service 122 is currently experiencing delays of up to 30 minutes due to traffic congestion on Cathedral Rd Cardiff
@TravelineCymru RT ***SERVICE UPDATE*** The 17:40 T1 Aberystwyth to Lampeter is currently on stop at Aberystwyth Bus station. Enginee… https://t.co/bvnJWsVg6J
@TravelineCymru RT Gwnaeth glaw trwm achosi llifogydd sylweddol ar linell Dyffryn Conwy ar 16eg Mawrth. Mae'r llinell rhwng Cyffordd L… https://t.co/CsZwXnS9Vl
@TravelineCymru RT Heavy rain caused significant flooding at several locations on the Conwy Valley line on 16th March. The line betwee… https://t.co/C30y5CLd4M
@TravelineCymru Motown the Musical is heading to the Wales Millennium Centre at the end of March. Discover the story of Berry Gordy… https://t.co/cK7orCDvln
Six Nations Championship. Wales v Italy.

Pencampwriaeth y Chwe Gwlad. Cymru v Yr Eidal. Dydd Sul 11 Mawrth 2018

Y gic gyntaf: 15:00

Mae’r bencampwriaeth bob amser yn un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon, ac eleni bydd Cymru yn herio’r Alban, yr Eidal a Ffrainc yn rhan o Bencampwriaeth y Chwe Gwlad NatWest yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd!

Bydd y ddinas yn brysur, heb os, felly gwnewch yn siŵr bod eich tocynnau gennych yn barod ac ewch i’r brifddinas i fwynhau’r awyrgylch yn ystod y gêm.

I gael rhagor o wybodaeth am Bencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni, ewch i wefan Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yma.

 

Cau ffyrdd

Bydd y gic gyntaf am 3pm a bydd ffyrdd ar gau o amgylch y ddinas o 11.30am i 6pm.

Bydd Heol Scott a Heol y Parc yn cael eu cau yn gynnar y diwrnod hwnnw i baratoi Gât 5 a diogelu cefnogwyr fydd yn ciwio.


Caiff y ffyrdd canlynol eu cau yn rhan o batrwm cau ffyrdd canol y ddinas:

  • Ffordd y Brenin o’r gyffordd â Heol y Gogledd i’r gyffordd â Heol y Dug.
  • Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o’r gyffordd â Heol y Gadeirlan i’r gyffordd â Heol y Porth.
  • Stryd Tudor o’r gyffordd â Clare Road i’r gyffordd â Stryd Wood (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr ar hyd Fitzhammon Embankment).
  • Plantagenet Street a Beauchamp Street o’r cyffyrdd â Despenser Place i’r cyffyrdd â Stryd Tudor (caniateir mynediad i breswylwyr a masnachwyr).
  • Heol Saunders o’r gyffordd â Heol Eglwys Fair.
  • Heol y Tollty ar ei hyd (caniateir mynediad i feysydd parcio preifat).
  • Heol Penarth o’r gyffordd â Heol Saunders i’r fynedfa sy’n arwain at gefn yr Orsaf Ganolog.
  • Bydd y ffyrdd canlynol ynghau ar eu hyd: Heol y Dug, Heol y Castell, Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair, Stryd Caroline, Stryd Wood, y Sgwâr Canolog, Heol y Porth, Stryd y Cei, Plas y Neuadd, Y Gwter, Heol y Parc, Stryd Havelock a Heol Scott.

Ychwanegiadau: 
Y Ganolfan Ddinesig:  Caiff mynediad at ran o’r Ganolfan Ddinesig ei reoli drwy gydol y dydd, gyda mynediad yn unig ar gyfer parcio cyn y digwyddiad, rhywfaint o barcio i gymudwyr, llwytho a mynediad at feysydd parcio preifat. 

Mae’r ffyrdd fydd wedi eu heffeithio yn cynnwys: Rhodfa’r Brenin Edward VII, Rhodfa'r Amgueddfa, Heol Neuadd y Ddinas, Heol y Coleg a Heol Gerddi’r Orsedd. 

O 3.45pm, bydd Rhodfa'r Orsaf ar gau. Bydd modd i gerbydau adael maes parcio Canolfan Siopa Capitol drwy Stryd Ogleddol Edward/Rhodfa'r Orsaf tua’r gogledd, tuag at Heol Casnewydd/Dumphries Place. 

Noder: 
Os bydd unrhyw bryderon diogelwch oherwydd tyrfaoedd yn ciwio i gael mynd i mewn i'r stadiwm cyn i'r gatiau agor, efallai y bydd angen cau Stryd Wood a Heol y Porth yn gynharach, yn ogystal â chau lonydd gyferbyn â Gât 1 ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen. 

Os bydd unrhyw bryderon ynghylch y system giwio yng Ngorsaf Caerdydd Canolog, yna bydd Stryd Wood, Heol y Porth, Heol y Parc, Stryd Havelock, Heol Eglwys Fair, Heol Penarth, Heol Saunders a Heol y Tollty oll yn aros ynghau hyd nes bydd y pryderon diogelwch hynny wedi eu datrys. 

 

Dargyfeiriadau Bws Caerdydd

Tra bydd y ffyrdd ar gau, bydd gwasanaethau sy’n rhedeg ar draws y ddinas yn rhannu yng nghanol y ddinas.

Ceir manylion isod am newidiadau i arosfannau terfynol bysiau yng nghanol y ddinas neu ewch i wefan Bws Caerdydd yma i gael rhagor o wybodaeth.

Rhif y llwybr

Arhosfan terfynol yng nghanol y ddinas

1 a 2 ▲

Canal Street

6 (baycar) ●

Heol y Tollty

8, 9 a 9A i Fae Caerdydd neu’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

8, 9 a 9A i Ysbyty’r Waun

Ffordd Churchill

13 i Fae Caerdydd a’r Pentref Chwaraeon

Canal Street

13 i’r Ddrôp

Tudor Street

15

Tudor Street

17 ac 18

Tudor Street

21, 23 a 24

Heol y Brodyr Llwydion

25

Tudor Street

27

Heol y Brodyr Llwydion

28, 28A a 28B

Heol y Brodyr Llwydion

30

Heol y Brodyr Llwydion

35

Heol y Brodyr Llwydion

44, 45, 45B

Ffordd Churchill

49 a 50

Ffordd Churchill

51

Ffordd Churchill

52

Ffordd Churchill

53

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Gyncoed

Heol y Brodyr Llwydion

54 i Channel View 

Canal Street

57 a 58

Ffordd Churchill

61 i Bentre-baen 

Tudor Street

61 i Bengam Green

Ffordd Churchill

63 a 63A

Tudor Street

64 a 65

Tudor Street

66

Tudor Street

86

Heol y Brodyr Llwydion

92, 92B, 93, 94 a 94B

Heol y Tollty tan 1900
neu Tudor Street ar ôl 19:00 nes y bydd y ffyrdd yn agor

95 i’r Barri

Tudor Street

95 i Ysbyty’r Waun

Heol y Brodyr Llwydion

95A, 95B a 95C

Tudor Street

96 a 96A

Tudor Street

X45 i gyfeiriad Llaneirwg

Ffordd Churchill

X45 i gyfeiriad Parc Manwerthu Bae Caerdydd

Canal Street

X59

Plas Dumfries – HT (drwy’r dydd)

X91

Tudor Street

▲ Ar ddiwrnodau digwyddiadau, ni fydd gwasanaethau 1 a 2 yn gwasanaethu cefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arosfannau JM a JN) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

  • Ar ddiwrnodau digwyddiadau, dim ond rhwng canol y ddinas (Heol y Tollty – JG) a Bae Caerdydd y bydd y baycar yn rhedeg ac ni fydd yn gwasanaethu cylch canol y ddinas na chefn yr Orsaf Drenau Ganolog (arhosfan JM) ar ôl i’r ffyrdd gael eu cau.

 

Dargyfeiriadau Newport Bus

Oherwydd Pencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad yn Stadiwm Principality, bydd gwasanaeth 30 Newport Bus yn gorffen yn Heol y Brodyr Llwydion ac yn ymadael oddi yno (Arhosfan GG) ar y dyddiadau canlynol a rhwng yr amseroedd canlynol:

Cymru yn erbyn yr Eidal
Dydd Sul 11 Mawrth 2018
11:00 – 18:30

Cymru yn erbyn Ffrainc
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018
13:00 – 20:00
*Bydd Rhan Isaf Heol Eglwys Fair yn dal ar gau ar ôl 20:00*

Ewch i wefan Newport Bus yma i gael rhagor o wybodaeth.


Stagecoach Bus

Bydd pob un o fysiau Stagecoach yn dechrau ac yn gorffen eu taith yn Heol y Brodyr Llwydion drwy gydol dydd Sul.

Bydd bws rhif 122 yn mynd drwy Gabalfa ac ni fydd yn gwasanaethu Heol y Gadeirlan na Heol y Castell.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Isod, fe welwch chi rai dolenni cyswllt defnyddiol i’ch helpu i ddechrau cynllunio eich taith i’r digwyddiad. Gall defnyddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yr ardal fod yn ffordd wych o gyrraedd y ddinas a’ch arbed rhag gorfod poeni am ddod â’r car.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

Rhannu car

Os ydych yn ystyried gyrru i ddigwyddiad, gallwch rannu eich taith â phobl eraill drwy fewngofnodi i Share Cymru. Ar y wefan hon, gallwch ddewis cynnig lifft neu ofyn am lifft a gallwch ddod o hyd i rywun arall sy’n teithio i’r un man â chi.

< Pob digwyddiad