Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Wrexham - Due to the closure of Wrexham depot, emergency timetables are operating on ser 1, 3, 5, 12, 14, 21, 33 &… https://t.co/oShgdJ5uPP
@TravelineCymru RT Travel Update :- Due to road closure on James Street, service 8 will end its journey at the end of Corporation Road… https://t.co/617G7sWOFh
@TravelineCymru RT Travel Update:- Due to a road closure on james street the 1 & 2 Services are diverting via Clare Rd. omitting Dumba… https://t.co/4zJ15ynnrM
@TravelineCymru RT It was so nice to receive this little note, reminding us how important #bustravel is to the community. We're deligh… https://t.co/ZeYc6rOyzD
@TravelineCymru RT Please be aware that the X1 from Pontprennau to Culverhouse Cross is experiencing delays of up to 15 minutes due to… https://t.co/UbykzSgwQs
Spice Girls yn Stadiwm Principality

Spice Girls yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Dydd Llun 27 Mai 2019

Oherwydd y galw mawr am docynnau, mae’r Spice Girls wedi ychwanegu 5 dyddiad arall at eu taith o amgylch y DU, y bu cymaint o ddisgwyl amdani. Erbyn hyn, bydd y daith yn dechrau yn lleoliad eiconig Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Llun Gŵyl y Banc (27 Mai), ac mae’n siŵr y bydd y noson yn un fythgofiadwy.

Ugain mlynedd ers iddynt chwyldroi diwydiant cerddoriaeth Prydain bydd Emma, Mel B, Melanie C a Geri yn dod ynghyd ar lwyfan am y tro cyntaf ers Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Cawn weld grym y genod yn ei holl ogoniant wrth i aelodau’r grŵp pop hwn sy’n diffinio cyfnod berfformio rhai o’u clasuron i’w dilynwyr hen a newydd.

Daeth y Spice Girls yn enwog ar ôl rhyddhau eu sengl ‘Wannabe’ yn 1996, a aeth i frig y siartiau mewn 37 o wledydd, sy’n anhygoel. Gwerthodd eu halbwm cyntaf, ‘Spice’, dros 31 miliwn o gopïau ledled y byd, a dyma’r albwm mwyaf llwyddiannus erioed gan grŵp o ferched. Mae’r ffaith honno, ynghyd â 3 albwm stiwdio arall a gwobr BRIT am Gyfraniad Arbennig i Gerddoriaeth, wedi sicrhau eu lle yn y llyfrau hanes fel un o grwpiau pop mwyaf eiconig y byd.

Bydd y sioe yn dechrau am 5pm ac yn cynnwys set gychwynnol gan yr artist o Brydain, Jess Glynne. Bydd hi’n werth bod yno wrth i Baby, Scary, Sporty a Ginger ddechrau’r daith anhygoel hon yn Stadiwm Principality Caerdydd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Ewch i’n tudalen Problemau Teithio i weld trosolwg o’r ffyrdd a fydd ar gau a’r newidiadau a wneir i wasanaethau yn ystod y cyfnod dan sylw.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad