Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru Whilst Traveline Cymru Board Member Dr Victoria Winckler may not have won the ‘Board Member’ award at last night’s… https://t.co/ZHSuo5yxUx
@TravelineCymru Er nad enillodd Dr Victoria Winckler, sy’n aelod o Fwrdd Traveline Cymru, y wobr i ‘Aelod Bwrdd’ yng Ngwobrau Women… https://t.co/cN36YReauW
@TravelineCymru RT Cont.d *Service Change | 4 October* Service 34 - increase to every 15 minutes and will stop at Landore P&R 👉… https://t.co/Mwaq5kRqUI
@TravelineCymru RT *Service Change | 4 October* We are introducing: 9A - Singleton Campus > Fabian Way P&R 👉 https://t.co/Z9ep0KWqAK… https://t.co/fdE7gtGIzI
Spice Girls yn Stadiwm Principality

Spice Girls yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Dydd Llun 27 Mai 2019

Oherwydd y galw mawr am docynnau, mae’r Spice Girls wedi ychwanegu 5 dyddiad arall at eu taith o amgylch y DU, y bu cymaint o ddisgwyl amdani. Erbyn hyn, bydd y daith yn dechrau yn lleoliad eiconig Stadiwm Principality yng Nghaerdydd ddydd Llun Gŵyl y Banc (27 Mai), ac mae’n siŵr y bydd y noson yn un fythgofiadwy.

Ugain mlynedd ers iddynt chwyldroi diwydiant cerddoriaeth Prydain bydd Emma, Mel B, Melanie C a Geri yn dod ynghyd ar lwyfan am y tro cyntaf ers Gemau Olympaidd Llundain yn 2012. Cawn weld grym y genod yn ei holl ogoniant wrth i aelodau’r grŵp pop hwn sy’n diffinio cyfnod berfformio rhai o’u clasuron i’w dilynwyr hen a newydd.

Daeth y Spice Girls yn enwog ar ôl rhyddhau eu sengl ‘Wannabe’ yn 1996, a aeth i frig y siartiau mewn 37 o wledydd, sy’n anhygoel. Gwerthodd eu halbwm cyntaf, ‘Spice’, dros 31 miliwn o gopïau ledled y byd, a dyma’r albwm mwyaf llwyddiannus erioed gan grŵp o ferched. Mae’r ffaith honno, ynghyd â 3 albwm stiwdio arall a gwobr BRIT am Gyfraniad Arbennig i Gerddoriaeth, wedi sicrhau eu lle yn y llyfrau hanes fel un o grwpiau pop mwyaf eiconig y byd.

Bydd y sioe yn dechrau am 5pm ac yn cynnwys set gychwynnol gan yr artist o Brydain, Jess Glynne. Bydd hi’n werth bod yno wrth i Baby, Scary, Sporty a Ginger ddechrau’r daith anhygoel hon yn Stadiwm Principality Caerdydd.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Ewch i’n tudalen Problemau Teithio i weld trosolwg o’r ffyrdd a fydd ar gau a’r newidiadau a wneir i wasanaethau yn ystod y cyfnod dan sylw.

 

Trafnidiaeth gyhoeddus

Os ydych am deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, defnyddiwch ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus, manylion y gwasanaethau sy’n rhedeg a’u hamseroedd.

Os hoffech ddod o hyd i amserlen fysiau, ewch i’n tudalen Amserlenni. Yma, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu’ch lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn eich ardal. Yn ogystal, byddwch yn gallu argraffu’r amserlen er mwyn mynd â hi gyda chi ar eich taith.

 

Cerdded a beicio

Gallwch hefyd ddefnyddio ein cynlluniwr taith i ddod o hyd i lwybrau cerdded a beicio er  mwyn cyrraedd eich digwyddiad. Os ydych yn byw’n agos, gall cerdded fod yn ffordd wych o weld y golygfeydd a mwynhau’r awyrgylch cyn y digwyddiad!

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar ein tudalen Beicio a Cherdded.

 

Rydym yn cynnig gwasanaeth rhadffôn hefyd. Bydd un o’n cynghorwyr cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych am drafnidiaeth gyhoeddus ac i’ch helpu i gynllunio eich taith. Ffoniwch ni ar 0800 464 00 00 yn rhad ac am ddim!

< Pob digwyddiad