Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Digwyddiadau

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: 122 from #Tonypandy to #Cardiff @ 8:50 is to resume service from #Talbot Green @ 9:31 due to a Technical issue.
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** A reminder that the old style concessionary bus passes will no longer be accepted on services… https://t.co/znS3U4N4Yk
@TravelineCymru RT #Porth Svc Update: 122 from #Tonypandy to #Cardiff @ 8:50 is currently awaiting an Engineer. Updates to follow.
@TravelineCymru RT #Porth Services are currently unable to serve Ystrad Rhondda due to a house fire, we have to divert via Nantygwyddon Road at the moment.
@TravelineCymru RT #Porth We have just resumed normal service through Ystrad Rhondda following the earlier Police diversion and will g… https://t.co/tSwaHxTKwh
Traeth Bae Caerdydd

Traeth Bae Caerdydd – O ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf tan ddydd Sul 1 Medi 2019

Mae Traeth Bae Caerdydd Capital FM yn atyniad poblogaidd i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd yn ystod yr haf, ac mae’n dychwelyd i Blas Roald Dahl o ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf tan ddydd Sul 1 Medi. Mae’r atyniad poblogaidd hwn yn dod ag ychydig o’r traeth i ganol y ddinas er mwyn i chi fynd yno i ymlacio yn ystod eich awr ginio, mwynhau gyda’r plant dros y penwythnos neu sgwrsio â’ch ffrindiau!

Eleni bydd Traeth Bae Caerdydd, sydd wedi’i wella ac a fydd ar ei newydd wedd, ar agor am 6 wythnos fel bod mwy fyth ohonoch yn gallu mwynhau ychydig o’r haf yn y ddinas. Bydd y Traeth yn cynnwys ardal chwarae ac ynddi ddŵr bas er mwyn i blant bach fwynhau sblasio a chael hwyl yn yr haul; a thraeth enfawr, diogel i blant, lle gallwch adeiladu cynifer o gestyll tywod ag a fynnwch. Bydd yno olwyn fawr hefyd lle gallwch edmygu’r golygfeydd bendigedig o Fae Caerdydd fyny fry yn yr awyr.

A phe na bai hynny’n ddigon, gallwch hefyd fwynhau llawer o reidiau a gemau, adloniant byw rhad ac am ddim, a bwydydd a diodydd blasus a fydd yn cynnwys hufen iâ o barlwr hufen iâ newydd, bwydydd o’r griliau barbeciw, danteithion melys a choctels ecsotig.

Peidiwch ag oedi mwy! Ewch i Draeth Bae Caerdydd! Ewch i wefan swyddogol Traeth Bae Caerdydd neu dudalen Croeso Caerdydd ar gyfer digwyddiadau i gael gwybod mwy.

 

Ydych chi am deithio i’r digwyddiad hwn?

Mae trenau Trafnidiaeth Cymru yn rhedeg bob 12 munud rhwng Gorsaf Bae Caerdydd a Gorsaf Heol y Frenhines Caerdydd, sydd â chysylltiadau da â gwasanaethau o bob rhan o Gymru. Mae gwasanaethau rhif 6 ac 8 Bws Caerdydd a gwasanaeth X8 New Adventure Travel yn teithio’n ôl ac ymlaen rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.

Gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i ddod o hyd i’r llwybr mwyaf cyfleus i’r cyngerdd ar drafnidiaeth gyhoeddus, ar droed neu ar feic. Gallwch ffonio ein canolfan gyswllt ar 0800 464 00 00 hefyd i siarad ag un o’n cynghorwyr cyfeillgar a all eich helpu i gynllunio eich taith. 

Ar ein tudalen Amserlenni, gallwch chwilio am lwybr bysiau penodol neu chwilio am eich lleoliad er mwyn gweld amserlenni gwasanaethau yn yr ardal. Gallwch argraffu’r amserlen berthnasol er mwyn mynd â hi gyda chi ar y diwrnod a’i defnyddio tra byddwch yn ymuno yn y dathlu!

< Pob digwyddiad