Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Due to road works taking place, the Royal Hotel bus stop on Westgate Street will be closed from 20:00 tonight to 05… https://t.co/92ijRakGIv
@TravelineCymru RT ⚠⚒🔧 Mae gwaith gwella sylweddol yn cymryd lle yn ardal Warrington Bank Quay o D.Sadwrn 20 Gorffennaf nes D.Sul 4 Aw… https://t.co/n2yP8HYJmR
@TravelineCymru RT ⚠⚒🔧 Major improvement work is taking place in the Warrington Bank Quay area from Saturday 20 July to Sunday 4 Augus… https://t.co/GDY5Uo0hk4
@TravelineCymru RT Service Update- From Sunday 21st July 2019, changes will be made to services 13/13L. https://t.co/Wwrd87Vs0d https://t.co/Chh3Xcjvab
@TravelineCymru Need help planning your public transport journeys? You can give our Freephone number a ring any day of the week fro… https://t.co/NeaOtAOQRV
Traveline Cymru Logo

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014

07 Ebrill 2014

Rhwng y 1af Ebrill a’r 31ain o Fai 2014 fe fydd Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.

Y bwriad ydi casglu gwybodaeth ynglŷn â phatrymau a barn defnyddwyr y gwasanaethau presennol yn ogystal ag adnabod blaenoriaethau a dyheadau bobl ar gyfer rhwydwaith y dyfodol.

Darperir y gwasanaethau bws lleol mewn dwy ffordd nai llai ar sail fasnachol gan gwmnïau lle maent wedi adnabod cyfleoedd hyfyw i wneud hynny neu o dan gontract i’r Awdurdod.

Sut allai ddweud fy nweud?

Gallwch gymryd rhan yn arolwg bysiau lleol Gwynedd mewn sawl ffordd;

  • Ar-lein – cliciwch yma
  • Dros y ffôn - cysylltwch gyda Galw Gwynedd ar 01766 771000
  • Wyneb yn wyneb – mewn cymhorthfa defnyddwyr (manylio ynghlwm).

Bydd rhaid i chi gwblhau’r arolwg cyn dydd Sadwrn 31 Mai 2014.

Am ragor o wybodaeth am Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014 cysylltwch gyda’r Uned Cludiant Integredig Cyngor Gwynedd drwy ffonio 01766 771 000 neu cysylltwch drwy anfon e-bost at cludiant@gwynedd.gov.uk

Yn ogystal, bydd yr Uned Cludiant Integredig ar y cyd â Bus Users UK Wales yn cynnal cymhorthfa defnyddwyr rhwng y 7fed a’r 9fed o Ebrill yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Llun, 7fed Ebrill:

Dydd Mawrth, 8fed Ebrill:

Dydd Mercher, 9fed Ebrill:

Estynnir croeso cynnes i bawb a bydd cyfle i chi drafod materion am eich gwasanaeth bws lleol gyda cynrychiolwyr gweithredwyr bws yn ogystal â swyddogion Awdurdod Lleol.

Pob stori newyddion