Newyddion

Traveline Cymru Logo

Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014

07 Ebrill 2014

Rhwng y 1af Ebrill a’r 31ain o Fai 2014 fe fydd Cyngor Gwynedd yn ymgymryd ag arolwg i fesur bodlonrwydd teithwyr gyda gwasanaethau bws lleol yn y Sir.

Y bwriad ydi casglu gwybodaeth ynglŷn â phatrymau a barn defnyddwyr y gwasanaethau presennol yn ogystal ag adnabod blaenoriaethau a dyheadau bobl ar gyfer rhwydwaith y dyfodol.

Darperir y gwasanaethau bws lleol mewn dwy ffordd nai llai ar sail fasnachol gan gwmnïau lle maent wedi adnabod cyfleoedd hyfyw i wneud hynny neu o dan gontract i’r Awdurdod.

Sut allai ddweud fy nweud?

Gallwch gymryd rhan yn arolwg bysiau lleol Gwynedd mewn sawl ffordd;

  • Ar-lein – cliciwch yma
  • Dros y ffôn - cysylltwch gyda Galw Gwynedd ar 01766 771000
  • Wyneb yn wyneb – mewn cymhorthfa defnyddwyr (manylio ynghlwm).

Bydd rhaid i chi gwblhau’r arolwg cyn dydd Sadwrn 31 Mai 2014.

Am ragor o wybodaeth am Arolwg Bysiau Lleol Gwynedd 2014 cysylltwch gyda’r Uned Cludiant Integredig Cyngor Gwynedd drwy ffonio 01766 771 000 neu cysylltwch drwy anfon e-bost at cludiant@gwynedd.gov.uk

Yn ogystal, bydd yr Uned Cludiant Integredig ar y cyd â Bus Users UK Wales yn cynnal cymhorthfa defnyddwyr rhwng y 7fed a’r 9fed o Ebrill yn y lleoliadau canlynol:

Dydd Llun, 7fed Ebrill:

Dydd Mawrth, 8fed Ebrill:

Dydd Mercher, 9fed Ebrill:

Estynnir croeso cynnes i bawb a bydd cyfle i chi drafod materion am eich gwasanaeth bws lleol gyda cynrychiolwyr gweithredwyr bws yn ogystal â swyddogion Awdurdod Lleol.

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon