Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru We really appreciate our customers getting in touch to alert us to any timetable information that is not showing as… https://t.co/NwHSXjiUUR
@TravelineCymru Rydym yn falch pan fydd cwsmeriaid yn cysylltu â ni ynghylch unrhyw wybodaeth am amserlenni, nad yw’n ymddangos yn… https://t.co/RPqtxwZoIo
@TravelineCymru Please be aware that Castle Street in #Cardiff will reopen for buses and taxis from this Sunday. This means your bu… https://t.co/TELIxZqbe4
@TravelineCymru Nodwch y bydd Heol y Castell, #Caerdydd yn ailagor i fysiau a thacsis o ddydd Sul ymlaen. Felly, efallai y bydd llw… https://t.co/CHOV9JRrES
@TravelineCymru RT UPDATE | From Mon 30th Nov, Swansea Council will be running an amended shuttle link (16X) between Grovesend & Ponta… https://t.co/FsKylmFJci
Transport-For-Wales-New-Community-Rail-Officer-Conwy-Valley-Traveline-Cymru

Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn Nyffryn Conwy yn rhan o Weledigaeth Trafnidiaeth Cymru ar gyfer Rheilffyrdd Cymunedol

13 Tac
Bydd Swyddog Rheilffyrdd Cymunedol newydd yn dechrau gweithio yn Nyffryn Conwy y mis hwn.
Nextbike-Launches-New-Electric-Bikes-In-Penarth-Wales-Traveline-Cymru

Nextbike yn lansio’r cynllun beiciau trydan cyntaf yng Nghymru ym Mhenarth

13 Tac
Ar 12 Tachwedd cyrhaeddodd y cyntaf o 50 o feiciau trydan nextbike Benarth, gan nodi dechrau cynllun beiciau trydan cyntaf y cwmni yng Nghymru.
Transport-For-Wales-Conwy-Council-Launch-Fflecsi-Service-Traveline-Cymru

Gwasanaeth bws Fflecsi Trafnidiaeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn dechrau yn Nyffryn Conwy

09 Tac
Mae Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ati i ehangu gwasanaeth bws fflecsi i ran arall o Gymru.
Wales-Circuit-Breaker-Lockdown-Public-Transport-Information-Traveline-Cymru

Y sawl sy’n defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu hannog i fynd i dudalen Traveline Cymru am y Coronafeirws i weld y newidiadau diweddaraf i wasanaethau yn ystod y cyfnod atal byr

22 Hyd
Dim ond teithiau hanfodol y bydd y rheolau, a fydd mewn grym o 6pm nos Wener 23 Hydref tan ddydd Llun 9 Tachwedd, yn eu caniatáu yn ystod y cyfnod o bythefnos.
NAT-Transport-For-Wales-Demand-Response-Scheme-Cardiff-Traveline-Cymru

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf y brifddinas yn arwain y ffordd

19 Hyd
Erbyn hyn, mae’r cynllun Trafnidiaeth ar Alw cyntaf i’w dreialu yn y brifddinas hanner ffordd drwy ei gyfnod peilot ac mae wedi croesawu dros 1,251 o deithwyr yn ystod y cyfnod hwnnw.
Jo-Foxall-Women-In-Transport-Winner-Wales-Transport-Awards-Traveline-Cymru

Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru yn cipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’

16 Hyd
Llwyddodd Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline Cymru i gipio’r wobr ‘Menywod ym maes Trafnidiaeth’ yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru 2020.
Stagecoach-40th-birthday-celebrations-traveline-cymru

Stagecoach yn dathlu 40 mlynedd o wasanaethu ei gymunedau gyda balchder

09 Hyd
Ddydd Gwener 9 Hydref, bydd Stagecoach yn dathlu’n swyddogol bod 40 mlynedd wedi pasio ers iddo ddechrau gwasanaethu ei gymunedau gyda balchder a chysylltu pobl â’i gilydd ledled y DU.
local-lockdown-and-coronavirus-travel-guidance-pages-traveline-cymru

Traveline Cymru yn parhau i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am deithio wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno

24 Med
Mae pobl ledled Cymru yn cael eu hannog i gael gafael ar yr holl wybodaeth ddiweddaraf am deithio yn ystod y pandemig coronafeirws, ynghyd â phob math o ddiweddariadau a newyddion, drwy wasanaethau Traveline Cymru wrth i gyfnodau clo lleol gael eu cyflwyno o hyd.
nhs-test-and-trace-app-launches-wales-and-england-traveline-cymru

Aelodau’r cyhoedd yn cael eu hannog i lawrlwytho ap Covid-19 y GIG er mwyn Profi, Olrhain a Diogelu yng Nghymru

22 Med
Mae tafarnau, bwytai, siopau trin gwallt, sinemâu a lleoliadau eraill ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i lawrlwytho codau QR er mwyn paratoi ar gyfer cyflwyno’r ap newydd i’r cyhoedd.
adventure-coachlines-half-term-day-trips-traveline-cymru

Adventure Coachlines yn cychwyn tripiau undydd newydd sy’n addas i’r teulu

10 Med
Y nod yw adfer hyder pobl mewn teithio ar fysiau, a chynnig ffordd gyfleus a rhad i deithwyr weld rhannau eraill o’r DU.
stagecoach-south-wales-september-service-level-increase-traveline-cymru

Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto

04 Med
Cadarnhau cynlluniau i gynyddu gwasanaethau bws ar draws rhwydwaith Stagecoach yn Ne Cymru er mwyn cael olwynion y wlad i droi unwaith eto.
south-west-wales-connected-rail-partnership-launch-traveline-cymru

Partneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol yn cael ei lansio ar gyfer de-orllewin Cymru

01 Med
Erbyn hyn, mae gan ranbarth y de-orllewin ei Bartneriaeth Rheilffyrdd Cymunedol ei hun sy’n ceisio helpu cymunedau i gael y budd mwyaf o’u rheilffyrdd presennol.
stagecoach-south-wales-school-service-guidance-traveline-cymru

Canllawiau gan Stagecoach yn Ne Cymru ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau

01 Med
Mae Stagecoach wedi cyhoeddi canllawiau ynghylch gwasanaethau bws ar gyfer ysgolion a cholegau yn ne Cymru er mwyn cynorthwyo disgyblion a myfyrwyr i ddychwelyd yn ddiogel i’w hysgolion a’u colegau ym mis Medi.
wales-transport-award-nomination-traveline-cymru

Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer dwy o Wobrau Trafnidiaeth Cymru

27 Aws
Mae Traveline Cymru “yn falch iawn” o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer y rownd derfynol mewn dau gategori yng Ngwobrau Trafnidiaeth Cymru eleni, sy’n wobrau o fri.
 Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

Croeso i Fyfyrwyr Newydd! Teithio yn eich dinas newydd gyda MyndiBobManfelMyfyriwr

21 Aws
Gall dechrau ar gyfnod hollol newydd, gyda llwyth o bobl newydd mewn sefyllfa anghyfarwydd, fod yn brofiad brawychus iawn. Er na allwn wneud llawer i’ch helpu i dorri’r garw gyda’ch cyd-fyfyrwyr yn y brifysgol, gallwn yn bendant eich helpu i deithio o le i le yn eich tref neu’ch dinas newydd. 
Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

Cyfle i gwrdd a'r Rheolwr Traws Cymru

14 Aws
Mae 'Bus Users Cymru' yn falch o gyhoeddi ein bod wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau arbennig ar lein dros yr wythnosau nesaf i drafod 'Eich Materion Bws' gyda'r rheolwyr sy'n gyfrifol am gynllunio a ddarparu rhwydwaith Llywodraeth Cymru TrawsCymru. 
transport-for-wales-sensmaker-customer-survey-traveline-cymru

Trafnidiaeth Cymru yn lansio arolwg i’r cyhoedd

31 Gor
Mae Trafnidiaeth Cymru yn gofyn i’r cyhoedd gymryd rhan mewn arolwg a all helpu gyda chynlluniau trafnidiaeth yn y dyfodol.
new-bus-service-cardiff-nat-group-traveline-cymru

NAT Group yn bwriadu lansio gwasanaeth bws newydd ar gyfer Caerdydd ac ymestyn llwybr gwasanaeth X8

27 Gor
Bydd llwybr bysiau newydd sbon, a fydd yn cysylltu Parc Manwerthu Capital a Stadiwm Dinas Caerdydd â Phengam Green (Tesco) ac a fydd yn teithio ar hyd Ocean Way a thrwy Grangetown, yn cael ei lansio ym mis Medi ac yn cael ei weithredu gan NAT Group.
face-coverings-public-transport-wales-welsh-government

Canllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch gorfod defnyddio gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus o ddydd Llun 27 Gorffennaf ymlaen

24 Gor
O ddydd Llun 27 Gorffennaf 2020 bydd yn rhaid gwisgo gorchudd wyneb ar drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.
south-wales-metro-railway-works-transport-for-wales

Dechrau ar waith hanfodol i drawsnewid rheilffyrdd ar gyfer rhwydwaith newydd Metro De Cymru

19 Gor
Ddechrau mis Awst bydd Trafnidiaeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i gynlluniau i wireddu Metro De Cymru. Bydd y datblygiad yn ei gwneud yn haws, yn gynt ac yn fwy cyfleus i bobl deithio yn y de.