Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Remember, if you're going through a difficult time, it’s okay to put yourself first.💚 #MentalHealthAwarenessWeek C… https://t.co/jGiPB6Gi9g
@TravelineCymru RT Travel Update:- Due to technical issues the 1539 95 Service from heath hospital and 1705 95 Service from Barry Isla… https://t.co/ouxOr9Lcij
@TravelineCymru RT We're so lucky to have views and experiences like this on our doorstep. Where is your 'happy place’ that you go to… https://t.co/417JZ98Me2
@TravelineCymru RT #Merthyr, Due the A465 being reduced to one lane between Pant & Dowlais, delays are expected on services 1/2/3. So… https://t.co/zItkfnwEUR
Traveline Cymru News and Updates

Gorsaf Fysiau Caerdydd yn cau ddydd Sadwrn 1 Awst 2015

14 Gorffennaf 2015

Ar ôl i’r bws olaf ymadael ddydd Sadwrn 1 Awst bydd Gorsaf Fysiau Caerdydd Canolog yn cau er mwyn i’r gyfnewidfa fysiau newydd gael ei hadeiladu.

Bydd y bysiau sydd ar hyn o bryd yn defnyddio’r orsaf a’r arosfannau ar ochr ddeheuol Wood Street yn awr yn defnyddio arosfannau gerllaw.

Mae Bws Caerdydd wedi cyhoeddi taflen sy’n rhestru’r arosfannau hynny a’u lleoliad, yn ogystal â’r gwasanaethau y bydd y newid hwn yn effeithio arnynt a manylion ynghylch ble y gallwch ddal y bysiau ar ôl i’r orsaf gau. Gallwch weld y daflen yn y fan hon.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi cyhoeddi map sy’n dangos y newidiadau i arosfannau bysiau a’r gwasanaethau yr effeithir arnynt, a gallwch weld y map yn y fan hon.

Bydd y trefniadau hyn yn parhau nes y bydd yr orsaf fysiau newydd yn agor. Disgwylir i hynny ddigwydd ym mis Rhagfyr 2017.

Pob stori newyddion