Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Breaking News: Three-layer face coverings will be mandatory on public transport in Wales from 27 July, the first mi… https://t.co/7qjaT2OHeu
@TravelineCymru RT **CUSTOMER NOTICE** From Monday 13 July Newport High Street will be closed to bus services until further notice a… https://t.co/1uyFjbizH5
@TravelineCymru RT As lock down measures are eased, we look forward to welcoming many of you back onboard our buses again. Our guide p… https://t.co/rcD8GkV2i5
@TravelineCymru RT Don't forget that from today our 304 service is now operating hourly from Cardiff to Llantwit Major and our 303 ser… https://t.co/HFmA6WD6QE
@TravelineCymru We understand that you may feel nervous about travelling if you’re unsure of how timetable changes and safety measu… https://t.co/WgxpKekgXJ
Stagecoach in South Wales supports Armed Forces Day 2017

Stagecoach yn Ne Cymru yn cefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

21 Mehefin 2017

  • Ar Ddiwrnod y Lluoedd Arfog, mae Stagecoach yn Ne Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim ar fysiau i aelodau’r lluoedd arfog sydd â cherdyn adnabod
  • Bydd teithiau rhad ac am ddim yn cefnogi gweithgareddau swyddogol Diwrnod y Lluoedd Arfog yng Nghaerffili 
  • Mae’r gweithgaredd yn hybu’r gwaith parhaus y mae Stagecoach yn Ne Cymru yn ei wneud i gefnogi’r sawl sy’n perthyn i gymuned y lluoedd arfog

Mae Stagecoach yn Ne Cymru yn helpu i gefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017.

Ddydd Sadwrn 24 Mehefin, bydd y cwmni yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i aelodau’r lluoedd arfog sydd â cherdyn adnabod milwrol, ac i gyn-filwyr sydd â bathodyn cyn-filwr.

Mae Diwrnod y Lluoedd Arfog yn gyfle i’r cyhoedd ddangos cefnogaeth i’r dynion a’r menywod sy’n perthyn i gymuned ein lluoedd arfog, sy’n cynnwys milwyr sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd, eu teuluoedd, cyn-filwyr a chadetiaid.

Mae digwyddiadau wedi’u trefnu yng nghanol tref Caerffili (mae’r manylion i’w cael yma: http://southwalesarmedforcesday.org/event/) a’r gobaith yw y bydd aelodau’r lluoedd arfog yn manteisio ar y cynnig i deithio ar draws y de i’r digwyddiad yr hoffent ei fynychu.

Meddai Rheolwr Gyfarwyddwr Stagecoach yn Ne Cymru, Nigel Winter: “Rydym yn falch unwaith yn rhagor o allu cefnogi cymunedau ein lluoedd arfog yn y de fel hyn. Drwy ddarparu teithiau rhad ac am ddim i aelodau’r lluoedd arfog, rydym yn gobeithio rhoi hwb haeddiannol i forâl ein milwyr lleol.”

Ym mis Mawrth 2015, llofnododd Grŵp Stagecoach Gyfamod Corfforaethol Lluoedd Arfog y Weinyddiaeth Amddiffyn i gefnogi cymuned ein lluoedd arfog. Fel cwmni sydd wedi llofnodi’r Cyfamod, mae Stagecoach yn cydnabod gwerth milwyr sy’n gwasanaethu’n rheolaidd ar hyn o bryd, milwyr wrth gefn, cyn-filwyr a theuluoedd milwyr sy’n cyfrannu i’r wlad ac i fusnesau ledled y wlad.

Yn ddiweddarach yn 2015, enillodd y cwmni wobr arian drwy Gynllun Cydnabod Cyflogwyr y Weinyddiaeth Amddiffyn. Mae’r cynllun yn annog cyflogwyr i gefnogi gwaith amddiffyn ac ysbrydoli pobl eraill i wneud yr un fath. Mae’r cynllun yn cyflwyno gwobrau efydd, arian ac aur i sefydliadau cyflogwyr sy’n addo cefnogi gwaith amddiffyn a chymuned ein lluoedd arfog, neu sy’n dangos neu’n hybu cefnogaeth o’r fath, ac y mae eu gwerthoedd yn gydnaws â’r Cyfamod Lluoedd Arfog.

I gael rhagor o wybodaeth am Stagecoach UK Bus, ewch i www.stagecoachbus.com

 

DIWEDD

Dylai ymholiadau gan y cyfryngau gael eu hanfon at Rosa Williams, Rheolwr Marchnata rosa.williams@stagecoachbus.com

Pob stori newyddion