Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Great News! There are now gold buses in and around Cwmbran town! To help celebrate the arrival of these high quali… https://t.co/Uy9rpOLqbL
@TravelineCymru RT Due to a technical issue the 09:15 X4 from Brynmawr to Cardiff will not run. We are apologise for any inconvenience caused
@TravelineCymru Wishing you safe travels this Christmas from Traveline Cymru- the public transport information people ☃🚌🚇 #Waleshttps://t.co/M0p4hiVIFh
@TravelineCymru Pob dymuniad da am deithiau diogel dros y Nadolig oddi wrth Traveline Cymru – yr arbenigwyr ar wybodaeth am drafnid… https://t.co/96Ogaysl1O
@TravelineCymru RT Following a points failure at #Wokingham the line has now reopened. Disruption expected until 10:00 as the service… https://t.co/jl1zSiR2J4
Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

12 Gorffennaf 2018

Beth ydi o?

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i wneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw.

Mae’r cardiau’n cynnwys negeseuon syml y gellir eu defnyddio i roi gwybod i bobl y gallai fod angen ychydig o help neu gefnogaeth arnoch ac maent yn cael eu darparu mewn waled cerdyn teithio y gellir ei adnabod yn hawdd.

Mae’r cynllun yn seiliedig ar y cynlluniau cardiau Better Journey a Safe Journey a ddatblygwyd gan First Group, ac mae wedi’i gynllunio i ategu cynlluniau rhanbarthol sy’n bodoli eisoes fel Pasbort Sir Benfro a’r Waled Oren.

 

Lle ydw i’n gallu defnyddio’r cardiau?

Mae Cardiau Heneiddio’n Dda wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn amryw o sefyllfaoedd a lleoedd. Gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn siopau, caffis, bwytai, banciau, fferyllfeydd, ac ar gludiant cyhoeddus, lle gallwch eu defnyddio i adael i bobl wybod y byddech yn hoffi ychydig o help neu gefnogaeth ychwanegol.

 

Ym mha ffordd arall alla i gefnogi’r cynllun?

Soniwch wrth ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion am y cynllun Cerdyn Heneiddio’n Dda.

Siarad i fusnesau lleol a gofynwch os byddent yn hapus i gefnogi’r cynllun.

 

Sut all fy sefydliad neu fusnes gymryd rhan?

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant arbennig i gefnogi cynllun Cerdyn Heneiddio’n Dda. Rhowch wybod i’ch staff a’ch cydweithwyr am y cynllun a gofynnwch iddynt adnabod y cardiau ac ymateb i bobl gyda cherdyn. Mae hon yn ffordd wych i ddechrau gwneud eich busnes yn fwy ystyriol o oed.

 

Ewch i wefan Heneiddio’n Dda yng Nghymru yma i gael gwybod mwy am y Cerdyn Heneiddion Dda a chael gwybod sut y gallwch gael gafael ar y cardiau a chefnogir cynllun.

Pob stori newyddion