Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Caerphilly, All services are running to schedule, Have a pleasant evening. For live times download our Stagecoach… https://t.co/wyh7bSgymG
@TravelineCymru RT #Caerphilly service update : Due to road closure in Cardiff after 19:00 hours today please note our 25 service will… https://t.co/ND0uJhj0vX
@TravelineCymru RT 🏍Attending the Speedway event at the @principalitysta in Cardiff? A post-event queuing system will be in place at… https://t.co/WjQHCCxlHF
@TravelineCymru RT #Porth Svc 132 #Whitchurch to #Maerdy at 16:25 has technical problems, engineering are on the way, will update
@TravelineCymru RT Owing to technical problems, we regret that the 1644 Service X24 #Newport - #Blaenavon is currently not operating.… https://t.co/hsdDskmrhV
Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

Y Cerdyn Heneiddio'n Dda

12 Gorffennaf 2018

Beth ydi o?

Mae’r Cerdyn Heneiddio’n Dda yn cefnogi pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth a pharhau i wneud y pethau sydd o bwys iddyn nhw.

Mae’r cardiau’n cynnwys negeseuon syml y gellir eu defnyddio i roi gwybod i bobl y gallai fod angen ychydig o help neu gefnogaeth arnoch ac maent yn cael eu darparu mewn waled cerdyn teithio y gellir ei adnabod yn hawdd.

Mae’r cynllun yn seiliedig ar y cynlluniau cardiau Better Journey a Safe Journey a ddatblygwyd gan First Group, ac mae wedi’i gynllunio i ategu cynlluniau rhanbarthol sy’n bodoli eisoes fel Pasbort Sir Benfro a’r Waled Oren.

 

Lle ydw i’n gallu defnyddio’r cardiau?

Mae Cardiau Heneiddio’n Dda wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn amryw o sefyllfaoedd a lleoedd. Gallant fod yn arbennig o ddefnyddiol mewn siopau, caffis, bwytai, banciau, fferyllfeydd, ac ar gludiant cyhoeddus, lle gallwch eu defnyddio i adael i bobl wybod y byddech yn hoffi ychydig o help neu gefnogaeth ychwanegol.

 

Ym mha ffordd arall alla i gefnogi’r cynllun?

Soniwch wrth ffrindiau, cydweithwyr a chymdogion am y cynllun Cerdyn Heneiddio’n Dda.

Siarad i fusnesau lleol a gofynwch os byddent yn hapus i gefnogi’r cynllun.

 

Sut all fy sefydliad neu fusnes gymryd rhan?

Nid oes angen unrhyw hyfforddiant arbennig i gefnogi cynllun Cerdyn Heneiddio’n Dda. Rhowch wybod i’ch staff a’ch cydweithwyr am y cynllun a gofynnwch iddynt adnabod y cardiau ac ymateb i bobl gyda cherdyn. Mae hon yn ffordd wych i ddechrau gwneud eich busnes yn fwy ystyriol o oed.

 

Ewch i wefan Heneiddio’n Dda yng Nghymru yma i gael gwybod mwy am y Cerdyn Heneiddion Dda a chael gwybod sut y gallwch gael gafael ar y cardiau a chefnogir cynllun.

Pob stori newyddion