Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚌 Due to the Speedway Grand Prix at the Principality Stadium today there will be bus diversions within Cardiff 🚌 Pl… https://t.co/0mEwJckEGf
@TravelineCymru RT SERVICE UPDATES: Due to RTI in #Britannia, Service 12 #Blackwood - #NewTredegar will divert via ST Davids RD and Co… https://t.co/hjwqXO1WR2
@TravelineCymru RT Speedway returns to @principalitysta tomorrow. As a result of road closures, buses will divert in the city centre… https://t.co/N0byDQXoKA
@TravelineCymru RT Heading to the @SpeedwayGP this weekend at the @principalitysta ? Check out the information here regarding the bus… https://t.co/uWl5HpfxNB
@TravelineCymru RT Ar eich ffordd i’r @SpeedwayGP y penwythnos yma? Cymerwch olwg ar y wybodaeth yma ynglŷn ar drenau mwyaf prysur a… https://t.co/3z8qzEBKNh
Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc

Cyfarwyddwr Traveline Cymru yn ennill y wobr ar gyfer Cyfarwyddwr Ifanc

23 Mai 2019

Mae Traveline Cymru “yn falch dros ben” o lwyddiant ei Gyfarwyddwr, Jo Foxall, sydd wedi ennill gwobr fusnes sy’n cydnabod ei bod yn “gyfarwyddwr ymroddgar”.

Daeth y Rheolwr Gyfarwyddwr, Jo Foxall, i’r brig yn y categori Cyfarwyddwr Ifanc yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru, sy’n wobrau o fri, gan achub y blaen ar nifer o Gyfarwyddwyr ardderchog eraill o bob cwr o Gymru.

Cafodd seremoni wobrwyo Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru, sy’n clodfori “busnesau ac arweinwyr gorau Cymru”, ei chynnal ddydd Gwener 17 Mai ym Maes Criced Gerddi Sophia, a chafodd ei noddi gan Ysgol Busnes Caerdydd.

Roedd Cyfarwyddwyr o ddau gwmni technoleg ‘blaenllaw’ yng Nghymru ymhlith yr 13 o Gyfarwyddwyr Cymreig a gafodd glod am eu ‘gwaith rhagorol’ yng Ngwobrau Cyfarwyddwr y Flwyddyn 2019 Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru, lle’r oedd Ysgrifennydd Masnach Llywodraeth y DU, y Gwir Anrhydeddus Liam Fox AS, ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru, y Gwir Anrhydeddus Alun Cairns AS, yn bresennol.

 

Meddai Jo Foxall: “Rwyf wrth fy modd o fod wedi dod i’r brig yn y categori Cyfarwyddwr Ifanc yng Ngwobrau Sefydliad y Cyfarwyddwyr.

“Ar ôl dechrau gweithio gyda PTI Cymru mewn swydd is, dringais yr ysgol yn raddol cyn cymryd yr awenau ym mis Gorffennaf 2017.

“Er bod y wobr hon yn llwyddiant personol, gallaf ei phriodoli i’m gwaith ac i’r profiadau yr wyf wedi’u cael gyda PTI Cymru. Felly, rwy’n gobeithio y bydd y llwyddiant hwn hefyd yn codi proffil y sefydliad sy’n gweithio ar brosiectau arloesol, blaengar a chynhwysol.

“Rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol llwyddiannus a chyffrous.”

 

Meddai Robert Lloyd Griffiths, Cyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru: “Er gwaetha’r ffaith ein bod mewn cyfnod heriol tu hwnt, ac er gwaethaf yr ansicrwydd sy’n gysylltiedig ag effaith Brexit ar fyd busnes, mae cyfarwyddwyr ledled Cymru yn llwyddo i arwain ac ysbrydoli eu staff gan gyflenwi cynnyrch neu ddarparu gwasanaethau ar yr un pryd sy’n wirioneddol arloesol.”

Mae Traveline Cymru yn ganolfan hollgynhwysol ar gyfer gwybodaeth am deithio yng Nghymru. Mae’r cwmni dielw yn seiliedig ar bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru ac awdurdodau lleol Cymru. Mae’n darparu gwybodaeth am lwybrau ac amserlenni ar gyfer pob un o wasanaethau bysiau a threnau’r wlad trwy gyfrwng ei wefan ddwyieithog www.traveline.cymru, ei wasanaeth Rhadffôn (0800 464 00 00) a’i gyfres o wasanaethau ar gyfer defnyddwyr ffonau symudol, sy’n cynnwys ap dwyieithog. 

 

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, dylid cysylltu â Rhian Richards jamjar PR ar 01446 771265 neu rhian@jamjar.agency

Pob stori newyddion