Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 🚧 Merthyr Road closure for patching works at Whitchurch Shopping Centre 📅 Friday 30 October ⌚19:30 to 23:59 each ni… https://t.co/qz3cOWoskG
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: Due to a third party road traffic accident at Ysgol Gufyn Cwm Rhymni, our 10:26 14 servi… https://t.co/ZylDvrMPv9
@TravelineCymru RT #Blackwood service update: The 10:41 14 service Bargoed - Blackwood will serve Fleur-de-Lis but divert via Plas Rd… https://t.co/SHnvT92otz
@TravelineCymru RT ⚠️New: Due to a fault with the signalling system between Earlestown and Warrington Bank Quay some lines are blocked… https://t.co/pawEydtSVM
@TravelineCymru RT ⚠️Newydd: Oherwydd nam gyda'r system signal rhwng Earestown a Warrington Bank Quay mae rhai llinellau wedi'i rhwyst… https://t.co/SXitTOKIQP
Diwrnod Aer Glân Cymru

Ymunwch â Diwrnod Aer Glân Cymru ddydd Iau 20 Mehefin

17 Mehefin 2019

Mae llawer o gamau syml y gallwch eu cymryd i helpu i wella ansawdd yr aer ledled Cymru a thu hwnt!

Mae dydd Iau 20 Mehefin yn Ddiwrnod Aer Glân yng Nghymru. Caiff yr ymgyrch ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac mae’n rhan o’r ymgyrch ehangach a gynhelir ledled y DU.

Mae llygredd aer yn cynnwys yr holl lygryddion sydd i’w cael yn yr aer o’n cwmpas, nad yw’n bosibl i ni eu gweld fel rheol. Gall y llygryddion hyn gael effaith negyddol ar ein cyrff yn y tymor hir a’r tymor byr, gan fod modd eu hanadlu i mewn a’u hamsugno. Mae ffynonellau llygredd aer yn cynnwys prosesau cynhyrchu ynni, diwydiant, tanau agored, amaethyddiaeth a thrafnidiaeth.

Dyna pam yr ydym yn annog ein cwsmeriaid i gefnu ar eu car a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle hynny, a dyna pam yr ydym yn cefnogi mentrau sy’n hybu dulliau o deithio sy’n fwy gwyrdd a glân. Mae defnyddio’r bws neu’r trên ar gyfer eich teithiau pob dydd yn lleihau nifer y ceir sydd ar ein ffyrdd, ac felly’n lleihau lefel y llygredd aer a gynhyrchir. Trwy ddefnyddio ein cynlluniwr cerdded a beicio, gallwch hefyd gynllunio eich teithiau o A i B ar droed neu ar gefn beic.

 

Mae gwneud newidiadau syml i’ch ffordd o fyw’n gallu helpu i wella ansawdd yr aer a lleihau lefelau’r llygryddion niweidiol sydd ynddo. Mae’r newidiadau hynny’n cynnwys:

  • Cefnu ar y car a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle hynny
  • Cerdded i’r gwaith neu’r ysgol, neu fynd ar gefn eich beic neu’ch sgwter
  • Sicrhau bod eich boeler yn cael gwasanaeth bob blwyddyn er mwyn ei helpu i losgi tanwydd yn lân
  • Defnyddio nwyddau nad ydynt yn chwistrellau erosol
  • Stopio llygredd aer rhag cronni yn eich tŷ trwy agor y ffenestri
  • Dewis defnyddio strydoedd llai prysur pan fyddwch yn cerdded.

 

Sut y gallaf gymryd rhan?

  • Trefnwch ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth yn eich ysgol, eich prifysgol neu’ch gweithle
  • Ymunwch yn y sgwrs ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #DiwrnodAerGlân a’r enw trydar @cleanairdayuk
  • Lawrlwythwch adnoddau’n rhad ac am ddim (posteri, taflenni, llythyrau newyddion, negeseuon e-bost) o wefan yr ymgyrch Diwrnod Aer Glân

 

Ewch i wefan yr ymgyrch Diwrnod Aer Glân i gael mwy o ffeithiau am lygredd aer, cael gafael ar adnoddau y mae modd eu lawrlwytho’n rhad ac am ddim, cael cyngor ynghylch eich diogelu eich hun a diogelu eich teulu rhag llygredd aer, a chael gwybodaeth ddefnyddiol arall.

Byddwn hefyd yn rhoi cynnwys sy’n ymwneud â’r ymgyrch #DiwrnodAerGlân ar ein cyfrifon ar gyfryngau cymdeithasol @TravelineCymru

Pob stori newyddion