Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru Whilst #publictransport service provision is increasing, you may want to look at alternative #activetravel options… https://t.co/8iV1TPf8ji
@TravelineCymru Mae nifer y gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn cynyddu, ond efallai yr hoffech ystyried dulliau teithio llesol… https://t.co/ABOMIyVKk0
@TravelineCymru The Sunflower Lanyard is for those who may want to discreetly indicate to @tfwrail staff (who are trained to recogn… https://t.co/wGZAHP3B5s
@TravelineCymru Mae’r Laniard Blodau’r Haul ar gyfer pobl sydd am ddangos i staff @tfwrail (a gaiff eu hyfforddi i adnabod y laniar… https://t.co/K795SFHpOz
@TravelineCymru RT Due to a breakdown, the 13.32 304 service from Llantwit Major to Cardiff is currently not operating. We're sorry fo… https://t.co/qJGuJEPrmT
Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru

Gyrrwr o Gaerffili yw Gyrrwr Bws y Flwyddyn De Cymru

25 Mehefin 2019

Mae Aleksai Gladis, un o yrwyr Stagecoach yn nepo Caerffili, wedi cipio’r wobr ‘Gyrrwr Bws y Flwyddyn’ yn y gystadleuaeth leol a gynhaliwyd eleni.

Cymerodd nifer o yrwyr gorau Stagecoach yn Ne Cymru ran yn y gystadleuaeth flynyddol a fu’n rhoi prawf ar sgiliau gyrru’r gyrwyr wrth iddynt fynd ar daith fer o gwmpas ystâd ddiwydiannol yng Nghwmbrân. Yna, bu’r gyrwyr yn sefyll prawf theori a oedd wedi’i addasu’n arbennig ar eu cyfer ac a oedd yn cynnwys cwestiynau am ddiogelwch ar y ffyrdd ac ymwybyddiaeth o beryglon. 

Gareth Bloom oedd yn ail a Rhian Jones oedd yn drydydd, ac mae’r ddau ohonynt yn yrwyr yn nepo Coed-duon. Michael Hutchens, sydd hefyd yn yrrwr yn nepo Coed-duon, enillodd y sgôr uchaf yn y prawf ar wybodaeth am Reolau’r Ffordd Fawr.

Meddai Nigel Winter, Rheolwr Gyfarwyddwr Stagecoach yn Ne Cymru: “Mae’n bleser gen i longyfarch Aleksai ar gael ei enwi’n yrrwr bws gorau Stagecoach yn Ne Cymru. Mae ennill y wobr ‘Gyrrwr y Flwyddyn’ yn brawf o’i sgìl a’i ymrwymiad cyffredinol i’w swydd. Mae llawer o’n gyrwyr ledled y de yn rhagori’n gyson ar ein disgwyliadau wrth gyflawni eu dyletswyddau o ddydd i ddydd, ac mae’n wych bod modd cydnabod eu hymdrechion.”

Bydd Aleksai, sydd wedi ennill gwerth £250 o arian parod, yn mynd yn ei flaen yn awr i gystadlu yn rownd derfynol ‘Gyrrwr y Flwyddyn’ ar lefel y DU, a gynhelir yn Blackpool ym mis Medi.

Pob stori newyddion