Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
Job Opportunity: Stakeholder Manager Wales at Transport Focus

Cyfle i gael swydd: Rheolwr Rhanddeiliaid Cymru yn Transport Focus

01 Awst 2019

Rheolwr Rhanddeiliaid Cymru

 

Cyflog: £33,463 y flwyddyn ynghyd â buddiannau.

Dychwelwch y ffurflen wedi’i chwblhau at recruitment@transportfocus.org.uk ar ffurf electronig erbyn dydd Llun 12 Awst 2019, am hanner dydd fan bellaf.

Bwriedir cynnal cyfweliadau ar ddydd Mercher, 21 Awst 2019

 

Mae Ffocws ar Drafnidiaeth yn bodoli i wneud defnyddwyr yn fwy pwerus - hyrwyddwr defnyddwyr trafnidiaeth annibynnol a diduedd Prydain. Cawsom ein sefydlu i ddiogelu defnyddwyr ac rydym yn sefydliad dielw, annibynnol. Dyna’n union sut yr ydym yn gweithredu hyd heddiw i wneud siwrneiau defnyddwyr yn rhwyddach ac yn fwy dibynadwy.

Heddiw, mae mwy o alw amdanom ni nag erioed o'r blaen. Mewn cyfnod o ddryswch llwyr, mae Ffocws ar Drafnidiaeth wedi'i seilio ar dystiolaeth ac mae hynny'n dod o'r trylwyredd rydym yn ei gymhwyso i bopeth a wnawn - p'un a yw'n ymchwilio i foddhad defnyddwyr trafnidiaeth, pwyso a mesur problemau, neu ddwyn sefydliadau pwerus i gyfrif.

Mae hyn yn bosibl oherwydd y bobl ddawnus a medrus sydd gennym yn Ffocws ar Drafnidiaeth. Does unlle tebyg iddo; mae'r ystod o arbenigedd yn golygu y byddwch chi bob amser yn dysgu rhywbeth newydd. Rydym yn angerddol am yr hyn a wnawn. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n gilydd. Mae gennym gydweithwyr ar hyd a lled y wlad ac yn ein swyddfeydd yn Llundain, Manceinion, Caerdydd a Birmingham. Mae pawb yn cydweithio i wneud newidiadau.

Mae'n amser gwych i ymuno â Ffocws ar Drafnidiaeth, wrth i ni fynd i'r afael â heriau newydd. Mae rôl y Rheolwr Rhanddeiliaid yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o'n cynlluniau uchelgeisiol i wneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr trafnidiaeth yng Nghymru, gan roi eu diddordebau wrth wraidd penderfyniadau ar bolisïau a datblygu gwasanaethau a defnyddio’u sgiliau iaith i gymryd rhan yn y Gymraeg a'r Saesneg.

 

Cliciwch yma i weld y disgrifiad swydd llawn a’r ffurflen gais.

Pob stori newyddion