Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Thank you for everything you are doing to keep Wales safe. For now, we ask you to please #StayHome, protect the NH… https://t.co/tnEG7yK5Lx
@TravelineCymru RT Feeling blue? You are not on your own. Make a brew and give someone a call. #BrewMonday #PanedDyddLlun 🫖☕️… https://t.co/XdfLjvJcMG
@TravelineCymru RT Face coverings must be worn on board our buses. Failure to do so could see you fined up to £200. As our drivers sit… https://t.co/cQxa4kXi1O
@TravelineCymru Now more than ever, it’s important to stay connected even when we can’t physically be together. Today we’re support… https://t.co/RPTxYBIF6R
@TravelineCymru Mae’n bwysicach nag erioed i ni gadw mewn cysylltiad â’n gilydd, hyd yn oed pan na allwn fod yn yr un man â’n gilyd… https://t.co/3MUJFbvVcl
 Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

Ymgyrch 'Teithio Mwy Diogel' Trafnidiaeth Cymru

05 Mehefin 2020

Mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio 5 egwyddor allweddol yn ei ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ er mwyn cynghori teithwyr ynghylch y ffordd orau o gadw’n ddiogel yn ystod y pandemig COVID-19.

Mae’r ymgyrch yn cyd-fynd â neges Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd, sef y dylai pobl geisio ‘Diogelu Cymru’ ac aros yn lleol.

Mae pobl yn cael eu cynghori o hyd i beidio â theithio oni bai bod yn rhaid iddynt wneud hynny er mwyn gweithio neu wneud taith hanfodol, er enghraifft i brynu bwyd neu gasglu cyflenwadau meddygol.

At hynny, mae Trafnidiaeth Cymru wedi llunio rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn ystod yr argyfwng coronafeirws presennol yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru. Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddefnyddio gwasanaethau bws a thrên, dulliau llesol o deithio, mesurau diogelwch a gwybodaeth ddefnyddiol arall. Mae’r rhestr i’w gweld yma.

I ddarllen am ymgyrch ‘Teithio’n Saffach’ Trafnidiaeth Cymru a chael gwybodaeth am ganllawiau Trafnidiaeth Cymru, cliciwch yma.

Pob stori newyddion