Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

Trenau trydan yn teithio o Lundain i Gaerdydd am y tro cyntaf

12 Mehefin 2020

Mae Network Rail wedi gorffen y gwaith o uwchraddio Twnnel Hafren, a bellach gall teithwyr deithio ar reilffordd drydan bob cam o Gaerdydd a Chasnewydd, drwy Dwnnel Hafren ac ymlaen i Fryste a Swindon, Dyffryn Tafwys a Gorsaf Paddington, Llundain.

Mae’r gwaith o uwchraddio’r twnnel wedi bod ar y gweill ers degawd ac mae wedi golygu buddsoddi £5.58 biliwn mewn cerbydau a seilwaith. Mae’r gwaith trydaneiddio diweddar yn golygu bod teithiau rhwng de Cymru a Llundain 14 munud yn gynt ar gyfartaledd, bod 15,000 yn fwy o seddi ar gael yn ystod yr wythnos a bod y teithiau’n fwy caredig i’r amgylchedd ar gyfer y sawl sy’n teithio o’r de neu i’r de ar drenau Intercity Express GWR.

Mae Network Rail wedi cynhyrchu fideo byr ynghylch y prosiect yma.

I gael gwybod mwy am y prosiect, cliciwch yma.

Pob stori newyddion