Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Newyddion

Latest Tweets

@TravelineCymru Whilst #publictransport service provision is increasing, you may want to look at alternative #activetravel options… https://t.co/8iV1TPf8ji
@TravelineCymru Mae nifer y gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn cynyddu, ond efallai yr hoffech ystyried dulliau teithio llesol… https://t.co/ABOMIyVKk0
@TravelineCymru The Sunflower Lanyard is for those who may want to discreetly indicate to @tfwrail staff (who are trained to recogn… https://t.co/wGZAHP3B5s
@TravelineCymru Mae’r Laniard Blodau’r Haul ar gyfer pobl sydd am ddangos i staff @tfwrail (a gaiff eu hyfforddi i adnabod y laniar… https://t.co/K795SFHpOz
@TravelineCymru RT Due to a breakdown, the 13.32 304 service from Llantwit Major to Cardiff is currently not operating. We're sorry fo… https://t.co/qJGuJEPrmT
Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

Cynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf Caerdydd yn dechrau ar 29 Mehefin

26 Mehefin 2020

Bydd Caerdydd yn treialu ei gynllun Trafnidiaeth Seiliedig ar Alw cyntaf erioed lle bydd teithwyr yn gallu archebu teithiau bws, o bell, a lle bydd amserlenni’n cael eu haddasu’n ôl y galw.

fflecsi G1 yw’r gwasanaeth newydd sbon a fydd yn cael ei weithredu gan NAT Group mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd a Trafnidiaeth Cymru.

Bydd y gwasanaeth newydd yn disodli llwybr G1 presennol NAT Group, sy’n gweithredu rhwng Gabalfa a Gwaelod-y-garth drwy’r Eglwys Newydd, a bydd teithwyr yn gallu gofyn am gael eu casglu o arosfannau ar hyd y llwybr ar adeg o’u dewis nhw, drwy ddefnyddio’r ap i archebu ymlaen llaw neu drwy ffonio’r rhif cyswllt ar gyfer cwsmeriaid.

Bydd y cynllun peilot tri mis yn dechrau ddydd Llun 29 Mehefin ac yn disodli’r gwasanaeth bws blaenorol a oedd ag amserlen benodol.

Bydd llwybr G1 yn cael ei wasanaethu gan gerbyd â brand arbennig gan ddefnyddio’r logos ar gyfer fflecsi ac Adventure Travel, sef enw newydd NAT Group.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i www.natgroup.co.uk.

Pob stori newyddion