Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

Mae llawer o newidiadau wedi’u gwneud i amserlenni yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, a bydd mwy’n cael eu gwneud yn ystod yr wythnosau sydd i ddod.

Yn anffodus, oherwydd bod y sefyllfa’n newid mor gyflym, mae aelodau ein tîm data wedi methu â diweddaru ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni mewn pryd. Hoffem ymddiheuro’n ddiffuant am unrhyw anghyfleustra a’ch sicrhau eu bod yn gweithio’n ddiwyd i ddiweddaru’r holl wybodaeth am amserlenni.

Yn y cyfamser, hoffem annog pob cwsmer i ddarllen ein tudalen ‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’ cyn iddynt deithio, er mwyn cael manylion yr holl amserlenni diweddaraf a chael y dolenni cyswllt ar eu cyfer.

Diolch am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Yn ôl