Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio

*Nodyn atgoffa pwysig*

Mae ein tîm data wedi bod wrthi’n ddiwyd yn diweddaru ein Cynlluniwr Taith a’n Hamserlenni â’r newidiadau diweddaraf i wasanaethau, a fydd mewn grym o ddiwedd y cyfnod atal byr ymlaen.

Er bod y rhan fwyaf o’r manylion wedi’u diweddaru erbyn hyn, dylech barhau i wirio ein tudalen ‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’ i gael y wybodaeth ddiweddaraf, oherwydd mae amserlenni’n dal i newid ar fyr rybudd.

Os oes angen unrhyw help arnoch i gynllunio eich taith, mae croeso i chi ffonio ein rhif Rhadffôn 0800 464 00 00 (rhwng 7am ac 8pm bob dydd) neu anfon ebost atom: feedback@traveline.cymru

Yn ôl