Problemau teithio

Oherwydd prinder gyrwyr enbyd ar draws y diwydiant trafnidiaeth, mae llawer o weithredwyr yn gorfod newid amserlenni eu gwasanaethau neu ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd.

Newidiadau i amserlenni

Mae ein tîm data wrthi’n ymdrin â llawer o newidiadau byr rybudd gan weithredwyr i amserlenni, oherwydd prinder gyrwyr ac oherwydd dechrau’r flwyddyn academaidd newydd. Maent ar hyn o bryd yn gweithio ar 90 o newidiadau i amserlenni.

Oherwydd hynny, mae’n bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni wedi’u diweddaru mewn pryd i adlewyrchu’r newidiadau diweddaraf. Hoffem ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra.

Bydd unrhyw amserlenni byr rybudd a gawn gan weithredwyr yn cael eu hychwanegu at ein tudalen ‘Coronafeirws – Y wybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau trafnidiaeth’, felly dylech fwrw golwg ar y dudalen honno cyn i chi deithio.

Gwasanaethau’n cael eu canslo ar fyr rybudd

Oherwydd y prinder gyrwyr, mae rhai gwasanaethau bws a thrên yn cael eu canslo ar fyr rybudd (fel rheol ar fore’r diwrnod dan sylw).

Mae’r achosion hyn o ganslo gwasanaethau ar fyr rybudd yn cael eu cyhoeddi ar gyfrifon y gweithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol, a byddwn ninnau hefyd yn rhannu’r wybodaeth ar ein sianelau ni ar gyfryngau cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol:

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl