Problemau teithio

Gweithredu Diwydiannol – 21, 23 a 25 Mehefin

 

Yn anffodus, ni allwn ddiweddaru Cynlluniwr Taith, Amserlenni a Map Teithio Traveline Cymru i adlewyrchu gwybodaeth amser real am wasanaethau bws a thrên y bydd y gweithredu diwydiannol yn effeithio arnynt.

Gallwch ddarllen y wybodaeth isod neu gallwch geisio ein ffonio ar 0800 464 0000 rhwng 7am ac 8pm bob dydd.

Oherwydd gweithredu diwydiannol gan Network Rail a’r RMT, bydd y rhan fwyaf o wasanaethau rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru yn cael eu hatal dros dro ddydd Mawrth 21 Mehefin, dydd Iau 23 Mehefin a dydd Sadwrn 25 Mehefin 2022. Mae’n bosibl y bydd y problemau mawr ar y rheilffyrdd yn effeithio ar drefniadau teithio ar y ffyrdd ac ar fysiau. Dylech ddisgwyl gwasanaethau prysur, oedi ac achosion o ganslo teithiau.

Disgwylir problemau teithio ar y diwrnodau cyn ac ar ôl y gweithredu diwydiannol.

  • I wirio’r sefyllfa ar y ffyrdd, ewch i Traffig Cymru.
  • I gael gwybodaeth am y sefyllfa ar Bontydd Hafren, ewch i wefan Pontydd Hafren.
  • Dilynwch ni ar Twitter @TravelineCymru lle byddwn yn trydar ac yn aildrydar diweddariadau am y gweithredu diwydiannol. Gallwch ddefnyddio’r dolenni isod i fynd i sianelau Traveline Cymru a’r amryw weithredwyr ar gyfryngau cymdeithasol. 
  • Os oes gennych unrhyw amheuon, cysylltwch yn uniongyrchol â’ch gweithredwr. Mae’r manylion cyswllt yma.
  • I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Trafnidiaeth Cymru yma.

Traveline Cymru

@TravelineCymru

Bysiau Arriva Cymru

@arrivabuswales

Bws Caerdydd

@Cardiffbus

First Cymru

@FirstCymru

Llew Jones Coaches

@LlewJonesLtd

Lloyds Coaches

@LloydsCoaches

Mid Wales Travel

@MidWalesTravel

NAT Group/Adventure Travel

@AdvTravelBus

Newport Bus

@NewportBus

Phil Anslow Coaches

@PhilAnslowCoaches

South Wales Transport

@swalestransport

Stagecoach yn Ne Cymru

@StagecoachWales

Stagecoach Glannau Mersi

@StagecoachMCSL

Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru

@tfwrail

Great Western Railway

@GWRHelp

Yn ôl