Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen
>
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Gwasanaeth T9 TrawsCymru – Newidiadau i fannau casglu/gollwng cwsmeriaid o 30/5/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i brisiau tocynnau o 16/6/2019 ymlaen
>
First Cymru – Newidiadau i amserlenni o 16/6/2019 ymlaen
>
Newid amserlenni gwasanaethau 303/304 NAT o 17/6/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Llai o fysiau gyda’r nos ar wasanaethau 4 a C9 o 23/6/2019 ymlaen
>
Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid
>
Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019
>
Gwasanaeth 43/X43 Aberhonddu – Y Fenni: Gwybodaeth am arosfannau bysiau o 28/5/2019 ymlaen
>
Cau amryw ffyrdd dros dro yn Rhondda Cynon Taf o 10/6/2019 ymlaen
>
Newidiadau i Wasanaethau Parcio a Theithio 501 a 502 Abertawe o 15/6/2019 ymlaen
>
Cau’r A473 yn Llanharan dros dro o 24/6/2019 tan 25/6/2019
>
Dargyfeirio gwasanaeth 303 NAT dros dro o 24/6/2019 tan 28/6/2019
>
Gŵyl y Machlud Tongwynlais – Cau ffyrdd dros dro ar 26/6/2019
>
Cau Heol San Helen, Abertawe dros dro - 27/6/2019
>
Dargyfeirio gwasanaeth 1 Arriva Cymru dros dro rhwng 28/6/2019 a 1/7/2019 a rhwng 5/7/2019 a 8/7/2019
>
Gŵyl Haf Rhiwbeina – Cau ffyrdd dros dro ar 29/6/2019
>
Sioe Frenhinol Cymru 2019 – Amserlen Bws Gwennol y Pentref Ieuenctid rhwng 20/7/2019 a 25/7/2019
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>