Problemau teithio

DIWEDDARIADAU BYR RYBUDD AM WASANAETHAU: Cofiwch chwilio am newidiadau byr rybudd i amserlenni gan weithredwyr bysiau

>

System unffordd dros dro ar Stryd Tudor, Caerdydd o 02/08/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

>

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen

>

Heol Casnewydd/West Grove, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau – o 06/10/2021 ymlaen

Ended

Gwasanaeth 1 Cyngor Caerffili/Stagecoach/NAT– Gwasanaeth bws gwennol dros dro oherwydd bod ffordd ar gau – o 09/10/2021 tan 10/10/2021, ac yna o 18/10/2021 ymlaen

>

Newid dros dro i amserlen gwasanaeth 30 Bws Caerdydd ar ddydd Sadwrn - o 16/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth 25 Stagecoach yn Ne Cymru (Merthyr i Drefechan) yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 15/11/2021 ymlaen

>

Gwasanaethau 3B, 39 a T2 Lloyds Coaches – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau o 29/11/2021 tan 13/12/2021

>

Bws Caerdydd - Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau yn rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd o 06/09/2021 tan 9/01/2022

>

Gwasanaeth 460 Brodyr Richards – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan Ysbyty Glangwili o 02/12/2021 tan 08/12/2021

>

Gwasanaeth C16 Adventure Travel yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar 03/12/2021 a 04/12/2021

Ended