Problemau teithio

Cyn teithio, dylech fynd i’n tudalen Covid i weld y wybodaeth ddiweddaraf yr ydym wedi’i chael gan weithredwyr trafnidiaeth am newidiadau i amserlenni

>

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth T7 Newport Bus/TrawsCymru – Newidiadau dros dro i arosfannau o 01/02/2021 tan 30/09/2021

>

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Monthermer Road, Caerdydd o 21/05/2021 tan 08/08/2021

>

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol

>

Atal gwasanaeth X51 Bysiau Arriva Cymru (o Ddinbych i Wrecsam) dros dro a darparu gwasanaeth newydd yn ei le – o 12/07/2021 ymlaen

>

Park Way, Y Barri – System unffordd dros dro o 19/07/2021 tan 05/09/2021

>

Pont Ynysmeurig, Abercynon ar gau dros dro o 21/07/2021 tan 01/09/2021

>

Heol y Crwys, Caerdydd ar gau dros dro am gyfnodau o 25/07/2021 tan 15/08/2021

>

Ffordd Fynyddig Maerdy, Maerdy ar gau dros dro o 26/07/2021 tan 01/09/2021

>

Gwasanaeth 9A First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 26/07/2021 tan 03/09/2021

>

Gwasanaeth T10 Llew Jones TrawsCymru – Newidiadau byr rybudd yn cael eu cyflwyno o 31/07/2021 ymlaen i’r amserlen sy’n cael ei lansio

Ended

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 nes y clywir yn wahanol

>

Gwasanaethau X3 a 47 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 02/08/2021 tan 12/08/2021

>

Canolfan Arosfannau Bysiau Caernarfon – Newidiadau dros dro i arosfannau o 02/08/2021 tan 04/08/2021

>

Langlands Road, Y Barri ar gau dros dro o 02/08/2021 tan 06/08/2021

>

Gwasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru – Cofiwch chwilio am y codau ‘CD’ ac ‘SD’ ar amserlenni, oherwydd ar gyfer myfyrwyr yn unig y mae’r gwasanaethau hynny

>

Gwasanaeth 8 P&O Lloyds – Ar gyfer plant ysgol yn unig ar wasanaethau ‘Diwrnod Ysgol’

>

Gwasanaethau 1, 2 a 76 M&H Coaches – Trefniadau amgen ar gyfer gwasanaethau ‘Diwrnod Ysgol yn unig’

>