Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Ewch i’n tudalen am y Coronafeirws i weld yr holl amserlenni diweddaraf cyn i chi deithio, oherwydd mae’n bosibl nad yw ein Cynlluniwr Taith a’n Hamserlenni wedi’u diweddaru.
>
Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021
>
Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 215 Morris Travel – Newid dros dro i’r llwybr o 06/01/2021 ymlaen
>
Gwasanaeth T7 TrawsCymru/Newport Bus – Newid arhosfan bysiau o 01/02/2021 ymlaen
>
Gwasanaeth 83 Gwynfor Coaches/Dilwyns Coaches yn dilyn amserlen ddiwygiedig dros dro o 22/02/2021 ymlaen
>
Arhosfan Woodville Road, Caerdydd ar gyfer bysiau i gyfeiriad canol y ddinas ar gau dros dro o 31/03/2021 tan 23/05/2021
>
Arhosfan Bromsgrove Street, Caerdydd ar gyfer bysiau i gyfeiriad canol y ddinas ar gau dros dro o 06/04/2021 tan 30/06/2021
>
Gwasanaeth 26 Stagecoach yn Ne Cymru – Newid arhosfan yng Ngorsaf Fysiau Caerffili o 12/04/2021 ymlaen
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465) o Fryn-mawr i Gilwern ar gau dros dro o 16/04/2021 tan 18/04/2021
>
Newport Bus Service 60- Temporary Service Diversion- 19/04/2021 until 21/04/2021
>