Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Cymru v Slofacia – Cau ffyrdd dros dro ar 24/3/2019
>
Gwaith uwchraddio hanfodol ar brif reilffordd y de ar benwythnosau o 20/1/2019 ymlaen
>
Stagecoach - Parth Tocynnau Newydd ym Mlaenau Gwent - o 7/3/2019 ymlaen
>
Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019
>
Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019
>
Posibilrwydd o oedi ar lwybrau 96/96A/96S rhwng 24/1/2019 a 29/3/2019
>
Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol tref Ystrad Mynach, Caerffili o 11/2/2019 ymlaen
>
Conway Road, Llandudno Junction- Temporary Road Closure- 18/2/2019 until 13/5/2019
>
Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen
>
Cau’r A4119 a’r B4595 yn Nhonysguboriau dros dro rhwng 24/2/2019 a 31/3/2019
>
Problemau teithio oherwydd bod wyneb newydd yn cael ei roi ar ffyrdd yng Nghaerdydd - 24/2/2019 tan 24/3/2019
>
Cau Tŷ-nant Road a Heol Creigiau, Creigiau dros dro ar 2/3/2019 a 7/4/2019
>
Cau Ash Road North, Wrecsam dros dro rhwng 11/3/2019 a 25/3/2019
>
Service 117- Temporary Diversion- 18/3/2019 until 22/3/2019
>
Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd Cau’r A465 dros dro Bryn-mawr- Gilwern- 23/3/2019
>
Cau Cardiff Street, Aberdâr dros dro ar 24/3/2019
>
Cynllun Rhoi Wyneb Newydd ar Ffyrdd Plas-Mawr – Cau ffyrdd dros dro rhwng 24/3/2019 a 8/4/2019
>
Cau Lisvane Road, Caerdydd dros dro - 30/3/2019 tan 31/3/2019, 6/4/2019 tan 7/4/2019
>
Rhoi’r gorau i ddarparu gwasanaethau bws y tendrwyd amdanynt yng Ngwynedd - o 31/3/2019 ymlaen
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau llwybr troed 10 yn Hirwaun dros dro – o 28/1/2019 ymlaen
>