Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o fis Ionawr 2019 ymlaen
>
Trafnidiaeth Cymru – Gwaith peirianyddol yn ystod mis Ionawr 2019
>
Newidiadau arwyddocaol i amserlenni Trafnidiaeth Cymru o ddydd Sul 9 Rhagfyr 2018
>
Ymestyn y cyfnod y bydd llwybr ceffylau ar gau dros dro, 5/10/2018- 4/4/2019
>
T4 a T14 Dargyfeirio bysiau rhwng Bronllys a Talgarth Road- 8/1/2019 a 15/2/2019
>
Cau Wilson Road, Trelái dros dro rhwng 19/11/2018 a 29/03/2019
>
Cau Heol-y-Bryn a Hensol Road ym Meisgyn dros dro rhwng 2/1/2019 a 30/1/2019 a rhwng 11/2/2019 a 28/2/2019
>
Ymestyn gwasanaeth X59 i ddatblygiad St Edeyrn’s Village a Safle Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd ar Ddydd Sul o 6/1/2019 ymlaen
>
Cau Kimberly Road yng Nghaerdydd dros dro rhwng 7/1/2019 a 18/1/2019
>
320 Tonysguboriau – Caerdydd: Dargyfeiriad dros dro o 7/1/2019 ymlaen
>
Cau Stryd Havelock dros dro rhwng 19/1/2019 a 20/1/2019
>
Cau Amroth Road, Caerdydd dros dro - 20/1/2019
>
Cau Llantwit Road, Trefforest dros dro - 21/1/2019 tan 22/1/2019
>
Cau Station Road, Dinas Powys dros dro - o 21/1/2019 tan 29/3/2019
>
Ffordd Blaenau’r Cymoedd (A465) ar gau dros dro, Bryn-mawr i Gilwern, ar 26/1/2019
>
Y ffordd ymadael i gyfeiriad y gogledd ar yr A470 ar gau dros dro - o 1/2/2019 tan 4/2/2019
>
Heol Dulais, Abertawe – ymestyn amserlen y gwaith ffordd hyd 29/3/2019
>
Gwynedd - Newidiadau i amserlenni o 10/12/2018 ymlaen
>
Problemau teithio sylweddol a allai amharu ar y gwasanaeth T2 dros y 10 mis nesaf
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>