Problemau teithio

Hysbysiad pwysig: Gwasanaethau’n cael eu canslo ac amserlenni’n cael eu newid ar fyr rybudd oherwydd prinder gyrwyr

>

Streiciau gan weithwyr Stagecoach yn Ne Cymru yng Nghoed-duon, Bryn-mawr, Pont-y-pŵl a Chwmbrân o 19/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth T7 Newport Bus/TrawsCymru- Newidiadau dros dro I arosfannau o 01/02/2021

>

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol

>

Rhoi’r gorau dros I ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 new y clywir yn wahanol

>

Gwasanaeth T5 TrawsCymru/Brodyr Richards - Cwtogi’r gwasanaeth dros dro o ganlyniad i brinder gyrwyr - o 06/09/2021 ymlaen

>

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021

>

Canol Caerdydd – Cau ffyrdd a dargyfeirio gwasanaethau am gyfnod hir o 07/09/2021 ymlaen

>

Heol y Castell, Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro gyda’r nos o 12/09/2021 tan 03/11/2021

>

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen

>

Gwasanaethau T4, X4 a 132 Stagecoach yn Ne Cymru – Newidiadau i arosfannau bysiau yng nghanol Caerdydd o 02/10/2021 a 04/10/2021 ymlaen

>

Heol Casnewydd/West Grove, Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau – o 06/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth 1 Cyngor Caerffili/Stagecoach/NAT– Gwasanaeth bws gwennol dros dro oherwydd bod ffordd ar gau – o 09/10/2021 tan 10/10/2021, ac yna o 18/10/2021 ymlaen

>

Park Crescent, Y Barri – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro o 11/10/2021 ymlaen

>

Gwasanaeth 251 South Wales Transport yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 11/10/2021 ymlaen

>

Newid dros dro i wasanaeth 15 Bws Caerdydd o 12/10/2021 ymlaen

>

Newid dros dro i amserlen gwasanaeth 30 Bws Caerdydd ar ddydd Sadwrn - o 16/10/2021 ymlaen

>

Cowbridge Road East, Cardiff- Temporary Evening Road Closure- 21/10/2021

Ended

Gwasanaethau 60/61 a 95A Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/10/2021 tan 29/10/2021

>

Gwasanaeth X1 Adventure Travel yn newid ei rif i C1 o 31/10/2021 ymlaen

>

Gemau Rhyngwladol yr Hydref yn Stadiwm Principality, Caerdydd – Gwasanaethau’n cael eu dargyfeirio dros dro ym mis Hydref/Tachwedd 2021

>

Digwyddiadau Cae Rasio Cas-gwent – Gwasanaethau Bws Gwennol Newport Bus ar gyfer digwyddiadau mis Hydref a mis Tachwedd

>