Problemau teithio

Hysbysiad pwysig: Gwasanaethau’n cael eu canslo ac amserlenni’n cael eu newid ar fyr rybudd oherwydd prinder gyrwyr

>

Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen

>

Gwasanaeth T7 Newport Bus/TrawsCymru – Newidiadau dros dro i arosfannau o 01/02/2021 tan 30/09/2021

>

Newid i arhosfan bysiau Tudor Lane, Caerdydd o 10/06/2021 nes y clywch yn wahanol

>

Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arosfannau bysiau Beauchamp Street a Fitzhamon Embankment, Caerdydd o 02/08/2021 nes y clywir yn wahanol

>

Gwasanaeth T14 TrawsCymru/Stagecoach yn Ne Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 23/08/2021 tan 15/10/2021

>

Gwasanaeth T5 TrawsCymru/Brodyr Richards - Cwtogi’r gwasanaeth dros dro o ganlyniad i brinder gyrwyr - o 06/09/2021 ymlaen

>

Rhan isaf Heol y Porth, Caerdydd ar gau dros dro o 06/09/2021 tan 30/11/2021

>

Canol Caerdydd – Cau ffyrdd a dargyfeirio gwasanaethau am gyfnod hir o 07/09/2021 ymlaen

>

Heol y Castell, Caerdydd – Cau ffyrdd dros dro gyda’r nos o 12/09/2021 tan 03/11/2021

>

Stryd Fawr Cefn Coed, Merthyr Tudful – Ffordd ar gau am gyfnod hir o 13/09/2021 ymlaen

>

Agor arosfannau bysiau newydd ar Stryd Wood, Caerdydd – o 18/09/2021 ymlaen

>

Gŵyl Elvis, Porthcawl – Cau ffyrdd dros dro o 25/09/2021 tan 26/09/2021

Ended

Filming in Cardiff Bay- Temporary Service Diversions- from 26/09/2021 until 30/09/2021

>

Digwyddiadau Cae Rasio Cas-gwent – Gwasanaethau Bws Gwennol Newport Bus ar gyfer digwyddiadau mis Hydref a mis Tachwedd

>