Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Gwasanaeth bws yn lle gwasanaeth trên rhwng Cyffordd Llandudno a Blaenau Ffestiniog o 16/3/2019 ymlaen
>
Gwasanaeth 69 Cas-gwent - Trefynwy – Amserlen frys o 7/5/2019 ymlaen
>
Gwasanaeth 43/X43 – Amserlen newydd o 12/5/2019 ymlaen
>
T5- Timetable Update- from 20/5/2019
>
Trafnidiaeth Cymru – Newidiadau i amserlenni o 19/5/2019 ymlaen
>
Cau ffyrdd dros dro oherwydd digwyddiadau yn Stadiwm Principality ym mis Mai 2019
>
Newidiadau i wasanaethau 14 ac X2 First Cymru – o fis Ebrill/Mai ymlaen
>
Newidiadau i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 12/5/2019 ymlaen
>
Arriva Cymru - Newidiadau i wasanaethau yn y Rhyl o 19/5/2019 ymlaen
>
Stagecoach yn Ne Cymru - Newidiadau i brisiau tocynnau o 12/5/2019 ymlaen
>
Mapiau o Lwybrau Blaenau’r Cymoedd – Hysbysiad i Gwsmeriaid
>
Gwasanaeth X8 Abertawe-Banwen: Newid i’r amserlen - 16/5/2019
>
Cau Sgwâr Gwydr yn Abertawe unwaith y mis ar gyfer Marchnad Uplands - o 23/2/2019 ymlaen
>
Cau Hirwaun Place, Tylorstown a Rhondda Road, Pontypridd dros dro- o 20/3/2019 tan 27/5/2019
>
Cau ffyrdd yng nghanol Caerdydd dros dro rhwng 7/4/2019 a 26/5/2019
>
Cau’r A479 dros dro yn Nhretŵr ym Mhowys - rhwng 8/4/2019 a 12/7/2019
>
Cau amryw ffyrdd ym Meisgyn, Pont-y-clun dros dro – 15/4/2019 tan 23/6/2019
>
NAT 116- Temporary Diversion- 29/4/2019 until 31/5/2019
>
Gorsaf Fysiau Casnewydd - Newidiadau dros dro i arosfannau bysiau - o 15/5/2019 ymlaen
>
Cau ffyrdd ym mhentref yr Eglwys Newydd, Caerdydd dros dro ar 18/5/2019 a 19/5/2019
>
Ras 10 Cilomedr Bryn Meadows, Caerffili – Dargyfeiriadau dros dro – 19/5/2019
>
Cau Ffordd y Brenin, Caerdydd dros dro rhwng 19/5/2019 a 20/5/2019
>
T5 - Newid dros dro i’r gwasanaeth - 19/5/2019
>
Piercefield Place Bus Stop- Temporary Suspension- 19/5/2019
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>