Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Newidiadau i wasanaethau First Cymru o 3/11/2019 ymlaen
>
Newid i wasanaethau Stagecoach yn Ne Cymru o 3/11/2019 ymlaen
>
Newidiadau i wasanaethau New Adventure Travel o 18/11/2019 ymlaen
>
Baycar 6 Bws Caerdydd – Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan – o 19/9/2019 tan 19/11/2019
>
Cau Lôn Fysiau Cradoc Close, Aberhonddu dros dro - o 14/10/2019 tan 30/11/2019
>
Cau arhosfan bysiau’r Bluebell Inn, Caerdydd dros dro o 28/10/2019 tan 22/11/2019
>
Gwasanaeth Sherpa S4 – Newid i’r amserlen a oedd wedi’i diweddaru – o 4/11/2019 ymlaen
>
Cau ffordd dros dro y tu cefn i Orsaf Caerdydd Canolog o 6/11/2019 tan 23/11/2019
>
Parc Busnes Caer – Cau ffordd dros dro dros nos – o 11/11/2019 tan 17/11/2019
>
Gwasanaeth 30 rhwng Caerdydd a Chasnewydd – Cywiriad i’r amserlen – 14/11/2019
>
Cwmrhydyceirw Road, Treforys – Problemau teithio dros dro oherwydd gwaith ffordd tan 14/12/2019
>
Golau Gaeaf: Penodau 1 a 2, Llandudno – Cau ffyrdd dros dro ar 16/11/2019 a 14/12/2019
>
Cau amryw ffyrdd yng Nghaerdydd er mwyn cynnau goleuadau Nadolig – Tachwedd a Rhagfyr 2019
>
Swansea Christmas Parade and Light Switch On- Temporary Service Diversions- 17/11/2019
>
Stagecoach yn Ne Cymru – Dargyfeirio gwasanaeth 172 dros dro - 17/11/2019
>
Rhoi’r gorau dros dro i ddefnyddio arhosfan bysiau Ysbyty Dewi Sant, Caerdydd - 17/11/2019
>
Cau Rhiw Tŷ Neint, Gwynedd dros dro – o 17/11/2019
>
Cau Heol Holton, Y Barri dros dro ar 17/11/2019
>
Yr Eglwys Newydd, Caerdydd – Dargyfeirio gwasanaethau dros dro ar 17/11/2019
>
Cau Stryd Fawr y Bont-faen er mwyn cynnal gorymdaith ceirw a chynnau’r goleuadau Nadolig – 24/11/2019
>
Cau Llwybr Beicio Nantgarw i Ffynnon Taf dros dro rhwng o 29/3/2019 ymlaen
>
Cau Llwybr Cynon, Hirwaun dros dro - o 4/11/2019 tan 25/11/2019
>