Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud

Ffoniwch ni: 0800 464 00 00

Problemau teithio
Rhoi wyneb newydd ar y ffordd, Heol Orllewinol y Bont-faen, 22 – 25 Ebrill 2018
>
Cau’r A465 dros dro. Brynmawr – Gilwern. 28 a 29 Ebrill 2018
>
Marathon Casnewydd. Dim ond ar 29 Ebrill 2018 y bydd gwasanaeth Parcio a Theithio NM1 yn gweithredu.
>
Dargyfeirio gwasanaethau Stagecoach Bus. Gemau rygbi Dydd y Farn VI. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Sadwrn 28 Ebrill 2018
>
Gwasanaethau 13, 17/18, 96A Bws Caerdydd – cau Pont Trelái
>
Datblygiadau i wasanaethau bws Stagecoach yng Nghwm Rhondda. O 1 Ebrill 2018 ymlaen.
>
Gwaith ar y ffordd ym Mrynbuga – cau Sgwâr Twyn
>
Newidiadau i wasanaethau Stagecoach yn Aberdâr a Chwm Cynon. O 1 Ebrill 2018 ymlaen. Bysiau newydd ar ddydd Sul hefyd.
>
Gwelliannau i wasanaethau bws Stagecoach ym Merthyr Tudful. O 1 Ebrill 2018 ymlaen. Bysiau newydd ar ddydd Sul hefyd.
>
Dargyfeiriad gwasanaeth 60 Newport Bus – cau Bridge Street am 12 wythnos o ddydd Llun 19 Chwefror 2018
>
Teithio’n rhad ac am ddim ar benwythnosau ar draws rhwydwaith TrawsCymru. Ni fydd bysiau T4 yn codi teithwyr yn Ninas Caerdydd ar ddydd Sadwrn. O 8 Gorffennaf 2017
>
Canlyniadau’r cynlluniwr taith ar gyfer gwasanaeth T9 - Maes Awyr Caerdydd
>
Cau Stryd y Gwynt, Abertawe. Gemau Rygbi Rhyngwladol a Gwyliau Banc. Gwasanaethau First Cymru. 3 Chwefror – 27 Mai 2018
>
Dargyfeirio gwasanaethau Stagecoach Bus. Gemau rygbi Dydd y Farn VI. Stadiwm Principality, Caerdydd. Dydd Sadwrn 28 Ebrill 2018
>