Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Problemau teithio
Cyfyngiadau lefel 4 mewn grym ledled Cymru: Ewch i’n tudalen am y Coronafeirws i gael gwybodaeth am amserlenni, oherwydd mae’n bosibl na fydd ein Cynlluniwr Taith a’n tudalen Amserlenni wedi’u diweddaru.
>
Gwaith Trawsnewid Rheilffyrdd ar gyfer Metro De Cymru – Newidiadau i wasanaethau trên o 01/08/2020 tan fis Mai 2021
>
Gwasanaeth 74 First Cymru yn cael ei ddargyfeirio dros dro ar amryw ddyddiadau rhwng 06/07/2020 a 01/02/2021
>
Gwasanaethau 151, 50, 56 ac R1 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio am gyfnod hir o 18/10/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 2C Newport Bus yn cael ei ddargyfeirio am gyfnod hir o 19/10/2020 ymlaen
>
South Wales Transport – Newidiadau i lwybrau ac amserau bysiau coleg Campws Gorseinon o 10/11/2020 ymlaen
>
Gwasanaeth 16 First Cymru a NAT yn cael ei ddargyfeirio dros dro ac yn cynnwys gwasanaeth amgen yn rhannol o 30/11/2020 tan 12/4/2021
>
DANSA Service 142- Temporary Diversion- from 11/01/2021 onwards
>
Cau Glamorgan Street, Perthcelyn dros dro o 5/01/2021 tan 19/01/2021
>
Gwasanaeth 215 Morris Travel – Newid dros dro i’r llwybr o 06/01/2021 ymlaen
>
Gwasanaethau 74A/C Newport Bus yn cael eu dargyfeirio dros dro o 06/01/2021 ymlaen
>
Newid arosfannau bysiau yn Wellfield Road, Caerdydd o 08/01/2021 ymlaen
>
Ffordd Churchill, Caerdydd ar gau’n rhannol dros dro o 11/01/2021 tan 01/02/2021
>
Gwasanaeth 5 Arriva Cymru (o Fangor i Landudno) yn cael ei ddargyfeirio dros dro o 11/01/2021 tan 22/02/2021
>
Stagecoach South Wales- Temporary Suspension of Merthyr Bus Station Stop- 17/01/2021
>
Gwasanaethau X4 a 3 Stagecoach yn Ne Cymru yn cael eu dargyfeirio dros dro o 25/01/2021 tan 27/01/2021
>