Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT ☔️Extreme weather has made Autumn even more challenging ⏱️That’s why we are working with @transport_wales to ensu… https://t.co/f0WsInnAhK
@TravelineCymru RT ☔️Mae tywydd eithafol wedi gwneud yr hydref hyd yn oed yn fwy heriol. ⏱️Felly rydym yn gweithio gyda… https://t.co/021jatpAhL
@TravelineCymru RT 🚧 Wentloog Rd closure near New Rd 📅 08:00 Tue 26 Oct - 23:00 Wed 27 Oct 🚌 Early morning & evening service 45 journe… https://t.co/ufsrFExX37
@TravelineCymru Calling all Torfaen residents! @torfaencouncil have created a draft Active Travel Network Map, which they would lik… https://t.co/JLrGilfpE5
@TravelineCymru Neges i breswylwyr Torfaen! Mae Cyngor Torfaen wedi creu Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft, a hoffai gael eich b… https://t.co/mYFcNDXJL8

2013

20 Rha

Nadolig Llawen oddi wrth Traveline Cymru – Crynodeb o 2013

Mae’r Nadolig yn nesáu, a hoffem achub ar y cyfle hwn i ddymuno Nadolig Llawen iawn i bob un ohonoch chi!
Rhagor o wybodaeth
13 Rha

Naws y Nadolig ar y cyfryngau cymdeithasol

Mae mis Rhagfyr wedi cyrraedd, ac mae’n anodd credu bod y Nadolig ar ein gwarthaf yn barod! Er hynny, mae rhai cwmnïau wedi llwyddo i gael pob un ohonom i fynd i hwyl yr ŵyl dros y mis diwethaf gyda’u hysbysebion Nadolig hudol a hapus.
Rhagor o wybodaeth
22 Tac

Y storm ym mis Hydref: Effaith y cyfryngau cymdeithasol

Mae’n debyg y bydd y rhan fwyaf ohonom yn cofio dydd Llun 28 Hydref fel diwrnod y ‘storm fawr’.
Rhagor o wybodaeth
08 Tac

Deddf Drafnidiaeth bwysig yn sicrhau bod beicwyr ar hyd a lled y byd yn gwybod am Gymru

Ceir dulliau eraill o deithio bob amser, nad ydym efallai’n oedi i’w hystyried. 
Rhagor o wybodaeth
31 Hyd

Darganfod Arwyr Traveline: Wythnos y Glas yng nghwmni Traveline Cymru

Mae Wythnos y Glas yn gyfle gwych i ni recriwtio Arwyr Traveline newydd. I fyfyrwyr sy’n symud i ddinas newydd, gall fod yn gyfle delfrydol iddynt ddarganfod y ffyrdd gorau o gyrraedd y mannau lle mae angen iddynt fod. 
Rhagor o wybodaeth
23 Hyd

Y nifer fwyaf erioed o ymholiadau am wybodaeth Traveline Cymru

Yn ôl ystadegau diweddar, gwelodd Traveline Cymru y galw am ei wybodaeth am deithio yn codi i’r lefelau uchaf erioed yn ystod mis Medi, pan ddarparwyd y nifer fwyaf o ddarnau o wybodaeth yn holl hanes y cwmni.
Rhagor o wybodaeth
21 Hyd

Lansiad swyddogol gwasanaeth darganfod prisiau Traveline Cymru

Roedd dydd Llun 7 Hydref yn ddiwrnod pwysig i ni yma yn Traveline Cymru, oherwydd dyna pryd y cynhaliwyd lansiad swyddogol y gwasanaeth darganfod prisiau sydd ar ein gwefan. Cafodd y lansiad ei gynnal ar Gampws y Ddinas Prifysgol De Cymru yng Nghasnewydd.
Rhagor o wybodaeth