Blog

2019

07 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r trên

Yn yr erthygl olaf hon yn y gyfres, cewch gyfle i ddarganfod ein cynghorion ynghylch bod yn amlwg ac yn ddiogel wrth ddefnyddio’r trên.
Rhagor o wybodaeth
Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio
06 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth feicio

Yn y drydedd erthygl hon, cewch gyfle i ddarganfod sut y gall eich plentyn osgoi peryglon ar y ffyrdd wrth feicio.
Rhagor o wybodaeth
Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r bws
05 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth ddefnyddio’r bws

Mae’r ail erthygl hon yn gyfle i ddysgu sut y gall eich plentyn deithio’n ddiogel wrth ddefnyddio’r bws ar ei ben ei hun.
Rhagor o wybodaeth
Be Safe Be Seen- Walking
04 Tac

Byddwch yn Amlwg, Byddwch yn Ddiogel: Cyngor ynghylch diogelwch wrth gerdded

Yn yr erthygl gyntaf hon cewch gyfle i ddarganfod beth y gall eich plentyn ei wneud y gaeaf hwn i fod yn amlwg ac yn ddiogel wrth gerdded.
Rhagor o wybodaeth
Pum cyngor ynghylch cadw’n ddiogel wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus dros gyfnod Calan Gaeaf
20 Hyd

Pum cyngor ynghylch cadw’n ddiogel wrth deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus dros gyfnod Calan Gaeaf

Rydym yma i’ch helpu i deithio’n ddiogel ac yn hwylus i’ch dathliadau dychrynllyd dros gyfnod Calan Gaeaf.
Rhagor o wybodaeth
‘Wythnos Dal y Bws’: 1-7 Gorffennaf 2019
25 Meh

‘Wythnos Dal y Bws’: 1-7 Gorffennaf 2019

Mae’r ‘Wythnos Dal y Bws’ yn ei hôl er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth o fanteision cefnu ar y car er mwyn teithio ar y bws.
Rhagor o wybodaeth
10 gweithgaredd gorau i’w mwynhau yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor mis Mai yn siŵr o’ch ysbrydoli!
21 Mai

10 gweithgaredd gorau i’w mwynhau yng Nghymru yn ystod gwyliau hanner tymor mis Mai yn siŵr o’ch ysbrydoli!

Mae hanner tymor y Sulgwyn yn gyfle perffaith i ymlacio, bwrw’ch blinder a threulio amser gyda’ch teulu cyn i holl anhrefn yr hanner tymor nesaf gychwyn!
Rhagor o wybodaeth
Mynyddoedd Eryri
19 Mai

Hoffech chi ddod i adnabod Cymru yn well? Os felly, dyma 5 lle y gallech fynd iddynt er mwyn gwneud hynny!

O draethau Llandudno i holl fwrlwm dinas Caerdydd, mae yna rywbeth at ddant pawb ym mhob cwr o Gymru.
Rhagor o wybodaeth
Focus Wales
09 Mai

Beth sy’n digwydd yng Ngŵyl Arddangos Ryngwladol FOCUS Wales

Mae Traveline Cymru yn falch iawn o fod yn un o brif noddwyr Gŵyl Arddangos Ryngwladol FOCUS Wales eleni, a gynhelir rhwng 16 ac 18 Mai.
Rhagor o wybodaeth
Danteithion y Pasg o’ch stryd fawr leol!
14 Ebr

Danteithion y Pasg o’ch stryd fawr leol!

Beth am daro draw i’ch stryd fawr leol i brynu anrheg unigryw a blasus i’ch ffrindiau a’ch teulu (neu i chi eich hun) dros gyfnod y Pasg eleni!
Rhagor o wybodaeth
#GetOnYourBike
10 Ebr

Pam y dylech ystyried #MyndArEichBeic gyda Traveline Cymru dros gyfnod y Pasg eleni!

Bydd ein Cynlluniwr Beicio yn rhoi cyfarwyddiadau cam wrth gam i chi ar gyfer eich taith, yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall i’ch helpu i baratoi ymlaen llaw ar gyfer y llwybr.
Rhagor o wybodaeth
Creative Commons- Attribution (BY): Tim Jones, National Botanic Garden of Wales
14 Chw

Uchafbwyntiau hanner tymor mis Chwefror: Beth sydd ymlaen yn y de?

Bydd ein herthygl yn dweud wrthych ble y gallwch edmygu gwaith eiconig Leonardo da Vinci, crwydro drwy goetiroedd un o erddi’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a dathlu Dydd Gŵyl Dewi yn y de!
Rhagor o wybodaeth
Welshpool and Llanfair Light Railway
14 Chw

Uchafbwyntiau hanner tymor mis Chwefror: Beth sydd ymlaen yn y canolbarth?

Bydd ein hail erthygl dweud wrthych ble y gallwch roi cynnig ar bobi bara, gweld enillydd y gystadleuaeth Britain’s Got Talent – Lost Voice Guy – yn perfformio’n fyw, a syllu ar y sêr mewn planetariwm rhyngweithiol yn y canolbarth.
Rhagor o wybodaeth
https://www.nationaltrust.org.uk/erddig
14 Chw

Uchafbwyntiau hanner tymor mis Chwefror: Beth sydd ymlaen yn y gogledd?

Bydd ein herthygl yn dweud wrthych ble y gallwch ddringo drwy un o ardaloedd chwarae awyr agored mwyaf unigryw Cymru, mynd i sioe wyddoniaeth fyw a rhyngweithiol i ddysgu am y system dreulio, a neidio o amgylch ar obennydd bownsio enfawr yn y gogledd.
Rhagor o wybodaeth
Six Nations 2019
06 Chw

Eich Canllaw Teithio ar gyfer Pencampwriaeth y Chwe Gwlad 2019!

Mae Traveline Cymru wrth law i’ch helpu i gynllunio eich teithiau ar drafnidiaeth gyhoeddus, ac i roi ambell air o gyngor ynghylch teithio o amgylch Caerdydd yn ystod y ddwy gêm y bydd Cymru yn eu chwarae gartref yn Stadiwm Principality.
Rhagor o wybodaeth
TLC
21 Ion

Gwasanaethau Busnes Traveline Cymru – Sut y gallwn ni helpu eich sefydliad?

Gan weithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac awdurdodau lleol rydym yn darparu gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru, gan gynnwys gwasanaethau bws a thrên, yn ogystal â gwybodaeth am lwybrau cerdded a beicio. Ond nid dyna’r unig beth y gallwn ei gynnig.
Rhagor o wybodaeth
2019
01 Ion

Pethau i’w gwneud o amgylch Cymru ym mis Ionawr (na fydd yn costio llawer!)

Gallwn ni gynnig rhai syniadau am weithgareddau ar hyd a lled Cymru ym mis Ionawr, a fydd yn gallu diddanu’r teulu cyfan heb gostio llawer i chi.  
Rhagor o wybodaeth