Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #Merthyr #traws - Due to an overturned trailer on the A470 please expect delays on our T4 Service.
@TravelineCymru RT Due to increased traffic congestion on Clare Road and Tudor Street the following services will divert via Penarth r… https://t.co/cjWsF5xIdZ
@TravelineCymru RT Due to increased traffic congestion Service 1 City Circle will divert via Penarth Road and Sloper Road we would lik… https://t.co/ZNRlVQ6R01
@TravelineCymru 📢Calling all Anglesey residents📢 The second consultation stage for Anglesey’s Active Travel Network Map is open! Ha… https://t.co/uv2D0Oo5MS

2015

25 Tac

‘Gyrru llai, byw mwy’ gyda’r Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd

Yn rhan o’r Wythnos Diogelwch ar y Ffyrdd, mae Brake wedi lansio ei ymgyrch ‘Gyrru llai, byw mwy’, sy’n ein hannog i feddwl am y defnydd rydym yn ei wneud o’r car a beth y gallwn ei wneud i elwa o ddulliau teithio mwy cynaliadwy.
Read More
21 Hyd

Yn frwdfrydig ac yn barod ar gyfer y brifysgol – ein hantur yn ystod Wythnos y Glas 2015!

Wrth i ni orfod ffarwelio â nosweithiau braf yr haf, mae’n gyfle hefyd i fwrw golwg yn ôl ar rai o’r uchafbwyntiau! 
Read More
04 Med

’Nôl i’r coleg? Eich tasg gyntaf: dod i ddeall pob dim am deithio!

Gall diwedd gwyliau’r haf olygu sawl peth gwahanol: mae’r gaeaf ar y gorwel ac mae’r wythnosau braf o haf heb ysgol yn dechrau mynd yn angof. 
Read More
13 Aws

Dinas Caerdydd yn cael ei gweddnewid!

Os ydych chi wedi bod yng Nghaerdydd y mis hwn, mae’n debyg y byddwch wedi sylwi bod yr orsaf fysiau ganolog wedi cau erbyn hyn. 
Read More
20 Gor

Ambell air o gyngor ynghylch teithio dros yr haf!

Mae tymor yr haf bob amser yn un o uchafbwyntiau ein calendr yma yn Traveline Cymru, wrth i ni alw heibio i rai o ddigwyddiadau mwyaf y wlad a helpu i roi gwybodaeth ddefnyddiol i bobl am drafnidiaeth.
Read More
29 Meh

Wythnos Dal y Bws 2015

Mae Wythnos Dal y Bws yn cael llawer o sylw unwaith eto’r wythnos hon! Nod yr ymgyrch cenedlaethol, a gaiff ei gynnal gan Greener Journeys ledled y DU, yw annog pobl nad ydynt fel rheol yn defnyddio’r bws i fynd allan a rhoi cynnig arni! 
Read More
15 Meh

Beth sy’n eich ysbrydoli i deithio...? Ymunwch â’n Byrddau Grŵp ar Pinterest!

Yma yn Traveline Cymru, rydym yn mwynhau defnyddio Pinterest i rannu ein holl syniadau â chi ynghylch teithio o le i le ar drafnidiaeth gyhoeddus ac ymweld ag ardaloedd cyfagos mewn modd cynaliadwy.
Read More
22 Mai

Pethau i’w gwneud dros benwythnos Gŵyl y Banc mis Mai

Efallai fod ein penwythnos hir diwethaf yn teimlo megis ddoe, ond mae Gŵyl y Banc arall wedi cyrraedd yn awr! 
Read More
01 Mai

Gwobrau mawr mis Mai! Hoffech chi ennill taleb gwerth £30?

I ddathlu bod ein gwefan newydd yn cael ei lansio, mae gennym dalebau gwerth £30 i’w rhoi i bum person lwcus yn ystod mis Mai!
Read More
22 Ebr

Croeso i’n gwefan newydd!

Ar ôl misoedd o ddylunio, datblygu a gwaith caled, rydym yn gyffro i gyd ac yn falch o lansio ein gwefan newydd sbon!
Read More
01 Ebr

Defnyddiwch drafnidiaeth gyhoeddus dros y Pasg!

Er y byddwn yn troi’r clociau ymlaen awr y penwythnos hwn a bod y nosweithiau’n dechrau goleuo, mae’r Pasg fel pe bai wedi cyrraedd yn sydyn eleni.
Read More
13 Chw

Torri’r iâ…

Gall eira a rhew achosi pob math o broblemau, ond yn waeth na dim, gallant achosi pob math o helynt ar y ffyrdd, felly byddwch yn ofalus bawb. Dyma rai o’n syniadau ni yn Traveline i’ch helpu i ymdopi â’r cyfnod gaeafol hwn.
Read More
26 Ion

Lansio’r canllaw ‘Dewch gyda ni’

Ddydd Iau 15 Ionawr aethom i ddigwyddiad lansio’r canllaw ‘Dewch gyda ni’ yn y Senedd yng Nghaerdydd – digwyddiad a oedd yn taflu goleuni ar y problemau y mae pobl sydd â nam ar eu golwg yn eu cael wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.
Read More
19 Ion

Blwyddyn Newydd Dda 2015!

Gan fod 2015 wedi hen ddechrau bellach, hoffem ddymuno Blwyddyn Newydd hapus ac iach i bob un ohonoch!
Read More