Blog

Uni Travel Tips Competition

Cyfle i ennill gwobrau wythnosol yn ein cystadleuaeth #UniTravelTips!

14 Awst 2014


#UniTravelTips
Ymunwch yn y sgwrs. Sicrhewch ei bod yn ddefnyddiol. Sicrhewch ei bod yn bwysig.

Ydych chi’n gwybod am ffordd fwy hwylus o gyrraedd y Brifysgol?

Y lle gorau i gael coffi wrth ymyl yr orsaf?

Y lle gorau i adael eich beic yn y Brifysgol?


Ymunwch yn y sgwrs a rhannwch eich cynghorion gorau ynghylch teithio i’r Brifysgol drwy #UniTravelTips, er mwyn cael cyfle i ennill tocynnau gwario gwych gwerth £30 yn wythnosol. Bydd un person lwcus yn mynd yn ei flaen i ennill Kindle Fire newydd sbon.

I wneud yn fawr o’r gystadleuaeth, cofiwch gynnwys @tag eich Prifysgol yn eich neges. Yna, byddwch yn gallu mynd i’n microwefan a’n ap Facebook I weld eich cynghorion chi a chynghorion eich ffrindiau ar gyfer eich Prifysgol! Gallwch gael mynediad i’r wefan ar eich ffôn symudol hefyd er mwyn gweld y cynghorion wrth i chi deithio!

Bydd y gystadleuaeth yn cael ei chynnal rhwng dydd Llun 18 Awst a dydd Gwener 24 Hydref 2014. Ar ddiwedd pob wythnos, byddwn yn penderfynu pwy a anfonodd y cyngor mwyaf defnyddiol a bydd y person hwnnw’n ennill tocyn gwario gwerth £30.

Ar ddiwedd y gystadleuaeth, bydd un person lwcus a anfonodd y cyngor gorau, mwyaf defnyddiol yn gyffredinol yn ennill Kindle Fire newydd sbon!

Felly, byddwch yn greadigol, a rhannwch eich cynghorion defnyddiol er mwyn helpu eich cydfyfyrwyr; efallai y gwelwch chi ambell gyngor defnyddiol a fydd o help i chi!

Cysylltwch â ni!
Twitter @TravelineCymru
Facebook www.facebook.com/TravelineCymru
www.travelineunitraveltips.com

Pob lwc ac edrychwn ymlaen at weld eich cynghorion ynghylch eich Prifysgol!

Tîm Traveline Cymru

Pob blog Rhannwch y neges hon