Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Relevant Tweets


@Babaalawo1 RT Going through old pics.. liked this one for some reason today.. 😏 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #WALvENG https://t.co/9n5tTJ0uUU
@mi_m_mi_m カレーうどんとビール(ベルギー産?)とシックスネーションズ WALvENG https://t.co/1TuiO1IwBO
@Midwesternpansy RT Can @MichaelSheen's lucky pants power Wales through to a Grand Slam? C'mon Wales! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🔥 #WALvIRE https://t.co/Z4ZEwuArje
@akakarolina RT Let @MatthewRhys serenade you ahead of #WALvIRE 😂🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/MFJeSr8t3I
@ArdellTania RT Extremely proud of today’s team performance. A special mention and congratulations to our 4 new caps. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿… https://t.co/sIVlEkuBC8
@rollingtruu RT #WALvIRE.... #CymruAmByth 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️ ⁦@WelshRugbyUnion⁩ ⁦@principalitysta⁩ ⁦@SixNationsRugbyhttps://t.co/NvBTHPdwn9
@umpkket RT Let @MatthewRhys serenade you ahead of #WALvIRE 😂🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/MFJeSr8t3I
@talido4U RT Let @MatthewRhys serenade you ahead of #WALvIRE 😂🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 https://t.co/MFJeSr8t3I
@jamesbibby02 RT Extremely proud of today’s team performance. A special mention and congratulations to our 4 new caps. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿… https://t.co/sIVlEkuBC8
@beverlyl1956 RT Extremely proud of today’s team performance. A special mention and congratulations to our 4 new caps. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿… https://t.co/sIVlEkuBC8

Latest Tweets

@TravelineCymru RT #A55 : Tua'r Gorllewin : Porth Gorllewinol Twnnel Conwy i G17 Morfa Conwy : Gwaith cynnal a chadw : Gwrthlif : 18/1… https://t.co/McFea31HcT
@TravelineCymru RT #A55 : Westbound : Conwy Tunnel West Portal to J17 Conwy Morfa : Maintenance work : Contraflow : 18/11/19-20/11/19… https://t.co/HqAO9t4lR0
@TravelineCymru RT ⚠️Rhybudd ⚠️ #A55 C12 Tal y Bont Tua'r Dwyrain . Bydd cyfres o flociau byr oherwydd gwaith atgyweirio brys.
@TravelineCymru RT ⚠️Warning ⚠️ #A55 J12 Tal y Bont Eastbound . There will be a series of rolling road blocks shortly due to emergency repair works .
@TravelineCymru RT #A483 : Northbound : Rossett : Maintenance works : Offslip closed : #TrafficWalesAlert
Six Nations Cardiff Wales Traveline Cymru

Eich canllaw cynhwysfawr i deithio yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad!

10 Chwefror 2017

Mae’r cyfnod cyffrous y bu disgwyl mawr amdano wedi cyrraedd. Mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eisoes wedi dechrau. Eleni, bydd Cymru yn herio Lloegr ac Iwerddon yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, felly mae gennym yr holl wybodaeth a chynghorion y bydd eu hangen arnoch i deithio o gwmpas Caerdydd yn hwylus ar ddiwrnodau’r gemau.

Mae diflastod mis Ionawr wedi hen basio, ac erbyn hyn mae Cymru yn ferw gwyllt â chyffro’r Chwe Gwlad! Mae’r bencampwriaeth bob amser yn un o uchafbwyntiau’r calendr chwaraeon, a bydd cefnogwyr o bob cwr o’r wlad yn heidio i Gaerdydd ar ddiwrnodau’r gemau i gefnogi’u tîm a mwynhau’r awyrgylch arbennig o gwmpas y ddinas.

Ble byddwch chi’n gwylio’r gêm?

Bydd gêm Cymru v Iwerddon yn cael ei chynnal nos Wener 10 Mawrth, felly rhowch wybod ble byddwch chi ar y dydd!

Mae’n siŵr y bydd Caerdydd yn brysur tu hwnt – bydd llawer o ffyrdd ar gau a bydd trafnidiaeth yn cael ei dargyfeirio, gan effeithio ar y modd y byddwch yn mynd o le i le. Felly p’un a ydych yn byw yng Nghaerdydd neu’n ymweld â’r ddinas o rywle arall, rydym wedi llunio eich canllaw cynhwysfawr i deithio yn ystod y Chwe Gwlad, fel bod yr holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch ar gael i chi’n hwylus.

 

Cynlluniwch eich taith o flaen llaw

Os ydych wedi bod yn ddigon ffodus i gael gafael ar docyn ar gyfer y gêm, neu os mynd i mewn i’r dref am y dydd yw eich bwriad, gofalwch gynllunio eich taith o flaen llaw fel na fydd y newidiadau i lwybrau trafnidiaeth yn amharu ar eich cynlluniau.

Gallwch gael gafael ar yr holl wybodaeth am drafnidiaeth y bydd ei hangen arnoch ar ein tudalennau ynghylch diwrnodau gemau isod. Byddwn yn parhau i ychwanegu gwybodaeth wrth iddi ddod i law, felly sicrhewch eich bod yn gwirio eich taith eto cyn gadael y tŷ!

Cymru v Lloegr, 11 Chwefror 2017

Cymru v Iwerddon, 10 Mawrth 2017

 

 

Cadwch ein rhif yn eich ffôn a ffoniwch ni

Os nad ydych yn siŵr a oes unrhyw newidiadau ar waith ffoniwch ni ar ein rhif Rhadffôn 0800 464 0000. Bydd ein tîm dwyieithog a chyfeillgar ar gael i’ch helpu gydag unrhyw ymholiadau!

Os nad ydych yn byw yn lleol neu os ydych yn ymweld â’r ddinas o dramor, gallai’r dargyfeiriadau ei gwneud hi’n anodd i chi wybod ble yn union y mae angen i chi fod. Mae ein tîm ni yma i helpu i egluro unrhyw wybodaeth a rhoi tawelwch meddwl i chi.


Dilynwch ni ar Twitter i gael y wybodaeth ddiweddaraf

Mae Twitter yn gyfrwng gwych ar gyfer siarad â chefnogwyr eraill am y gemau a chael gwybod beth sy’n digwydd ar draws y ddinas. Cymerwch gip ar ein Moment Twitter isod i weld y wybodaeth ddiweddaraf  am deithio a thrafnidiaeth!

Yn ystod diwrnodau gemau byddwn hefyd yn aildrydar diweddariadau gan weithredwyr, felly bydd modd i chi gadw llygad ar y wybodaeth ddiweddaraf wrth i chi fynd o le i le drwy gydol y dydd.  Dilynwch ni, @TravelineCymru!

Yn olaf ond nid lleiaf, mwynhewch yr awyrgylch!

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, byddwch yn gwybod yn iawn bod y ddinas yn dod yn fyw yn ystod y tymor rygbi rhyngwladol. Fel y mae’r cefnogwyr yn ei wybod yn iawn, mae’r awyrgylch yn rhan o’r profiad, a gan y bydd Caerdydd yn llawn dop o weithgarwch ar y dydd, bydd rhywbeth ar gael at ddant pawb.

Ddim yn mynd i’r gêm? Waeth beth yw eich cynlluniau dros y penwythnos, byddwch yn siŵr o fwynhau’r awyrgylch o gwmpas y ddinas, ac rydym yma i ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf am drafnidiaeth i’ch helpu i gael penwythnos i’w gofio!

Pob blog