Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Relevant Tweets


@barbarian_x Sheep skull on a burial cairn overlooking the Cambrian Mountains ⛰ 💀 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #gbpotd #gbgreatshot #potdhttps://t.co/jtAZyagzOS
@fauxidermy_uk RT Leave your own duvet and discover nature’s duvet under a Cambrian Mountains sunrise. Wakey wakey everybody, it’s… https://t.co/MtKWD4Xztf
@365Wales Looking out from Gower Golf Club over the beautiful Loughor Estuary. The river has its source at an underground lak… https://t.co/Z7KZoMvCaz
@juniejarv RT Yep. Have to agree with that...👍🚵🌲🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #visitwalessafely #findyourepic #mtb #NorthWales #llandegla https://t.co/596c8A3oed
@pip_says RT Leave your own duvet and discover nature’s duvet under a Cambrian Mountains sunrise. Wakey wakey everybody, it’s… https://t.co/MtKWD4Xztf
@JasemCrimmins RT This is Lewis our climbing rep. He’s a qualified rock climbing instructor & is on hand to provide help & guidance o… https://t.co/GHIKVSSwB9
@WeegieInWales RT This is Lewis our climbing rep. He’s a qualified rock climbing instructor & is on hand to provide help & guidance o… https://t.co/GHIKVSSwB9
@CAGCaerphilly This is Lewis our climbing rep. He’s a qualified rock climbing instructor & is on hand to provide help & guidance o… https://t.co/GHIKVSSwB9

Latest Tweets

@TravelineCymru As lockdown measures continue to ease, it’s important to keep up to date with all the latest measures introduced by… https://t.co/vPBrKxapfk
@TravelineCymru Wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae’n bwysig gwybod beth yw’r mesurau diweddaraf y mae gweithredwyr wedi… https://t.co/vtsqPsT784
@TravelineCymru RT 🚏🚌 If you’re catching a bus, please remember that some things have changed recently. Watch this short video to vie… https://t.co/Dtr0bqCrI9
@TravelineCymru RT You must wear a face covering on public transport unless you’re exempt To find out more visit… https://t.co/uKd3eH5CHK
@TravelineCymru RT Wedi drysu gyda chynllunio taith ar Gludiant Cyhoeddus? Gall @TravelineCymru helpu cynllunio eich Taith i'r Gwaith!… https://t.co/A3sLA7DP3J
St David's Day competition Traveline Cymru

Dyma gyfle i ENNILL gwobr y mis hwn trwy rannu eich hanesion am bobl sy’n gwneud y pethau bychain!

01 Mawrth 2017

Drwy gydol mis Mawrth byddwn yn cymryd rhan yn ymgyrch Croeso Cymru, sy’n ein hannog i wneud y pethau bychain, ac rydym yn awyddus i glywed gennych!

A oes rhywun wedi mynd i drafferth arbennig i’ch helpu ar eich ffordd i’r gwaith? Efallai bod cyfaill wedi gwneud rhywbeth i wneud i chi wenu ar eich taith adref, neu efallai eich bod chi wedi gwneud tro da â rhywun arall. Y mis hwn, rydym am dynnu sylw at y pethau arbennig y mae pobl wedi’u gwneud i roi gwên ar eich wyneb wrth i chi deithio.

Rydym ni a Trenau Arriva Cymru wedi dod at ein gilydd i gynnig dau docyn dwyffordd AM DDIM i chi, i’w defnyddio yn unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru gan ddefnyddio gwasanaethau Trenau Arriva Cymru.

I gael cyfle i ennill, rhowch wybod i ni am un peth bach caredig sydd wedi gwneud i chi wenu ar eich taith.

I roi cynnig ar y gystadleuaeth, rhannwch eich stori â ni ar Twitter, Facebook neu Instagram. Sicrhewch eich bod yn tagio @TravelineCymru yn eich sylw.

Daw’r gystadleuaeth i ben ddydd Gwener 31 Mawrth, pan fyddwn yn dewis ein henillydd lwcus.

Pob lwc!

 

Telerau ac amodau

Wrth roi cynnig ar y gystadleuaeth hon rydych yn derbyn y rheolau canlynol:

  • Rhaid i gynigion i’r gystadleuaeth gael eu cyflwyno rhwng y dyddiad dechrau a’r dyddiad cau. Ni fydd unrhyw geisiadau a gaiff eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.
  • Mae’r wobr yn rhoddedig gan Trenau Arriva Cymru a dim ond ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru ac ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru y gellir defnyddio’r wobr, sef dau docyn dwyffordd ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig. Nid oes modd trosglwyddo na newid y tocynnau na’u cyfnewid am arian parod.
  • Caiff yr enillydd ei ddewis fel y gwêl Traveline Cymru yn dda, a bydd penderfyniad Traveline Cymru yn derfynol.
Pob blog