Maint y testun: A A A
Cyferbynnedd:
Gwrando: More about BrowseAloud
Blog

Relevant Tweets


@GetOutKids 10 wonderful Welsh rivers, lakes and waterways to explore https://t.co/9ONpvabxZi #GetOutside #wales #findyourepichttps://t.co/uvg7GyUCgS
@Jones8Pamela RT 🌤️Get the kids out in the fresh air! 😃Follow these tips for a safe and enjoyable visit. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Share this to hel… https://t.co/tPAR8FOHpm
@ThomasMarkD On to the next leg of the holiday... next stop, Llyn Peninsula. @UKVolkswagen @visitwales #findyourepic https://t.co/JUUO8QRcRN
@_OLW_ RT 🌤️Get the kids out in the fresh air! 😃Follow these tips for a safe and enjoyable visit. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Share this to hel… https://t.co/tPAR8FOHpm
@NatResWales 🌤️Get the kids out in the fresh air! 😃Follow these tips for a safe and enjoyable visit. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Share this to hel… https://t.co/tPAR8FOHpm
@SareyDOG RT 🚲Gear up for a great time on our mountain bike trails! 😃Follow these tips for a safe and enjoyable ride. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿… https://t.co/Uh3ybCxPzP

Latest Tweets

@TravelineCymru RT Some of our timetables are being revised from next Monday 10th August: Services 122 &170 in the Rhondda and service… https://t.co/j10azQvBWO
@TravelineCymru Did you know that you can plan a journey by bike and foot using our Journey Planner tool? These active travel optio… https://t.co/6nt09YRHwc
@TravelineCymru Wyddech chi y gallwch ddefnyddio ein Cynlluniwr Taith i gynllunio taith os ydych am feicio neu gerdded? Mae’r dulli… https://t.co/cv4pVw1BgB
@TravelineCymru RT Gyda'r tywydd braf wedi ei rhagweld dros y penwythnos, rydym yn deall ei fod yn ddeniadol i deithio, ond plîs helpw… https://t.co/3iIF1L5Sfm
@TravelineCymru RT With warm weather forecast this weekend we appreciate it's tempting to travel, but please help us keep trains clear… https://t.co/UFPAfupqFn
St David's Day competition Traveline Cymru

Dyma gyfle i ENNILL gwobr y mis hwn trwy rannu eich hanesion am bobl sy’n gwneud y pethau bychain!

01 Mawrth 2017

Drwy gydol mis Mawrth byddwn yn cymryd rhan yn ymgyrch Croeso Cymru, sy’n ein hannog i wneud y pethau bychain, ac rydym yn awyddus i glywed gennych!

A oes rhywun wedi mynd i drafferth arbennig i’ch helpu ar eich ffordd i’r gwaith? Efallai bod cyfaill wedi gwneud rhywbeth i wneud i chi wenu ar eich taith adref, neu efallai eich bod chi wedi gwneud tro da â rhywun arall. Y mis hwn, rydym am dynnu sylw at y pethau arbennig y mae pobl wedi’u gwneud i roi gwên ar eich wyneb wrth i chi deithio.

Rydym ni a Trenau Arriva Cymru wedi dod at ein gilydd i gynnig dau docyn dwyffordd AM DDIM i chi, i’w defnyddio yn unrhyw le ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru gan ddefnyddio gwasanaethau Trenau Arriva Cymru.

I gael cyfle i ennill, rhowch wybod i ni am un peth bach caredig sydd wedi gwneud i chi wenu ar eich taith.

I roi cynnig ar y gystadleuaeth, rhannwch eich stori â ni ar Twitter, Facebook neu Instagram. Sicrhewch eich bod yn tagio @TravelineCymru yn eich sylw.

Daw’r gystadleuaeth i ben ddydd Gwener 31 Mawrth, pan fyddwn yn dewis ein henillydd lwcus.

Pob lwc!

 

Telerau ac amodau

Wrth roi cynnig ar y gystadleuaeth hon rydych yn derbyn y rheolau canlynol:

  • Rhaid i gynigion i’r gystadleuaeth gael eu cyflwyno rhwng y dyddiad dechrau a’r dyddiad cau. Ni fydd unrhyw geisiadau a gaiff eu cyflwyno ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried.
  • Mae’r wobr yn rhoddedig gan Trenau Arriva Cymru a dim ond ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru ac ar wasanaethau Trenau Arriva Cymru y gellir defnyddio’r wobr, sef dau docyn dwyffordd ar gyfer teithio yn ystod oriau nad ydynt yn oriau brig. Nid oes modd trosglwyddo na newid y tocynnau na’u cyfnewid am arian parod.
  • Caiff yr enillydd ei ddewis fel y gwêl Traveline Cymru yn dda, a bydd penderfyniad Traveline Cymru yn derfynol.
Pob blog