Blog

2021

Traveline-Cymru-COP26-Welsh-Transport-Industry-Blog
28 Hyd

COP26: Sut y gall y sector trafnidiaeth yng Nghymru a’n harferion teithio helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd

COP26 yw 26ain gynhadledd y Cenhedloedd Unedig ynghylch y newid yn yr hinsawdd. Bydd yn cael ei chynnal yn Glasgow rhwng 31 Hydref a 12 Tachwedd 2021.
Rhagor o wybodaeth
Join-International-Walk-To-School-Month-October-2021-Living-Streets
30 Med

Ymunwch â Mis Rhyngwladol Cerdded i’r Ysgol ym mis Hydref eleni gyda Living Streets

Ym mis Hydref eleni, mae Living Streets yn gofyn i ni ystyried yr effaith y mae llygredd traffig yn ei chael ar y newid yn yr hinsawdd ac ar yr amgylchedd naturiol.
Rhagor o wybodaeth
Traveline-Cymru-Summer-Holiday-Kids-Activity-Pack-2021
12 Aws

‘Pecyn o Weithgareddau Traveline Cymru ar gyfer Gwyliau’r Haf’ yn cynnwys 10 o weithgareddau difyr i blant eu mwynhau yn ystod yr haf

O gemau geiriau a heriau darllen i ddyddiadur gwyliau a ryseitiau hawdd eu dilyn, bydd eich plant yn dwlu ar ein pecyn o weithgareddau difyr.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-how-ditching-the-car-can-help-protect-the-environment
14 Gor

Sustrans Cymru yn trafod… sut y gall cefnu ar y car helpu i warchod yr amgylchedd

Wrth i bobl ddod yn fwyfwy ymwybodol o’r effaith y mae cerbydau modur yn ei chael ar yr argyfwng hinsawdd, gall newid y modd yr ydym yn teithio chwarae rhan bwysig o safbwynt helpu i warchod yr amgylchedd.
Rhagor o wybodaeth
A-walk-along-and-train-journey-to-the-Cambrian-Way-with-Ramblers-Cymru
24 Mai

Cerdded ar hyd llwybr Taith Cambria a’i gyrraedd ar y trên gyda Ramblers Cymru

Wrth i gyfyngiadau teithio Covid-19 gael eu llacio, mae llawer ohonom yn achub ar y cyfle i fynd allan i’r awyr agored unwaith eto a mwynhau’n ddiogel yr holl ryfeddodau naturiol sydd i’w cael yng Nghymru.
Rhagor o wybodaeth
5-top-tips-for-effectively-communicating-with-vulnerable-customers-from-Traveline-Cymru's-specialist-communications-training-with-Hijinx-Theatre
17 Mai

5 cyngor ynghylch cyfathrebu’n effeithiol â chwsmeriaid agored i niwed, yn dilyn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol Traveline Cymru gyda chwmni theatr Hijinx

Ar 11 Mawrth 2021, buodd Traveline Cymru yn cymryd rhan mewn hyfforddiant cyfathrebu arbenigol gyda Hijinx, un o gwmnïau theatr cynhwysol mwyaf blaenllaw Ewrop.
Rhagor o wybodaeth
Sustrans-Cymru-On-The-Importance-Of-Active-Travel-Beyond-The-Pandemic
11 Mai

Sustrans Cymru yn trafod… rôl teithio llesol yn ystod y pandemig ac wedi hynny

Mae Sustrans Cymru am weld byd lle caiff pobl eu cysylltu trwy drafnidiaeth gynaliadwy a dulliau teithio llesol, a lle nad yw bod heb gar yn effeithio ar eich gallu i fod yn rhan o gymdeithas.
Rhagor o wybodaeth
Travel-to-your-Covid-vaccination-appointment-using-community-transport-Community-Transport-Association-Traveline-Cymru
17 Chw

Sut mae teithio i apwyntiad eich brechiad COVID-19 gan ddefnyddio cludiant cymunedol

Mae cludiant cymunedol yn sicrhau bod y gymuned wrth wraidd popeth a wna, ac mae’n llenwi’r bylchau mewn systemau trafnidiaeth gyhoeddus brif ffrwd ac yn cynnig gwasanaethau cludiant hygyrch a chynhwysol.
Rhagor o wybodaeth
New-Kids-Activity-Book-For-Coronavirus-Lockdown-Traveline-Cymru
04 Chw

Angen syniadau am weithgareddau i’ch plant yn ystod y cyfnod clo? Ewch ati’n awr i lawrlwytho Llyfr Gweithgareddau i Blant Traveline Cymru, sy’n newydd sbon!

Gweithgareddau ysgrifennu, mathemateg a thrafnidiaeth, ryseitiau pobi, adnoddau a llawer o bethau eraill i’ch helpu chi a’ch teulu i ddod o hyd i ffordd o ymdopi yn ystod y cyfnod anodd hwn!
Rhagor o wybodaeth