Blog

Latest Tweets

@TravelineCymru RT 📲 Ap 🚉 Swyddfeydd Tocynnau 💻 Ar-lein 🎟 Peiriannau Tocynnau Mae nawr yn haws nag erioed i brynu tocyn! Peidiwch â c… https://t.co/aAx0mTOm7G
@TravelineCymru RT 📲App 🚉Booking Offices 💻Online 🎟Ticket Machines It's now easier than ever to purchase a ticket! Don't get caught re… https://t.co/XGduv297wb
@TravelineCymru RT Sunday 5th-Our 89 Bus will not be able to serve Cefn Coed High Street on Sunday as the A4656 is closed from Cefn Co… https://t.co/P2YLjsKFEi
@TravelineCymru RT There’ll be road closures in Cardiff today for the Wales vs Ireland game at the Principality Stadium 🏉 ✔️Check… https://t.co/0WKoi0JTVn
@TravelineCymru RT Fe fydd ffyrdd ar gau yng Nghaerdydd heddiw ar gyfer gêm rygbi Cymru v Iwerddon yn Stadiwm Principality 🏉 ✔️Darll… https://t.co/JQEx10C3oH

2017

Traveline Cymru freephone 0800 464 0000
08 Rha

Cadw’n ddiogel ar drafnidiaeth gyhoeddus y gaeaf hwn

Mae’n rhwydd mynd i hwyl yr ŵyl ac anghofio am eich diogelwch personol, ond rydym yn cynghori ein cwsmeriaid i ddilyn y cyngor syml hwn ynghylch teithio yn ystod y gaeaf, er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn cyrraedd adre’n ddiogel.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Age Cymru Abergavenny
10 Aws

Ar y ffordd gyda…chlwb cinio’r Fenni

Er mwyn helpu i hyrwyddo ein rhif Rhadffôn, sef 0800 464 0000, buom yn cydweithio ag Age Cymru ar brosiect celfyddydau yn y gymuned ac yn ymweld â chlybiau cinio lleol dros yr haf er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r modd y gall ein rhif Rhadffôn newydd helpu’r sawl y mae arnynt angen cyngor ynghylch teithio.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Age Cymru Afan Nedd
10 Aws

Ar y ffordd gyda…chlwb cinio Afan Nedd

Er mwyn helpu i hyrwyddo ein rhif Rhadffôn, sef 0800 464 0000, buom yn cydweithio ag Age Cymru ar brosiect celfyddydau yn y gymuned ac yn ymweld â chlybiau cinio lleol dros yr haf er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r modd y gall ein rhif Rhadffôn newydd helpu’r sawl y mae arnynt angen cyngor ynghylch teithio.
Rhagor o wybodaeth
Screwball scramble
20 Gor

A allwch chi guro’r cloc yn ein Her Screwball Scramble?

Os oeddech yn un o blant y 90au, efallai eich bod yn cofio’r gêm Screwball Scramble – nod y gêm yw cael y bêl fetel o amgylch y bwrdd a chyrraedd y diwedd cyn bod eich amser ar ben!
Rhagor o wybodaeth
Tenby
10 Gor

Ail-greu atgofion plentyndod drwy ein hoff weithgareddau glan môr

Mae Laura-Simone, y blogiwr am ffordd o fyw a harddwch, wedi ymuno â ni i rannu hanes ei diwrnod yn yr haul yn nhref hardd Dinbych-y-pysgod, lle cafodd gyfle i ail-greu rhai o hoff atgofion ei phlentyndod!
Rhagor o wybodaeth
Catch the Bus Week
06 Gor

Wythnos Dal y Bws 2017

Mae Wythnos Dal y Bws yn fenter a gaiff ei rhedeg gan Greener Journeys ac mae’n gyfle gwych i ni ystyried y modd yr ydym yn teithio. Bydd llawer o ddigwyddiadau cyffrous a chystadlaethau’n cael eu cynnal drwy gydol yr wythnos, felly bydd llawer o ffyrdd gwych y gallwn ddechrau cynnwys teithio ar fysiau yn ein bywyd pob dydd.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Principality Stadium
25 Mai

Yn ymweld â Chaerdydd ar gyfer Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA? Dyma’r lleoedd y dylech fynd iddynt!

Mae Portia Jones, y blogiwr am deithio a ffordd o fyw, wedi ymuno â ni i rannu ambell gyngor ynghylch y prif leoedd y dylech ymweld â nhw, sydd i gyd o fewn pellter cerdded i ganolbwynt y cyffro yn ystod Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA!
Rhagor o wybodaeth
07 Ebr

Rydym yn chwilio am flogwyr gwadd!

Ydych chi’n flogiwr brwd sy’n chwilio am gyfle i rannu eich cynnwys a’ch straeon? Rydym wrthi’n chwilio am flogwyr gwadd i gyfrannu i’n blog am deithio a thrafnidiaeth.
Rhagor o wybodaeth
01 Maw

Dyma gyfle i ENNILL gwobr y mis hwn trwy rannu eich hanesion am bobl sy’n gwneud y pethau bychain!

Drwy gydol mis Mawrth byddwn yn cymryd rhan yn ymgyrch Croeso Cymru, sy’n ein hannog i wneud y pethau bychain, ac rydym yn awyddus i glywed gennych!
Rhagor o wybodaeth
10 Chw

Eich canllaw cynhwysfawr i deithio yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad!

Mae’r cyfnod cyffrous y bu disgwyl mawr amdano wedi cyrraedd. Mae Pencampwriaeth y Chwe Gwlad eisoes wedi dechrau. Eleni, bydd Cymru yn herio Lloegr ac Iwerddon yn Stadiwm Principality yng Nghaerdydd, felly mae gennym yr holl wybodaeth a chynghorion y bydd eu hangen arnoch i deithio o gwmpas Caerdydd yn hwylus ar ddiwrnodau’r gemau.
Rhagor o wybodaeth
19 Ion

5 cam tuag at ddewis rhannu car wrth deithio

Buom yn sgwrsio â Deborah Stux, Cydgysylltydd Cynllun Teithio Llywodraeth Cymru ar gyfer y De-ddwyrain, am ei phrofiadau hi o rannu car.
Rhagor o wybodaeth