Newyddion

Traveline Cymru Logo

Lloyds Coaches Datganiad I'r Wasg

23 Ionawr 2014

Datganiad I'r Wasg

Ar ôl pedair blynedd fel rheolwr cyffredinol ar gwmni Lloyds Coaches, mae Richard Jones yn ffarwelio'n annwyl a'r cwmni er mwyn canolbwyntio ar ei deulu a phethau eraill.

Dywedai Richard "Gyda balchder mawr edrychaf yn ôl ar fy amser gyda chwmni Lloyds, yn atgofio am ein llwyddiant a thyfiant busnes, yn goroesi newidiadau oddi fewn i'r diwydiant ar faterion cyllidol, deddfwriaeth a rheolau gwlad i godi proffil y cwmni ar draws llwyfan y deyrnas unedig drwy gydnabyddiaeth mewn dyfarniadau'r diwydiant.

Mae fy nyled yn fawr i'r bobl broffesiynol sydd yn y cwmni. Mae fy niolchiadau ac edmygedd i'r bobl arbennig hyn sydd wedi ymddiried yn fy ngallu gyda pharch a chefnogaeth yn fy rôl. Hoffaf hefyd ddiolch yn fawr iawn i'n cwsmeriaid ffyddlon sydd wedi cefnogi'r cwmni fel yr ydym wedi cyflwyno gwasanaethau newydd dros y blynyddoedd fel yr X28 a T2. Heb ein staff a chwsmeriaid ffyddlon ni fyddai'r cwmni yn bodoli.

Rwyf wedi mwynhau fy amser gyda chwmni Lloyds.

Bydd Dan Lloyd, mab i Wyn Lloyd (perchennog cwmni Lloyds) yn cymryd drosodd fy rôl oddi fewn i'r cwmni, ac felly yn ddilyniant naturiol i'r cwmni. Dymunaf y gorau i Dan, Wyn a staff ffyddlon y cwmni i'r dyfodol fel bydd y cwmni a theulu cwmni Lloyds yn parhau i dyfu a datblygu".

Bydd Richard yn gadael y cwmni dydd Gwener yma, 24 Ionawr, 2014.

 

Cerbydau Lloyds - yn darparu datrysiad trafnidiaeth gyfan.

Gallwch hefyd ein darganfod ar Facebook a Twitter.

 

DIWEDD

Pob stori newyddion Rhannwch y neges hon