Newyddion

2017

Newidiadau i wasanaethau
23 Rha

Newidiadau’n ymwneud â gwasanaethau Express Motors / D Jones & Son

Ni fydd dau gwmni yn y gogledd yn rhedeg gwasanaethau o fis Rhagfyr 2017 ymlaen. Mae cynghorau Gwynedd, Wrecsam a Sir Ddinbych wedi bod wrthi’n ceisio trefnu gwasanaethau i gymryd lle gwasanaethau Express Motors a D Jones & Son.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach in South Wales goes for gold in Caerphilly and the Rhondda Valleys
14 Rha

Stagecoach yn Ne Cymru yn troi’n aur yng Nghaerffili a Chymoedd y Rhondda!

Bydd y sawl sy’n teithio ar y bws o Flaen-cwm a Blaenrhondda yng nghwm y Rhondda Fawr i Gaerffili yn gallu teithio mewn mwy o steil a moethusrwydd wrth i Stagecoach yn Ne Cymru lansio’n swyddogol ei fflyd ddiweddaraf o fysiau aur moethus heddiw.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Tinsel Travel competition
08 Rha

Teithiau Tinsel Traveline – cyfle i ENNILL taleb Love2Shop gwerth £20 mewn pryd ar gyfer y Nadolig!

Er mwyn cael cyfle i ennill, defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i anfon llun atom o’ch hoff leoliad Nadoligaidd. Gallai fod yn llun o unrhyw le: Groto Siôn Corn, eich hoff farchnad Nadolig neu goeden Nadolig eich tref leol.
Rhagor o wybodaeth
Santander Next Bike Scheme Swansea University
23 Tac

Helpwch Brifysgol Abertawe i ENNILL Cynllun Nextbike Santander

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd y rownd derfynol mewn cystadleuaeth i ennill cynllun rhannu beiciau ar gyfer y brifysgol a chymuned ehangach Abertawe, a Phrifysgol Abertawe yw’r unig brifysgol yng Nghymru i gyrraedd y rownd derfynol.
Rhagor o wybodaeth
mytravelpass consultation
07 Tac

Llywodraeth Cymru i ymgynghori ar deithiau bws rhatach ar gyfer pobl 16-24 oed

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad sy’n archwilio’r ffordd orau o hybu teithio ar fysiau ymhlith pobl ifanc.
Rhagor o wybodaeth
#TravelHack2 ODI Leeds
18 Hyd

Cynhadledd #TravelHack2 – Fare Enough yn ODI Leeds

Ddydd Mawrth 10 Hydref 2017, aeth ein tîm data i Leeds i gynhadledd #TravelHack2 a drefnwyd gan dîm ODI Leeds, sef un o ganolfannau arloesol y Sefydliad Data Agored.
Rhagor o wybodaeth
mytravelpass
09 Hyd

fyngherdynteithio yn gallu arbed dros £500 y flwyddyn oddi ar bris tocynnau bws i bobl ifanc

Gall pobl ifanc arbed dros £500 y flwyddyn ar bris tocynnau bws, diolch i fenter trafnidiaeth gyhoeddus sydd wedi’i hanelu at bobl ifanc ac sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru.
Rhagor o wybodaeth
Conwy County Borough Council bus survey
04 Hyd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed barn pobl am wasanaethau bysiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy eisiau clywed barn pobl am wasanaethau bysiau, i helpu i benderfynu sut y dylai'r rhwydwaith cludiant cyhoeddus ddatblygu yn y dyfodol i ddiwallu anghenion cymunedau yn well.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru Freshers Wales
02 Hyd

Traveline Cymru wrth law i helpu glasfyfyrwyr ym mhrifysgolion Cymru i deithio o le i le

Mae Traveline Cymru, y cwmni gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus, wrthi’n mynd o’r naill brifysgol i’r llall ar draws y wlad i helpu myfyrwyr i ddarganfod sut mae mynd o le i le yn eu trefi a’u dinasoedd newydd.
Rhagor o wybodaeth
Bus Passenger Survey expands into Wales
14 Med

Arolwg Teithwyr Bysiau yn ymestyn i Gymru

Diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru a’r prif weithredwyr bysiau mae’r corff gwarchod annibynnol ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth, Transport Focus, wedi sicrhau bod arolwg yn cael ei gynnal ledled Cymru am y tro cyntaf ers 2010.
Rhagor o wybodaeth
Office of the Traffic Commissioner (Wales) Team Leader
30 Aws

Hysbyseb Swydd Allanol: Arweinydd Tîm Swyddfa Comisiynydd Traffig (Cymru)

Yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA). Lleolir y swydd yng Nghaerdydd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
28 Aws

Traveline Cymru yn croesawu cynlluniau i wella trafnidiaeth gyhoeddus yn y Cymoedd

Mae Traveline Cymru yn cefnogi cynlluniau sydd wedi’u cynnwys yn Ein Cymoedd, Ein Dyfodol i wella gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a hygyrchedd ar draws y Cymoedd.
Rhagor o wybodaeth
Traveline Cymru
21 Aws

Lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid yn dal i godi yn Traveline Cymru er gwaethaf y cwymp yng Nghymru yn gyffredinol

Mae Traveline Cymru yn dathlu blwyddyn arall o lefelau bodlonrwydd cwsmeriaid sy’n uwch nag erioed.
Rhagor o wybodaeth
Cardiff Bus summer 2017
12 Gor

Bws to agored a mwy o fysiau i’r Bae yn ystod yr haf

Mae Bws Caerdydd yn eich helpu i wneud yn fawr o haf 2017 drwy ddarparu bysiau ychwanegol a fydd yn teithio’n uniongyrchol rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.
Rhagor o wybodaeth
TrawsCymru logo
05 Gor

Mwynhewch deithiau RHAD AC AM DDIM bob penwythnos ar rwydwaith TrawsCymru!

Mae bysiau pellter hir TrawsCymru yn ffordd berffaith o grwydro o le i le yng Nghymru. O ddydd Sadwrn 8 Gorffennaf 2017 ymlaen mae Llywodraeth Cymru yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i bawb ar benwythnosau ar rwydwaith TrawsCymru.
Rhagor o wybodaeth
Stagecoach in South Wales supports Armed Forces Day 2017
20 Meh

Stagecoach yn Ne Cymru yn cefnogi Diwrnod y Lluoedd Arfog 2017

Ddydd Sadwrn 24 Mehefin, bydd y cwmni yn cynnig teithiau rhad ac am ddim i aelodau’r lluoedd arfog sydd â cherdyn adnabod milwrol, ac i gyn-filwyr sydd â bathodyn cyn-filwr.
Rhagor o wybodaeth
Jo Foxall Operations Director at Traveline Cymru
12 Meh

Cyfarwyddwr newydd yn cymryd yr awenau yn Traveline Cymru

Bydd Graham Walter, y rheolwr gyfarwyddwr, yn gadael ei swydd y mis nesaf er mwyn newid cyfeiriad, a bydd Jo Foxall yn cymryd yr awenau fel Cyfarwyddwr Gweithrediadau ar ôl 12 mlynedd gyda’r busnes.
Rhagor o wybodaeth
Contact Centre Cymru logo
21 Mai

Swyddi gwag ar gael yn Contact Centre Cymru

Mae rhai swyddi gwag ar gael yn ein canolfan alwadau ddwyieithog - Contact Centre Cymru. Ceir mwy o wybodaeth yma.
Rhagor o wybodaeth
16 Mai

Rownd Derfynol a Gŵyl Cynghrair y Pencampwyr UEFA. 1 – 4 Mehefin 2017

Bydd Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn 3 Mehefin 2017 yn Stadiwm Genedlaethol Cymru (Stadiwm Principality).
Rhagor o wybodaeth
24 Ebr

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol yn penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru

Mae’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol wedi penodi Cyfarwyddwr newydd i Gymru, sef Christine Boston.
Rhagor o wybodaeth